Áthangolás

Forrás:
Leírás: A Himnusz értelmezés szintjén való áthangolása
Emlékezés tárgyának kora: 1823
Emlékezés kora: 1950-es évek
Emlékezethelyek: Himnusz
Áthangolások 1.
„Kölcseynek bűntudatot hangoztató sorai mögött is nem annyira vallásos, mint politikai felismerés és ítélet rejtőzik.” (?)