A magyar himnusz 1989-ben Romániában

Forrás:
Leírás: A magyar himnusz 1989-ben Romániában
Emlékezés tárgyának kora: 1823 és 1844
Emlékezés kora: 1989
Emlékezethelyek: Himnusz
A magyar himnusz 1989-ben Romániában
„1989 utolsó hetében, a Romániában történtek kavargásában, egy csodát is számon tarthatunk. December 25-én, karácsony első napján a templomok zsúfolásig teltek. Valamennyi református, katolikus, unitárius és magyar evangélikus templomban elénekelték a magyar Himnuszt. [...] Mi történt? Csoda. Az isteni csoda rendszerint ember által megy végbe. Ez alkalommal az erdélyi magyar nagyanyák szöveg- és dallamőrzése által munkált a lélek.” (Benkő Samu, Himnusz, Szózat, trikolór Erdélyben = História, 2004/4.)