Szent Margit élete (1510)
(Margit-legenda)

(előző) << >> (következő)


25/1 de maga meeg sem tugyuk ma

*... dixit, quod quadam die in hieme, dum esset magnum frigus, ipsa virgo Margaretha, quae tunc faciebat septimanam suam in refectorio, vocavit sororem Chingam {Domina Chinga, filia quondam comitis Badoldy}, ut iuvaret eam portare extra refectorium et evacuare quoddam magnum vas aquae, super quo lavabant sibi manus sorores, et illa nolebat ire, et ipsa iterum vocavit eam, et quasi irata fuit, et dum evacuarent illud vas, dicta soror Chinga sparsit aquam super pectus dictae sororis Margarethae, et ipsa coepit ridere, dicens: „Bona soror, quare fecisti hoc?” et tunc illa soror Chinga recessit ab ea.


* S. Benedicta,
Inqu. 7. t. (195)
{S. Chinga,
Inqu. 34. t. (270)}
25/2 gonkat meg alazny mykeppen ez zent
25/3 zvz  · Azert mykoron zent margit
25/4 azzon egy napon <zog> zokasa zerent
25/5 az mosdo viznek moslekat akarna
25/6 ky vinnÿ az refectoriombol  · de nem vyhete
25/7 el az viznek sokasagaert  · Hÿua hozza
25/8 egÿ sorort hog segellene neky soror
25/9 chenget bodoldÿ jspannak leÿanyat  ·
25/10 tahat ez soror el mene  · es mykoron
25/11 jutottak volna az moslekkal az refec
25/12 toriomnak kyvevle  · Ez meg mondot
25/13 soror kezde zent margit azzont ar
25/14 chel verny az moslek vizzel  · de az zent
25/15 zvz mÿnd bekessegel el zenuede es chak
25/16 mosoluluan monda zeretev atyamfya
25/17 myt myelz  · Esmeeg ez nemes zent
25/18 zvz meg sepry vala az cart  · Es az ke    
25/19 rvlevt auagy ambitust  · es az dor    
25/20 toriomot  · Azonkeppen az kerteket es  ·    
25/21 meg tyztehgya vala meg sepri vala  ·    
25/22 Mykoron kedeg ez fele alazatos dolgot    
25/23 nem lel vala ez zent zvz  · tahat el me    
25/24 gÿen vala es gÿapÿat mos vala  · Ne    
25/25 mÿkoron kedeg gÿapÿat fon vala  ·    
 

1: a jobb margón későbbi kéz jelölése – 4: <zog>: a szókezdet pirossal kihúzva – A mellékjelek pirossal kitéve: 7: Hÿua, 8: egÿ, 9: bodoldÿ, jspannak, leÿanyat, 15: mÿnd19: dor: a sor végére későbbi kéz betoldotta a hiányzó mi szótagot – A mellékjelek pirossal kitéve: 24: gÿen, gÿapÿat, 25: mÿkoron, gÿapÿat

1 A seprés helyszíneit a vallomásokban gyakran tágabb fogalomkörű szó nevezi meg (pl. ecclesia, domus claustri), ezekkel szemben a magyar legenda szóhasználata konkrétabb (kar, kerülő, dormitórium) amelynek alapja a valós tapasztalat lehet.

(következő lap)


M. Nagy Ilona, Boda István Károly, Porkoláb Judit, Varga Teréz, 2012.