MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
Ódák olaszból
[A’ Távollétel]
[Olaszból Chiabrera után]
Ah, az a’ Kínts’ az Égnek
Hol van, miért nem jő?*
Jav. ebből: jö<n>
A’ kinn minden Szépségnek
Ezer Rózája nő?

Ah, tán oda hűsége,
’S mind el hordta a’ Szél?
Az esküvés’ Szentsége
Szívébe már nem él?

Szemeim,*
Jav. ebből: szemem
mit*
<?hová tekíntsem> mit Az áth. szavak fölé írva.
nézzetek
Ah*
Jav. ebből: ?Hová
mit nézzetek már?
Ha az a’ Fény tőletek
Ah, ha olly messze jár?

Már nékem a’ szép Nappal
Setét Éjféllé váltt,
Mert ama kedves Nappal
Minden fény Ködbe száltt.

Ah fő java Éltemnek,*
<Ah, ?vígasztaló fényem,> Ah fő java Éltemnek Az áth. rész fölé írva.
Hól mulatozol te?
Éltetője Szívemnek
Látlak é még, vagy se’?

Eggy szép Szűz Szerelmébenn
Illy bús Éneklést tett;
’S Könnye szép Özönébenn
Rózsája nedves lett.


[A’ Viola]
[Olaszból Chiabrera után]
A’ kis Viola
Kit ki burkola
A’ gyepenn a’ szép Reggel,
Kékes levelét
Szagos Kebelét
Nem delinn nyitja é fel?

Úgy vagyon! nedves
Kelyhéből kedves
*
<Illato>
Fűszerszám’ illatja jő;
Szemet*
Jav. ebből: <Szivét>
ígéző*
Olvhtl. szóból jav.
Színnel a’ néző’
Lelkét*
<Szivet> Lelkét Az áth. szó fölé írva.
meg vídítja ő.

Szépenn*
A szó eleje jav. ebből:
kékellik
És veresellik
Míg leng a’ Hajnali Szél;
Május’ Nimfája’
Legszebb Lyánkája:
De végtére mire kél?

Ah,*
<mert>
eggy meleggel
Mint a’ szép Reggel
Töllünk eltűnik még ma,
Im’*
Im’<e>
már bádgyadtann,
Im már hervadtann
Áll a’ szegény Viola.

Te,*
<kit>
szépségedel
’S*
<elevenséged>
Ifjú léteddel
Ki*
A sor elé beszúrva.
Olly kevély vagy és vak,
Édes*
<Kínozó> Édes Az áth. szó fölé írva.
Kínzója*
Kín<ts...s>zója
Kedves Békója
Keserves Rabságomnak!

Ah, végy*
Olvhtlan szóból jav.
magárol
E’ violáról
Tanátsot, míg ifjú léssz,*
<Tanáts Példát ifjúságodban,> Tanátsot, míg ifjú léssz: Az áth. rész fölé írva.
Mert Szépségednek*
Szégségednek em.
Deliségednek
Dísze olly hamar el-vész.


[A’ szépség]
[Egy madrigál olaszból Lemene után]
Bámúlva nézegetvén
Egy szép Patakba, a Színét*
<Ró... vizébe>
A következő sor teljesen áthúzva: <Zőld Partja mellett>
Magát ’s tulajdon Díszét
A’ Róza megszeretvén
Eggy szép Patakba Képét
Bámúlta nézegetvén
’S ím eggy erőszakos Szél
El tépi*
Olvhtl. szóból jav.
bűszke ágát,*
<szép virá> büszke Az áth. szó fölé írva.
A’ Hab morogva fel kél
’S Elhordja húltt Virágát.
Ah illy hamar repül*
<enyész> repül Az áth. szó fölé írva.
el
Minden Szépség nevével!


A’ szépség
[Egy madrigál olaszból Lemene után]
Belé szeretvén a’ Róza magába
Nézte*
<magát>
Díszét a’ Rétnél
Eggy sebes Pataknak kristály Habjába
’S Eggyszer*
<eggy vad forgó szél>
meg rázza ágát
Eggy véletlen forgó Szél
’S Le fosztja szép Virágát.
A’ Vízbe húltt minden Dísze ’s magokkal
El*
<futott>
tűnt a’ gyors habokkal
És illy sebessenn ’s ah még
Sebesebbenn fut el néha*
<tőlünk> néha Az áth. szó fölé írva.
a’ szépség


A’ rózsa
[Olaszból Lemene után]
*
A lapok bal hasábján az olasz eredeti kimásolva La Rosa címmel, mellette, jobb oldalon a fordítás.
Ah, szép szűzek, mit*
<szűz Lá nézzétek> szép szűzek, mit Az áth. rész fölé írva.
mutatok!
Melly édesenn ragad most el
A’ született Róza reggel
’S szépek*
szép<ség...>ek
lenni tanúljatok.

Szépséget, melly*
<az>
szált az Égből
Tövis*
<nyilt fog>
nyillal rakja meg ő
Rejti magát, ’s még*
Utólag, más tintával a sor fölött beszúrva.
inkább nő
Betse e’ Szemérmességből.

E’ virágos táblázatok
Mint kezdenek örűlni már!
Így kezd szólni:*
Eredetileg Szólni látszik: halljátok bár. A látszik törölve, az Igy kezd a sor fölé beszúrva.
halljátok bár,
’S Bőltsek*
Jav. ebből: Bőltsességet
lenni tanúljatok.

