sokassagnak

[MargL. 164/20]
be tellÿeseÿtek · Az gÿermekevt kÿ ev halottaybol fel tamadot vala · nagÿ sokassagnak elevtte el viueek zent margÿt azzonnak koporsoÿahoz · Zent margÿt azzon halalanak masod
[MargL. 144/25]
tahat az nagÿ mysenek alatta · mÿkoron az euangelyom <osua> oluastatneek · mynd az nagÿ sokassagnak elevtte kÿk akoron ot valanak · ez lean az ev teneret · kezeÿt · kÿk meg sugurultak vala es
[MargL. 196/14]
azzonnak erdeme mÿat tevkelletevsseggel meg vygazta ez zegen beteg azzonyallatot mynd az nagy sokassagnak elevtte · Ezeket latvan az fraterek · meg jzeneek az sororoknak · Az sororok kedeg nagy aytatossagal
[MargL. 175/20]
fogadas teueen · hoznaÿak evtet zent margÿt azzonnak koporsoÿahoz · az vton mÿnd az sokassagnak elevtte · kÿk ev velek junek vala · vevn tevkelletevs egesseget ez gÿermek · Ezenkeppen
[MargL. 153/13]
harmad napÿa volna · egessegnek jo teteleet meg nÿere · zent kozma devmÿen napyan · Az nagy sokassagnak elevtte · zent <margÿt> margyt azzonnak erdeme mÿa · az vr istentevl vevt jo tetelev<kn>ket
[MargL. 167/3]
kÿralÿ vduarnak <el.> jelen voltara · Az ev zvleÿnek es · es atyafyaynak · es nagÿ sokassagnak jelen voltara · kÿk mÿnd kenyerevlnek vala ev raÿta · Jstvan kÿralÿ kedeg mynd ev

Előfordulások száma: 6


Lehetséges fontkészletek: Arial Tahoma Times New Roman Verdana

M. Nagy Ilona, Boda István Károly, Porkoláb Judit, Varga Teréz, 2011.