MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
II.

AZ ANÁKREONI VERSEK.
Vad Jámbusid, barátom!
Hadd zengjenek Szerelmet.
Így szólla ÁRKILOKnak
ANÁKREON szelíden.
De ő saját szüllöttit
Nem engedé szerelmes
Dalokkal elpuhítni.

E’ szóra öszvezajdúl
A’ két öreg Poéta.
Közzéjek ugrik Amor,
’S apróra tépi mérges
Jámbussit Árkiloknak.
Ambróziába mártja,
Szerelmivel béhinti;
Liéus is leszállván
Máslásba megfereszti.

Mind felszedé örömmel
Anákreon magának;
’S mindjárt boros, szerelmes
Dalokra verte őket.
Énnékem is belőlök
Egy két tsomót ajánlott –
Bor és Szerelmetesség
Tsepeg belőle, látod.