Mint örűlök e’ pompának,
Látván azt hogy minden imád,
’S Minden Virág koronát ád
Hogy tégyen Királynéjának.

Nékem méllyenn meghajola,
*
<Elsö>
Bár a’ több Virágok között
Ő légyen is első szülött,
A’ kellemes kis Viola.

Nem vetélkedik én velem
A’ Liliom, Fagyal,*
Az F f-ből jav.
Jázmín,
Mert hószínjek nints olly szép szín
Mint az én piros kebelem.

Piros Ortzámra Clítzia
Gondolván a’ Nap’ Fényjének
Május első Reggelének*
Reggélenek em.
Szerelmesenn katsintott*
<nézett> katsintott Az áth. szó fölé írva.
ma.

Országom’ minden virági
A’*
Jav. ebből: E’
Szerelmest*
Jav. ebből: ?Szerelmet
észre vették
’S Megtévedtt*
<?tévelygő> Megtévedtt Az áth. szó fölé írva.
tüzét nevették,
Nevettem, ’s mind nevettünk mi.

Ekkor víg nevetésünkkel
A’ mosolygó Tavasz szebbenn
Pompásabbann díszesebbenn
Emelte víg Ortzáját fel.

Reggel engem minden Madár*
<a’ szárnyas Nép> minden Madár Az áth. szavak fölé írva.
Köszönt édes énekekkel;
’S*
<A’ friss Patak> <Magasztal> Az áth. szavak fölé írva, ez elé: ’S
Hajnalba*
A sor fölött beszúrva.
víg tsergésekkel
A’ friss Patak magasztal már.

A’ szerelmes Zefir sereg
Sóhajtozik*
<szellőjével>
fuvásával
’S*
<És>’S Az áth. szó fölé írva.
Én, szám’ kedves illatjával
*
<Fuvás>
Magam édesítem azt meg

De mit hányom, balgatag Ész!
Illy tündér kellemességem’?
Az én gyönyörű szépségem
Eggy villám, melly fénylik, ’s el-[…]*
Az utolsó szó a kötés miatt nem látszik.

A’ nappal eggyűtt ez el száll
Ha a’ nappal születtete;*
születtete<m>
És az ő egész élete
A’ nap’*
Jav. ebből: ?nap<o>
eggy fordúltába áll.

Jól*
A sor elé beszúrva.
Tudom én melly*
<hogy> melly Az áth. szó fölé írva.
tartatlan
Ez az én pompás szépségem
De van eggy szebb Betsem nékem
Melly ditső és halhatatlan.

Már nékem nem reménylhetni*
<Ritkább szebb sorsot nem kívánhatni reménylhetni> Az áth. rész fölé írva: <Ritkább> Már nékem n[em] reménylhetni
’S*
A sor elé írva.
Várhatni é szebb örömet?
Szűz Mária engem*
engem<et>
szeret,
’S rólam kíván neveztetni.

’S ha a’ Világ több névvel is
Szolítja meg Szűz Máriát
Kérvén az ő grátziáját
Szolítja*
A szó eleje jav. ebből: A
az enyimmelis.

És ő ki alázatosann
Regnál olly nagy Ditsőségbe,
Örűl hogy Rózsa az Égbe
’S nevemmel*
A szó vége olvhtl. betűkből jav.
ditsekszik ottann.

Ha hát eggy déli Hévségbenn*
A H h-ból jav.
Elvész múlandó szépségem
Máriáért az én nevem
Mind örökké tart az Égbenn.

Ah Szűz Lyánkák*
<az>
a’ rózsa Szép
Tanátsát*
Az á olvhtl. betűből jav.
szabjátok*
<Tan...ságot nyújt szóltt hozt> rátok Az áth. rész fölé írva: Tanátsát szabjátok
rátok,
És*
Jav. ebből: ’S
ha*
<hát>
hasonlít hozzátok,
Légyen*
A sor fölött beszúrva: <hát>
néktek Tűkör és*
Jav. ebből: ’s
Kép.

És te kegyes Szűz! ne vesd el
A’ Halandókról szemedet:
’S vígasztald meg, ki tégedet
Kér a’ Rózsa’ szép nevével.


[Az elragadt Szív]
[Dal Zappiból]
*
Bal szélen az eredeti Canzonetta. címmel, jobb oldalon a fordítás, a lap tetején, középen pedig: I.
A’ szép*
A kezdőbetű R-ből jav.
Rozsi szép szemének
Nyilát ennek
A’ Mellynek néki tsapta;
’S*
Olvhtl. betűből jav.
Gyöngy kezét sebemre tévén
Onnan az én
Törtt*
A kezdőbetű Sz-ből jav.
Szívemet ki kapta.

*
<Nyomo>
Ah szegény szív, melly*
Jav. ebből: mely
iszonyú
*
<Kín>
Fájdalom*
Az F f-ből jav.
’s bú
Köztt hagyott*
A szó vége olvhtl. betűkből jav.
el engemet?
*
<Ki mond>
Ah már ki beszélli elő
Hová ment ő
’S hová vitte Szívemet?

Ha Melyemből el ment ő már
Tsak tudnám bár
Hol van most, ’s mit tsinálhat?
Kérdem forrástól ’s*
Jav. ebből: <é>’s <?Réttől[?]>
Erdőtől
Hegytől Vőlgytől
De rá eggy sem találhat.

