eztendevben

[MargL. 68/9]
akary zomorodnÿ · Es mÿnd meg monda valamÿt ez soror gondolt vala · Ez dolog kedeg vala azon eztendevben kyben zent margÿt azzon meg hala · Esmeeg az zentseges zvznek ev kemenseges
[MargL. 152/20]
zent margyt azzonnak erdeme mÿa · vrnak zvletetÿ vtan Ezer · keet zaaz · hetven harom eztendevben  · es el mene az ev hazaÿaban · nagy evrevmmel ·: · ·- Vala nemelÿ zabo vacÿnak varasaban ·
[MargL. 188/15]
ev zÿvinek tÿzta aÿtatossagaual · Jme zent margyt azzonnak halala vtan harmad eztendevben  · Ez nemes vr vevn tellyes egessegevt · mynd zemeben · mynd feyeben · es mynd tellyes testeben ·
[MargL. 96/22]
es sororoknak sokassaga · cristus zvletetÿnek vtanna · Ezer · keet zaaz · hetven egÿ eztendevben  · Ez zent zvznek kedeg huzon kÿlenc eztendeveben · februar hauanak tÿzen evtevd napÿan
[MargL. 139/7]
Elevzer ezenkeppen · Mÿkoron jrnanak vr zvletetÿ vtan · Ezer · keet zaz · hetvenkeet eztendevben  · junÿus hauanak tÿzenharmad napÿan · pÿnkest octauaÿa vtan valo kedden · harmad ora
[MargL. 20/16]
az ev vereet ky evtteny · jesusnak az ev jegesenek vere ky evttesseert · ez dolgok kedeg valanak azon eztendevben  · kÿben az zent zvz meg hala · Soha ez zent zvz vronk jesusnak es ev zvleenek zvz marianak
[MargL. 12/19]
azzon · hog meg moshassa labokat · meg kerÿ vala az priorissatvl engedelmessegert mÿnden eztendevben  · mynd attvl fogua · hog zent margit azzonnac ÿo okossaga volt · Az ṕorissa kedeg erevmest
[MargL. 184/19]
mene az ev hazahoz vÿ budaban · Ezek levnek vr zuletetÿ vtan Ezer · keet zaz · hetvenkeet eztendevben  ·: ) Jt kezdetÿk nemelÿ choda tetel · mÿkeppen zent margyt azzon Alexander neue vrat meg

Előfordulások száma: 8


Lehetséges fontkészletek: Arial Tahoma Times New Roman Verdana

M. Nagy Ilona, Boda István Károly, Porkoláb Judit, Varga Teréz, 2011.