dolgot

[MargL. 202/4]
az ev nenÿeuel · Oh kÿ nagÿ zemerem az keuelÿ zerzetevsevknek kyk nem tanolnal alazatos dolgot evrevmest tennÿ · ez keet nemes kÿraly magzatoktvl · Eznek vtanna ez evrsebet azzon ez
[MargL. 156/24]
es fogadasÿval · az elevbÿ egessege meg adatot · nagÿ sok embereknek jelen voltara · kÿk ez dolgot lattak es hallottak ·: · bÿzonual ·:-- Jt kezdetnek nemelÿ peldak · hog mÿ keppen az vr isten ·
[MargL. 143/14]
juue · nagy aytatossaggal es alazatossagal fevldre le teryezkevduen halat ada ez zent zvznek · Es ez dolgot meg monda az fratereknek es egyeb nagj sok embereknek · Ezenkeppen el mene ·: · ) Esmeeg kezdetnek
[MargL. 106/22]
illatot auagÿ kenetevt ne tevttenek legenek · Tahat monda az provincialis · az fraternek · En ez dolgot meg tudakoztam nagÿ zerelmel · az priorissatvl · es olimpiadistvl · es az egÿeb
[MargL. 30/23]
Zent margyt azzon nagÿ tÿztessegel es alhatatossagal mÿkeppen zvleÿnek · de maga ez dolgot meg vtaluan · ezenkeppen felel · Mÿt faraztÿatok magatokat · ez gÿvlevseges dolognak mÿatta
[MargL. 9/4]
tellyesety vala meg · Ebednek vtanna kezÿ dolgot tezen vala · jelesevl zent eghazhoz valo dolgot mÿuet · es zenteknek erekleekhez valo ekessegeket · de maga az ev kezÿ mÿviert az
[MargL. 25/22]
Azonkeppen az kerteket es · meg tyztehgya vala meg sepri vala · Mykoron kedeg ez fele alazatos dolgot nem lel vala ez zent zvz · tahat el megÿen vala es gÿapÿat mos vala · Nemÿkoron
[MargL. 51/8]
le nem vete azert ev rola az ev ruhaÿat · hanem ezenkeppen meg visele · semmynemev alazatos dolgot nem zegelÿ vala tennÿ · gyakorta ez zent zvz meg sevpri vala az beteg hazat · es az zvksegnek
[MargL. 202/1]
vala az chonhan zent margÿt azzonual · fevz vala · fazekat mos vala · es menden egyeb otromba dolgot tezen vala az ev nenÿeuel · Oh kÿ nagÿ zemerem az keuelÿ zerzetevsevknek kyk nem tanolnal
[MargL. 9/3]
es ez koron az ev jmadsagÿt · az ev agyanak elevtte tellyesety vala meg · Ebednek vtanna kezÿ dolgot tezen vala · jelesevl zent eghazhoz valo dolgot mÿuet · es zenteknek erekleekhez valo

Előfordulások száma: 10


Lehetséges fontkészletek: Arial Tahoma Times New Roman Verdana

M. Nagy Ilona, Boda István Károly, Porkoláb Judit, Varga Teréz, 2011.