Ti itt Nimfák, és Pásztorok,
*
<Tán>
Tudhatjátok*
A hat sor fölötti betoldás.
Az én Szívem hol vagyon:
A’ ki látta*
<azt>
köztetek tám,
Hozza hozzám,
Lánggal ég, Ő,*
Jav. ebből: ?és,
hív nagyonn.

De, ah, hallom eggy kemény szó
Ezt mondja: Óh,*
Jav. ebből: óh
Hijjába*
A H h-ból jav.
keresgéled!
Rózs’ eltette, Ámornál van
*
<Ámor>
Haszontalan;
Többé azt nem szemléled.


[A’ Jázminok]
[Dal Tzappitól]
*
Bal oldalon az eredeti Scherzo improviso címmel, fölötte: 2., jobb oldalon a fordítás.
Szórendcsere történt; a sor eredetileg így hangzott: Kertek’ Dísze, szép Jázminok., a cserét a sor fölötti számozással jelölte a költő, a sorkezdő betűt ért. sz. em.
Szép Jázminok Flora’*
<Kertek’> Flora Az áth. szó fölé írva.
Dísze,
Látom nagyonn kevélykedtek*
Jav. ebből: kevélykednek
Örvendeztek ’s ditsekedtek
Hogy tsak véletek hinti*
<rakja> hinti Az áth. szó fölé írva.
be
*
Sorcsere történt, ez és a következő sor a kéziraton eredetileg fordított sorrendben állt, a cserét számok jelzik.
Szép melyét mint gyöngyszemekkel*
gyöngyszemekkel. A központozás értelemszerűen em.
Rozi szerelmes kezekkel

Bűszke Jázminotskák, ím én
Azt merem néktek mondani:
Hogy jobb lett*
A sor fölött beszúrva.
vólna állani
A’ füvek ’s virágok rendénn:
Mert más Virág*
<a’ többi> más Virág Az áth. szó fölé írva.
köztt magatok
Mint tsillagok úgy látszatok.

De olly*
olly<an>
deli Ortza alá
Űlvén ollyan*
Az o olvhtl. betűből jav.
hószín mellyre*
Jav. ebből: mellyenn
Minden szépségét a’ mellyre
Ámor halmazzal*
A második z olvhtl. betűből jav.
rakta rá.
Egybe vetvén a’ színeket
Elvesztitek diszeteket.

Pompázni*
<?Tisztelkedni> Pompázni Az áth. szó fölé írva.
jobb lett volna ma
Eggy Istenség Oltáránál:
Igy eggy napnak Hajnalánál
Tsak tovább éltetek vólna.
De ő rá azért szálltatok
Hogy tűstént el fonnyadjatok.

Már én*
Sor fölötti beszúrás.
látom*
<hogy>
lassann lassann
Mint lankadtok és hervadtok,
Ah szerentsétlenek*
Az r olvhtl. betűből jav.
vadtok!
Meg emésztő*
<?Égeti tüzét ’s> Meg emésztő Az áth. szavak fölé írva.
forróság van
A’ szép Rózsi két szemébe*
szemébe<nn>
Langoló Tűznek Hevébe.*
Hevébe<nn>.

Néktek azt mondtam vólna én
Hogy havára szép mellyének
Lángja*
A szó vége olvhtlan betűkből jav.
alá két szemének
Ne szálljatok olly büszkénn.
Szép mellyénn ne*
ne<m>
múlassatok*
Utólag, más tintával jav. ebből: múlattatni
Két szemébe*
Utólag, más tintával jav. ebből: szeméhez
ne*
Utólag, más tintával jav.: ne<m>
bízzatok.*
Utólag, más tintával jav. ebből: bízhatni

Szép Mellyénn nem múlathatni,
Mondtam vólna, elhervadtok,
Mondtam vólna elfonnyadtok
Két szeméhez nem bízhatni.
*
A következő két sor más tintával van írva, azzal, amellyel az előző sorok utólagos javításait végezte a költő. A vers folytatása azonban a következő lapon az eredeti tintával íródott.
Eggyűgyűk tűstént*
<mindjárt> tűstént Az áth. szó fölé írva.
elvesztek
’S a’ porba meg vetve lesztek.

Látom már, ’s látják mindenek
Miként*
Jav. ebből: Mint
húlltok kebelére,
Ki kezére, ki prémjére,
’S végre mind lábára estek.
Hogy lábától gyógyúljatok,
Kik szemétől meghaltatok.

Bűszke Jázminotskák*
<ezt>
ekként
Intem én*
<Mondom> Az áth. szó fölé írva: Intem <Éneklem> én
a’ Szeretőket*
Jav. ebből: ?Szerelmesnek
Az*
Jav. ebből: A’
eggyűgyű Szeretőket*
Jav. ebből: Szeretőknek
Mint tikteket is az imént:
Szép Mellyénn*
Az M m-ből jav.
ne mulassatok
Két Szemébe ne bízzatok.


[Pásztor szeretők]
Dal Tzappiból
*
Az eredeti olasz szöveg a lap bal szélére másolva, cím nélkül, jobb szélen a fordítás, középen pedig: 3.
Szép hallgatni űlve a’ füvesenn*
<a’ gyepenn heverve> űlve a’ füvesenn Az áth. szavak fölé írva.
A’ Pásztort és a’ Pásztornét.*
Az r sor fölötti betoldás.
Igy szól Fillis*
<Cloris> Fillis Az áth. szó fölé írva.
Milonnak édesenn:*
Pontosvesszőből jav.
Melly szép Virágos ez a’ Rét!*
Vesszőből jav.
Milon igy szól Fillisének:
Szép Virágok, de eggyik sem
Hasonlit e’ szép Ortzának*
<Ér fel> <Hasonlít Ortzád’ Két Szemének> Az áth. rész fölé írva: <Ér fel, Fillis Ortzájának> A két áth. sor alá: Hasonlit e’ szép Ortzának
Virágihoz, ah eggyik sem
Szép Fillisem!

