Szent Margit élete (1510)
(Margit-legenda)

(előző) << >> (következő)


30/1 Mert elevzer mykoron zent margÿt

Nam cum primo esset annorum vix septem vel octo, duci cuidam Polonorum1 matrimonialiter eam omnino renitentem conati sunt copulare, sed Deo ipsam protegente, cuius misericordiam multis lacrimis, ut eam defenderet, postulabat, minime potuerunt. Nam a primaeva aetate in castitatis semper proposito virtute perseverantiae elegit invariabiliter famulari Domino. Et cum pater pro ipsis nuptiis maxime insisteret, eius sermones ac inductiones iam pluries sibi factas reverenter quidem, uti parentis, constanter tamen respuens sic respondit: „Quid super hac re Deo2 odiosa a tanto tempore vosmetipsos fatigatis.

LV 16. c. [1]
30/2 azzon aleg volna het  · auagÿ nÿolc
30/3 eztendevs  · Nemevnemev lengel her
30/4 <..g.>cegnek akarÿak vala adnÿa
30/5 hazassagra  · zent margÿt azzonnak
30/6 akaragÿa nekevl  · de az vr isten ez
30/7 zent zvzet meg oltalmaza  · kynek ev
30/8 jrgalmassagat ez zent zvz kery vala
30/9 hog evtet meg oltalmaznaÿa kevnye
30/10 reguen nagy kenvhullatassal  · es sem
30/11 mykeppen ezt nem tehetek  · Mert az
30/12 ev gyermeksegenek elsev jdeetevl folua  ·
30/13 mendenkoron valaztot vala tyztasagnak
30/14 meg maradasanak jozagaual  · meg
30/15 valaztas nekevl  · az vr istennek zolgal
30/16 nÿ  · Mykoron bela kyral  · zent mar
30/17 git azzont ez menyekevzevert jgen
30/18 gyakorta latogatnaya va<.>la  · es sok beze
30/19 devket tevt volna azert  · hog az ev
30/20 zvz leyanyat ez hazassagra hozhat
30/21 naÿa  · Zent margyt azzon nagÿ
30/22 tÿztessegel es alhatatossagal mÿkep
30/23 pen zvleÿnek  · de maga ez dolgot
30/24 meg vtaluan  · ezenkeppen felel  ·
30/25 Mÿt faraztÿatok magatokat  · ez
 

3: her: a h b–ből alakítva – 4: <.g.>: piros színnel áthúzva – 4: a sor jobb szélén későbbi kéz jelölése – 18: va<.>la: az előző szó fölé pirossal toldotta be a másoló s piros jellel utalt a helyére – 23: maga: későbbi kéz a szó végére tévesen ill. más értelmet eredményezve t-t toldott

¹A lengyel házassági terv történeti vonatkozásáról ld. FRAKNÓI 1898: 172; LOVAS 1939: 220.

2 Szintén hiányzik J. V.-nál (VII): Waz müet ir ewch bey mir von der hessigen sach wegen; vö. még Tössi XXXII: Was bekúmrent jr vch so fil zites mit dieser sach.

(következő lap)


M. Nagy Ilona, Boda István Károly, Porkoláb Judit, Varga Teréz, 2012.