Barczafalvi Szabó Dávid levele

Forrás: TERBE Lajos, Egy európai szállóige életrajza: Magyarország a kereszténység védőbástyája, Egyetemes Philologiai Közlöny, 1936, 325.
Leírás: Barczafalvi Szabó Dávid levelében saját magát nevezi a magyarság védőbástyájának, amelyet nem a pogányoktól, hanem a németektől védelmez.
Emlékezés tárgyának kora: 13-17. század
Emlékezés kora: 1789
Minden tehetségemet egyedül csak mind arra szentelem, valami csak magyarság. Ehhez képest, ámbár minden költségemből kifogytam is, ... és csak égi madár módra tengődve élek is, eltökéltem, ... hogy én itt maradok a magyarság szélén megmozdúlhatatlan ellenkőfalúl a németségnek.