Felosztván Szerelem,
Tüzét veled ’s velem,*
Jav. ebből: veled
Nem játszott-é?
Mert*
Jav. ebből: Majd
téged fénnyével
Engem*
Engem<et>
hév tüzével
Boríta bé!


[A’ Méh és Ámor]
*
Az eredeti olasz szöveg a lap bal oldalán, jobb oldalon a fordítás, középen fölöttük: 2.
Az első három sor le van húzva:
<A’ kis Ámor mézet lopva tsipkede> Az áth sor fölé írva: <még a’> <lopott ?kezét mérgébe> alá: <sértette>
<Kezét meg tsípte> e fölé: <?Szánvánn tsaládját> <A’ kis[Utólag beszúrva.] Méh [me]g sértette.>
<Ezt a’ lopott édességet mérgébe>
*
<Rozsim’ szájára kené>
Megtsípvén a’ kis Ámort
Eggy méh, mikor mézét lopta mérészenn,*
<tsendesenn> mérészenn Az áth. szó fölé írva.
Ezt a’ mézet*
<mérgesenn>
egészenn
Rozim Rozás Ajjakára kente fel
És így szólt nagy méreggel:
Lopásom*
Lopásom<na>
emlékezete bennetek
Holtig*
<Örökre> Holtig Az áth. szó fölé írva.
maradjon szintén
’S Érezze*
A sor fölött beszúrva.
a’ ki*
<édes>
tsókot*
Jav. ebből: tsókokat
oszt véletek
Ennek*
Olvhtlan szóból jav.
a’ méhnek mint én
Mérgesítő*
Jav. ebből: ?Mérgesedvénn
fulánkját a’ Szivébe.*
Szivébe Tollhiba
Édesítő*
<Édes> Édesítő Az áth. szó fölé írva.
mézét szája’ ízébe.


[A’ Babérvessző]
Madrigál Tasszóból
Te szép*
<Gyönyörű> szép Az áth. szó fölé írva.
*
<kis vesszö> Fölé: <Babér>
Babér Tsemete
Nőjj nagyra mint*
<Érd utól Törzsökedet meg> Nőjj nagyra mint Az áth. szavak fölé írva.
vénhedett
Törzsököd; a’ győzők*
<Győzedelmi fejek> Törzsököd; a győzők Az áth. szavak fölé írva.
várnak tégedet.

Nőjj szerentsésenn*
<szerentsésenn ’s ?termő> Az áth. szavak fölé írva: <nagyra> szerentsésenn
és te
Zőldeljél, ha a’*
A sor fölött beszúrva.
vén*
Jav. ebből: ?végtére
fának
Zőldségi több idénn ki nem nyílnának.*
<Nem fűz amaz zőld ágat vén fejére.> Fölé: Zőldségi[jav. ebből: Zőld ?ágai] több idénn ki n[=nem] nyílnának.

Játszanak vígann*
<mindég> vígann Az áth. szó fölé írva.
a’ te
Gallyad*
<Ágad> Gallyad Az áth. szó fölé írva.
köztt a’ Levelenn
A’ kis*
<Zefi> kis Az áth. szó fölé írva.
Szellök és Szerelmek szűntelen.


Asztali dal
*
Mellette, a lap bal hasábján az olasz eredeti (Canzone.), jobb oldalon a fordítás.
Pajtás, Pajtás, kész az Asztal,
Már ne gyermeskedjetek!
Minden gondot kergessetek
Operentziába:*
A kezdőbetű jav.
Mert*
Jav. ebből: Már
az Ég akár derűl
Akár felhőbe merűl
Jo Napunk lessz itt ma.

Ha én az Asztalnál űlök,
Királyságra nem*
<Nem tserélnék Péter Tzárral,> Fölé: <királyság> Királyságra [jav. ebből: Királyságot] nem
vágyódok
Szívem tsendes*
<Az bár [Javítva erre: <A’>] uzsoránn> Fölé: <Kívánok> A kettő közé írva: Szívem tsendes
nem aggódok
Az adósság nem szúr:
Űljünk le víg elmével
Vígadozzunk békével
Aggjon Créditor Úr.

Éhj,*
<Hogy> Éhj Az áth. szó fölé írva.
az*
Jav. ebből: ez
a’*
Sor fölötti betoldás.
sok mord*
<mord> Fölé: <komor> Alá: mord
Zsugori
Veszne mind annya kínjába:
Jövendöre a’*
Sor fölötti betoldás.
ládába
Eb a’ Ki*
Az eredetileg szókezdő Pénzt elé írva a sor fölé: Eb a’ Ki Alá: <Én>
Pénzt gyűjt*
<én nem rakok> Fölé: gyűjt<ök>
bé:
’S Én*
<Hogy> ’S Én Az áth. szó fölé írva.
tartsak hólnapra is?
Tudja é az Apja is
Még hólnap élek é?

