Apponyi Albert: Tiltakozás Trianon ellen

Forrás: A Magyar Királyság Apponyi Albert gróf beszédeiben, Bp., Magyar Férfiak Szent Korona Szövetsége, 1933, 13-14.
Leírás: Részlet Apponyi Albert a békedelegáció vezetőjeként elmondott beszédéből.
Emlékezés tárgyának kora: 13-17. század
Emlékezés kora: 1920-01-26
 Ez a terület, amely Magyarországot alkotja és amely jogilag ma is Magyarország, századokon át rendkívül fontos szerepet játszott Európában, különösen Középeurópában a béke és a biztonság fentartása tekintetében. A magyar honfeladást és a magyaroknak a keresztény hitre való áttérését megelőző évszázadokban hiányzott itt a nyugalom és a biztonság. Középeurópa a legkülönbözőbb barbár népek támadásainak volt kitéve. A biztonság csak attól a pillanattól fogva áll fenn, amikor a magyar védővonal kialakult. Az állandóság és a béke általános szempontjából rendkívül fontos, hogy a zavarok keleteurópai főfészke ne nyerjen tért és ne terjeszkedjék ki Európa szívéig. A történelmi fejlődésnek azonban gátat vetett a Balkán-félszigeten a török hódítás és így az egyensúly ott nem állott helyre. Adja az Ég, hogy ez mielőbb bekövetkezzen. De ma rendkívül fontos, hogy e zavarok, amelyek Európa békéjét sokszor háborították meg és amelyek bennünket már többízben a háború küszöbére sodortak, onnan ne terjedhessenek tovább.
[…]
 A történelmi Magyarország töltötte be azt a feladatot, hogy oly államot tartva fenn, amelyben egyensúly és biztonság uralkodott, megvédte Európát a Keletről fenyegető veszedelmek elől. Ezt a hivatását tíz századon át töltötte be és erre egyedül organikus egysége képesítette.