Szent Margit élete (1510)
(Margit-legenda)

(előző) << >> (következő)


9/1 agyanak elevtte tellyesety va

*ante lectum  suum suas complebat orationes.

*LV 6. [2] c.

9/2 la meg  · Ebednek vtanna kezÿ

**Post prandium operabatur manibus suis, maxime opera, quae ad ecclesiae et sanctarum reliquiarum erant ornatum, silentio tamen non proiecto et, si quando cursum suum consuetum consummare non poterat, maxime propter parentum suorum praesentiam, ac si non modicum incommodum passa, donec recuperasset, quod necessitate omiserat, admodum tristabatur, quod particula diei bonae ipsam sine fructu praeterisset.

 

**LV 7. c.

9/3 dolgot tezen vala  · jelesevl zent
9/4 eghazhoz valo dolgot mÿuet  · es
9/5 zenteknek erekleekhez valo ekesse
9/6 geket  · de maga az ev kezÿ mÿviert
9/7 az sileciomot az vezteksegtartast
9/8 hatra nem vetÿ vala  · de igen
9/9 erevssen meg targÿa vala  · Ha
9/10 mÿkoron ez zent zvz az zokot jmad
9/11 sagÿt be nem tellesehthetÿ vala  ·
9/12 jelesevl az ev zvleÿnek jelen vol
9/13 tokert  · tahat igen bankodÿk vala  ·
9/14 mÿnt ha vala[m]ÿ nagÿ kart vallot
9/15 volna  · mÿnd addÿg mÿgnem
9/16 be tellÿessehtevtte  · hog az egÿ nap
9/17 nak reze lelkÿ dimelc nekevl  · el
9/18 ne mulneek  · Ez zvznek vala nagÿ

***Magno enim affectu et quasi ultra vires ieiunia et ceteras regulares observantias ...1 conabatur observare. Propter quod et saepe ad magnos sui corporis

***LV 8. [1] c.

9/19 keuanatÿa zerelme behtelesre  ·
9/20 es nagy zerelmel olÿha ev eree
9/21 nek felevtte  · az zerzetnek regu
9/22 lazerent valo kemenseget zen
9/23 vedetevsseget bevtet  · erevkedÿk
9/24 vala meg tartanÿ  · kÿnek okaert
9/25 gÿakorta jut vala ev testenek nagÿ
 

1: a sor jobb szélén valószínűleg a másoló tollvonása 14: vala[m]ÿ: az utolsó két betű a másoló betoldása a bal margón; az első betűszárat a könyvkötő szalagja takarja

 

3, 4, 6: dolgot ... dolgot mÿuet ... mÿviert: szóvariálás – 8–9: de … meg targÿa vala: a bővítés az előző közlés parafrázisa – 18: zvznek: jelző (szent) nélkül ritkán áll

18–9: forrrás nélkül, a kompilátor összekötő szövege.

 

***A LV rövid 8. fejezetét a magyar legenda négy részletre szakítja (9/18–10/1; 13/7–15; 14/2–9; 15/14–8). A fejezet arról szól, hogy Margit mértéken felüli szigorral tartotta meg a böjtöt és a regula szerinti fegyelmet, s ezekre például a Húsvétot és a Mária-ünnepeket hozza. A kompilátor a tanúvallomásokból terjedelmes kitérőket told be, amelyek Margit imaéletének részleteit szemléltetik az egyes ünnepek kapcsán. Mivel apácatársai Margit életére nézve imádkozását tartották a legfeltűnőbbnek, erről szinte mindegyikük vallott. Különösen nagy terjedelemet kap a bővítések között a húsvét előtti két hét leírása (11/10–14/2).

 

1 A BolK. szövege itt romlott, a magyar legenda sem tartalmazza e részletet.

(következő lap)


M. Nagy Ilona, Boda István Károly, Porkoláb Judit, Varga Teréz, 2012.