De ha azt hányják szemünkre,
Hogy tsak*
<az>
eszünk marhaképenn
Igyunk is hát*
Sor fölötti betoldás.
mert így*
<ilyen> így Az áth. szó fölé írva.
szépenn*
Jav. ebből: képenn
Megy a’ Concoktzio:
Itt a’ Pint*
<pohár> a’ Pint Az áth. szó fölé írva.
az Orrossal
Fejér borral ’s pirossal
Ez az Élet a’ jó.

Hajdan ha eggy Szem lankasztott
Ha eggy szép Mellyet öleltem
Minden kedvem ebbe leltem:
Bolondság, ifjú szél!
Mennél*
Jav. ebből: Mennyivel
jobb igy mulatni
A’ kantsókat*
<Eggy két pintest> A’ kantsókat Az áth. szavak fölé írva.
forgatni
Míg fel ázik a’ Bél.

Ámor minket*
<A’ Szerelem> Ámor minket Az áth. szavak fölé írva.
pityeregtet,
A’ bor nevetés köztt megyen:
Kinek mi kell övé legyen,
Nékem a’ Bor kell ám.
[...]*
<Előttem> Fölé: <Nékem> A kéziraton nincs végleges változat.
a’ Dáma is
Úgy kedves, bár nyalkais
Ha Kantsót köszön rám.


[Ifjúság s Szerelem]
[Dal Rolliból]
*
Bal szélen az eredeti, jobb oldalon a fordítás, cím: Canzonette., alatta: I.
Dorilla, ez a’ te
Szép Kellemed végre
Még mivé lészen?
Ah, ah,*
Az a A-nak indult, jav.
megbánod még
Hogy elvontad mindég
Mástól egészenn.

Az deli Ifjúság
Olly mint eggy szép*
Sor fölötti beszúrás.
Virág
Természetébe:*
Természetébe<nn>:
Mezei és*
<lessz és> és Az áth. szó fölé írva.
paraszt
Ha*
<Ha>
nem miveli azt
Ámor Kertjébe.*
Kertjébe<nn>.

Sok az Örömtől fut
Vélvénn hogy így nem jut
A’ bú markába:
’S elélvén tavasszát
Látja vak Hibáját
De már hijjába.

Ollykor a’ szerető,
*
<Mint>
Vadászként*
A ként sor fölötti beszúrás.
az élő
Prédát kiséri
’S annyi baja utánn
Rá sem ügyel osztánn
Mikor eléri.

Igaz: de van*
<van> de van Az áth. szó fölé írva.
olly*
olly<an>
is
*
<Ki ?tán ... meg ?fogja is> Fölé: <...> <Szereti úgy>
Ki ha*
A sor fölött beszúrva.
meg fogja*
Jav. ebből: fogjákis
is
*
<Mikor meg fogjais Nagyonn szereti> <Szívből> Az áth. rész fölé írva.
Kints gyanánt tartja
Nyájaskodik véle
’S*
Jav. ebből: És
arany Ketretzébe
*
<Mézzel éteti.>
Tzúkorral tartja.

Ne hartzolj hát, ah ne
A’ magad vesztedre
Gondolatiddal:
Gyorsann fut az idő
’s Soha vissza nem jő
Víg Napjaiddal.

Szerelem nélkűl ma
Ebb’*
Jav. ebből: Ebbe
a’ szabadságba
Élek én épenn.
’s Eggy*
Jav. ebből: eggy
illy nyugvás mit*
<tesz>
ér?
*
<Se>
Kín*
Kín<t>
’s*
Jav. ebből: sem
Öröm nélkűl vér
Szívünk ekképenn.

Az Arany’ szerelme
’s A’*
Olvhtlan betűből jav.
nagyra vágyás se*
Jav. ebből: ne
Bántson tégedet.
Búsúlsz,*
<Aggódsz> Búsúlsz Az áth. szó fölé írva.
ha elveszted,
Ha meg*
<Ha me>
van nem leled
Bennek kedvedet.

Eggy szerelmes Hévség,
Melly szerelemért ég,
Lelkünk’*
<étele>
táplálja
Egyebet*
<Ez tsendességben> Fölé: <Mert> Egyebet
szélvészbe
De ezt tsendességbe
’S Vígann találja.


Igyunk
[(Dórishoz)]
[Dal Rolliból]

Tsak igyunk, kellemes Doris,
Jól szerettet a’ jó Bor.
Ha Bakkus’, Tzéres’ Tüzével,*
A sorban szórendcsere történt, ezt utólagos számozás jelöli, eredetileg: Bakkus’, Tzéres’ ha Tüzével, a kezdőbetű ért. sz. em.
Melegével
Nem enyhűl, fázik Ámor.

Eggy pár szép mosolygó Ajak
Mindég szép ’s Édes ugyan;*
A sorban szórendcsere történt, ezt utólagos számozás jelöli, eredetileg: Édes ’s szép mindég ugyan; a kezdőbetű ért. sz. em.
De ha jó borba ferdeni
Kezd, Isteni
Színe ’s szaga akkor van.

Bolond ki azt véli hogy jól
Szeret, ha mindent meg vet.
Ha Lyánkánk víg a’ Máslásonn
Úgy duplásonn
Inni ’s szeretni lehet.


