Magyarország a békefront erős bártyája

Forrás: Rákosi Mátyás, Magyarország a békefront erős bástyája = R. M., Válogatott beszédek és cikkek, Bp., Szikra, 1950, 502.
Leírás: Rákosi Mátyás 1949-ben Magyarország Szovjetunióhoz való hűségének kinyilvánítására kiadta a jelszót, hogy - Jugoszláviával ellentétben - Magyarország a békefront védőbástyája.
Emlékezés tárgyának kora: 13-17. század
Emlékezés kora: 1949-12-09
 A magyar dolgozó nép is igyekszik levonni a két világháború tapasztalatainak tanulságait. Miután a hős Szovjet Hadsereg segítségével felszabadult a kapitalisták és földesurak igája alól, hozzálátott új hazájának építéséhez és hathatósan támogat minden olyan mozgalmat, amely a béke megvédésére irányul. A Magyar Dolgozók Pártjának jelentős politikai sikerei nagymértékben azzal magyarázhatók, hogy a dolgozó nép meggyőződött arról, hogy Pártunk a béke következetes harcosa. A folyó évi május 15-i parlamenti választásokon is a béke kérdése volt a döntő kérdés. Akkor adtuk ki azt a jelszót: "Magyarország nem rés, hanem erős bástya a béke frontján."