[Utolsó Panasz]
[Elégia Ariosztóból]
Oh vídám Környék, óh magános Vőlgyetske,
Óh e’ tsendességbenn elrejtett Hegyetske.
Melly a’ sütő Naptól bé fedvén engemet
Árnyékos Hátaddal enyhíted tüzemet.
Óh friss Patak a’ melly kristály hömpölygéssel
Virágos partod köztt folysz édes tsörgéssel.
Oh ha eggy szép Driás lappang e’ fák között,
Oh ha eggy szép Nimfa úsz e’ habok között
Oh ha eggy Faunus*
Az a á-ból jav.
jön e’ boldog Tölgyesbe
Vagy*
<itt Szépségét>
itten bámulja Szépségét a’ lesbe
Valamellyik kedves Istenasszonyának,
Kit halandó*
<emberi> halandó Az áth. szó fölé írva.
Szemek meg*
Jav. ebből: ?nem
nem láthatnának.
Óh meztelen Kövek, oh járatlan útak,
Oh gyenge fűvetskék, ’s kövér Virág szálak
Mellyek a’ tavaszi lágy meleg szelletek
’s Bőv harmatok*
<utánn>
által illy nagyra nőttetek,
Óh ti magas Nyárfák, Jegenyék,*
<Bikkek> Jegenyék, Az áth. szó fölé írva.
Gyertyányok
Tsemeték, Tövisek, Bokrok, Borostyányok
Vagy*
Jav. ebből: ?Ha
ha még valami*
<más[jav. ebből: ?vár]>
más van itt a’ mellynél
Hajdani Szerelmem emlékezete él:
Szolni vagyis sírni kívánok véletek
Hogy keservemnekis tanui légyetek.
De míg el*
<Fájd> el Az áth. szó fölé írva.
beszéllném*
Jav. ebből: beszéllenék
szörnyű fájdalmamat*
<?szóza> fájdalmamat[A szó vége jav.] Az áth. szó fölé írva.
Bár már esmérnetek*
A t olvhtl. betűből jav.
lehetne szavamat
Minthogy én szoktam vólt tinéktek hajdani
Kedves*
<Víg> Kedves Az áth. szó elé írva.
Örömimnek*
Öröm<e>imnek
rendét elmondani,
’S gyakorta hallgatván szomra e’ Barlangok
Vissza felelének*
<... >
belőlök a’ Hangok.
Megmondom ki vagyok kételkedvén ebbenn
Netánn*
Ne<m>tánn
a’*
A sor fölött beszúrva.
szerelmes Kínok felesebbenn
Ütvén rám, egésszen úgy el emésztettek*
<Színemből mennyire kivettek> egésszen úgy el emésztettek Az áth. rész fölé írva.
Hogy már a’ Színemből rám sem esmérhettek.
Én vagyok az a’*
az a’A sor fölött beszúrva
ki Rózsimnak*
<az én Szépemnek> Rózsimnak Az áth. szavak fölé írva.
Isteni
Nevét minden fába szoktam itt metszeni:
Én vagyok az a’ ki hánytatni tsak gondolt
Boldogságom’ néktek annyira szoktam vólt
Én vagyok az a’ ki legszebb Kedvesemről....
’S Ah semmit sem tudtam jövő esetemről!
Ha keserves kínom megfojtva*
Jav. ebből: megfojtom
viselem*
<?Szívemet> viselem Az áth. szó fölé írva.
Úgy tetszik hogy*
<meg halok> h [=hogy] Az áth. szó fölé írva.
mindjárt meg öl a’*
m[=meg] öl a’ A sor fölött beszúrva
Gyötrelem.
*
A következő két sor a kéziraton fordított sorrendben áll, a sorcserét számok jelölik.
Jegyzem azt a’ Kevélyt háládatlan Névvel
Ha beszéllek rola: a’ Világ nyelvével
Hogy hát meg ne haljak felnyitom Szívemet,
És*
Jav. ebből: ’S
el mondom de tsak néktek keservemet
Tsak néktek kik nékem egyéb dolgombannis
Hiv Titoktartóim valátok hajdannis.
A’ mit néktek mondok másnak nem mondanám.
Hiszem, hogy búmatis megtartjátok talám.
Az óhjaj, az óhjaj ki olly szívességgel
A’ több boldogokhoz az Égbe ragadt fel
Az a’ ki bőv*
<elösször olly> bőv Az áth. szó fölé írva.
reményt adott vólt legelől*
l[=leg]elől Utólag betoldva
Leg Tisztább*
Jav. ebből: <Leg>tisztább, az áthúzott rész fölé: Leg Tisztá<bb>
hűsége,*
<é>’s
’s hév Szerelme felől
Ki olly kötésselis*
Az l olvhtl. betűből jav.
kezdett vólt bíztatni
Hogy azt tsak a’ halál fogná elszaggatni.
Nem szeret nem betsűl már többé engemet,
Sőt már gyűlöli is talám Személlyemet
’S gondolom haragszik és búsúl Lelkébe*
<magába> Lelkébe Az áth. szó fölé írva.
Hogy engem valaha tartott*
<?vett ?indúl> tartott Az áth. szó fölé írva.
Szerelmébe.
Ha tsak eggy Éjtszaka nem vóltis én velem
Melly*
A sor elé utólag beszúrva.
Hosszúnak tetszett az*
Jav. ebből: ez
a’ Késedelem,
’S most ah szegény fejem Hónapokis múlnak,
Mégis vártt Örömim elő nem fordúlnak.
Nemis menti magát hogy azért nem jött el
Mert lehetetlen vólt hanem még igy felel:*
<nem tudta módját ejteni semmivel> lehetetlen vólt hanem még így felel: Az áth. rész fölé írva.
Hogy nem tetszik lenni többé szeretőnek.
*
<És>
Itten*
Jav. ebből: Itt
meg áll, és én könyörgök eggy Könek
Sőt eggy vad Áspisnak melly fülét bé zárja
Hogy semmi édes szó azt által ne járja.
Míg nem tsak az édes Ölelgetéseket
Nem tsak az éjjeli eggyütt fekvéseket
Sőt a’ tsókokatis, mellyektől az elött
Haldokló Lelkemis mindjárt életre jött
Megvonja már tőlem, vagy ha ádis, azok
Tsak sikeretlenek kurták és szárazok.
Az ő*
A sor elé írva: Az ő
Szép szemei, oh legföbb Gyötrelem
Mindég azt igyekszik el hitetni velem,
Hogy annál kevésbbé várjam bírásokat
Minél bájolóbbann mutatják magokat.
Eggy pillantásokkal megöldöklik szintén
Azt a’ Reményt, mellytöl élek és halok én.
Nints senki, ki téged*
<Majd j Téged akárkiis j majd > Nints senki, ki téged Az áth. rész fölé írva.
jobban nem*
A sor fölött beszúrva.
szeretne,
’S Te*
A sor fölött beszúrva.
Miattad Óh Szép engem meg ne vetne
Azért nem vádollak káromra tégedet
Nem akarom*
Jav. ebből: akarok <...>
hirbe keverni nevedet.
Méltó haragját mind ellened forralja
Mind kár hoztat téged a’ ki tsak meg hallja.
Hogy futó Szerelmed, nem gondolván vele,
Illyen kellemetes Jármot el tördele.
Vagy öszve sem kellett vólna forrasztani*
jav. ebből: ?fakasztani
Vagy holtig nem kellett vólna el bontani.*
Olvhtlan szóból jav.
Akármi esetbe, de*
<kivált>
ebbe*
<már>
főképenn
’S Ha*
<Ha m> Fölé: <Mikor> Alá: Ha
megvan késő már gondolni*
<okoskodni immár> már gondolni Az áth. szavak fölé írva.
másképen.
Előbb kellett vólna megbánnod;*
Kettőspontból jav.
’s nékem bár
Mindég, de kivált most legfájdalmasabb már.
Te pedig örökre háládatlan maradsz
Mert jutalmat*
A sor fölé beszúrva.
illy*
A kritikai kiadás itt a szótagszám miatt em: illyen (ld. CsÖM. III. 289.96.)
Szívességnek*
<jutalom>
nem*
ném em.
adsz.
’S Ah én*
A sor elé írva: ’S Ah én
Nem érzenék*
<hidd el>
olly nagy kínt Szívembe
Mint a’ millyet érzek, ha jutnak eszembe
Ama szép gyümöltsök, a’ mellyeket már ma
Nem enged magáról szednem a’ kevély Fa.
Melly édes Gyümöltsők! Ah ezzel ejtenek
Legméllyebb Bánatba hogy tudom millyenek
Ha*
<nem>
soha nem érték vólna ízlésemet
Ah most nem érzeném olly nagyonn vesztemet.
Akkor kegyetlennek és háládatlannak
Mondhattalak vólna mind ennek mind annak
De*
<De ’S most> De Az áth. szavak fölé írva.
háládatlannak vadnak*
<százszor> vadnak Az áth. szó fölé írva.
kegyetlennek
Mondhatlak már mostann, ’s mi több*
<’s még ezek felett> már mostann, ’s mi több Az áth. rész fölé írva.
hitetlennek.
Utolsó panaszom ellened e’ lészen
Mellyet rebegő szám mások előtt tészen.
olly*
A sor elé írva.
Hallgató leszek*
<már>
életem fogytáig
Mint a’ melly hív vóltam*
<életem>
hozzád ekkoráig.
Ti Halmok, Források, Nimfák, és végtére*
<a’ mellyeket> végtére Az áth. szavak fölé írva.
Valakikhez jajos panaszom elére
Kérlek minden szómat titokba tartsátok
Úgy boldogúljatok. Az Isten hozzátok.


[Bakkhushoz. Inscriptio.]
Bakkhus. Atyám.
Minekutánna.
A’. Szőllőknek. Nagyobb. Részét
A’. Jég. Elverte.
*
A következő két sor utólagos betoldásként az eredeti szöveg és a fordítás között található, egy #-jellel van ide utalva.
Én. Furmintházi.
Tartzali. Szöllösgazda.
Néked. Szentelem. Ezt.
*
<?Én.>
A’ Te. Eleven. Képeddel. Megékesíttetett.
Öreg. Kantsót.
Minthogy. Belőle.
A’ mint. Szoktam.
Sokat. Nem. Ihatok.
Keveset. Nem. Akarok.
1795.


[A’ Reménység]
[Elégia. Mentziniből]
Régenn elsűllyedtem*
Olvashatatlan szóból javítva.
volna még
A’ kegyetlen Tenger méllyébenn.
Ha nemha*
A sor fölött beszúrva.
az Édes Reménység
*
<Nem>
Űlt*
Jav. ebből: űlt
vólna Szívem’ Rejtekében,
Ki vígasztalvánn engemet
Meg tartatta vélem Életemet.
Ő gondolatim javával
Eggyütt növénn fel felé.
Az örömnek zőld ágával
Lelkem árnyékozta bé.
És*
Olvashatatlan szóból javítva.
ha*
<ollykor>
Elmém*
<...>
derűlt Egét
*
A sor elé írva.
Borítja terhes felhő.
*
<Mindjárt>
Azonnal belé repűl ő
’s*
A sor elé írva.
El oszlatja fergetegét.
Néha kívánságimatis
Megelőzi ’s hozzám*
<ekként> hozzám Az áth. szó fölé írva.
így kiált:
Mit félsz száz zürzavartólis
Állhatatos Szíved mivé vált?
Meg látod hogy tsendes Szellők
Foglyák fúni vitorládat
És*
Jav. ebből: ’S
mint hív pajtásid még ők
Rév*
A sor elé írva.
Partra viszik gályádat.
Vezetőid lésznek magok
A’ Tindarusi Tsillagok.
És kedvező Fényekkel
Derítik utadat fel.
Vígann fog Piros*
A P p-ből jav.
Hintajánn
Ki*
Olvhtlan szóból jav.
jönni az Ég ajtajánn
Hozzád a’ szép Hajnalis
Felhozza kedves fényével
Mosolygó Tekíntetével
A’ te békességed is.
E’ ketsegtető Szozatokra
Ujonnan*
A kezdőbetű jav.
a’*
<?zavart>
zajgó Habokra
Indítom mérész Gályám,*
<Hajómat,> Gályám Az áth. szó fölé írva.
De elébb könyörgöm*
Jav ebből: könyörgök
ám
*
A következő két sor a 93a. lap alján helyhiány miatt egymás mellé került, mi értelemszerűen egymás alá írtuk.
A’ Tenger méllységének
Mind eggyik Istenének
*
A következő hat sor helyhiány miatt az eredeti szöveg másolata közé van beszúrva, több egymás mellett, mi értelemszerűen egymás alá írtuk őket.
Igy*
<Akkor> Igy Az áth. szó fölé írva.
a’ Szélnélis gyorsabbann
Repűl*
Olvhtlan szóból jav.
Szívem a’ sok Habban,
’S esméretlen Partra*
Jav. ebből: ?Partokra
kél
És*
Jav. ebből: ’S <?mind a’ leg serényebb Szél tsendes>
reá nézve lassúnak
És tsendes fúvallatúnak
Látszik akármi gyors Szél.
Mikor ím szemem*
<nézvén> szemem[Olvashatatlan szóból jav.] Az áth. szó fölé írva.
az Égre*
Egre em. <nézvén>
Fel*
A sor elé írva.
Vetvén meglátom végre
Hogy környéke fejérlik
És*
A sor elé írva.
Azutánn szürkéllik
’S nem soká*
<majd> nem soká Az áth. szó fölé írva.
ezer Villám*
Villám<?is>
gyúl
Ezer*
Ezzel a szóval megszakad a fordítás.


[Camillo Molza grófnak]
[Fulvio Testi]
*
A 97a. lapon van a vers eredetijének másolata (Fulvio Testi, al Conte Camillo Molza.), a lap alján pedig magyarul csak ennyi: A’ többit lásd a’ Legátusnál. etc. A 77b. lap tetején olvasható A’ Legatus című vers, a lap alján pedig az olasz szöveg, mellette pedig a fordítás.
Ti lésztek részesi e’ nagy prédának
Azzalis ditsekedvén
Hogy Istennek új Világot nyertetek
És tán az én Nevemis még véletek
Triumfálván a’ Léthénn*
A th olvhtl. betűkből jav.
Halhatatlan Hírt fog nyerni magának.
’S Itália, melly mint irigy mostohám
Most jó szemet se tett rám,
Meg bánja még, ha későnnis,*
későnnis, <bu> magába
magába,
Hogy nem segélltt e’ Felséges Munkába.

*
A sor eredeti megfogalmazásban a következő volt: E’ vers titkos tzéljais meg mondhatná; Ezt alakította át részben beszúrással, részben átírással, föléírással.
E’ versekben*
Az ekben utólagos betoldás.
titkos tzélom*
Jav. ebből: tzéljais
takarom*
<meg mondhatná;> takarom Az áth. szó fölé írva.
’S*
A sor eredetileg így kezdődött <Nem ok nélkűl meg> Fölé: <esett> Ez áthúzva, az áth. szavak elé, fölé: ’S, az áth. szavak után írva: Mert okom van az igaz,
Mert okom van az igaz,
Hogy Columbus nagy Virtusit hirdetem.
Leírhatnám*
A szó kezdete olvashatatlan betűkből javítva.
szerentsétlen Életem
De Könyvim*
Jav. ebből: ?Könyvem
ellen*
<?hideg>
az
Irigy*
A sor elé írva.
Epét*
Jav. ebből: Epéjét
felgyújtni nem akarom.*
<az[jav. ebből: a’] víg fe melly fel gyujthatná> Az áth. szavak fölé írva: felgyújtni nem akarom.
Te esmered*
<ki> esmered Az áth. szó fölé írva.
szívem fele mind az én*
<vagy tudod azt,> mind az én Az áth. szavak fölé írva.
Gondolatimat*
<A’ mi engem kifakaszt> Gondolatimat Az áth. szavak fölé írva.
színtén:
Az Ég mindennek ki tészen*
ki tészen A sor fölött beszúrva.
eggy véget*
<kitészen,>
*
A sor eredeti megfogalmazásban a következő volt: ’S nem soká az én fejem is ősz lészen.
’S nem soká*
A soká szó fölött egy szórendcserére utaló 2-es szám áll, de nincs mellette másik szám.
*
<az>
érek már Én*
<fejem> már Én Az áth. szó fölé írva.
is vénséget.*
<ősz lészen> vénséget. Az áth. szavak fölé írva.