MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
Az Anákreoni Versek
Vérengező Jámbússaid*
A kéziraton két sor egy sorba került, de közöttük üres rész van. Mi ezeket értelemszerűen külön sorba szedtük.
Dalollyanak Szerelmet
A’ nyájas ősz Anákreon
Igy szólla Árkiloknak
De ő saját Jámbússait
Nem engedé szerelmetes
Dallokkal el fúvatni
Kemény hangon felelvén

*
A 2. és 3. versszak számozva van, de az első szakasz elől hiányzik az egyes szám.
Űstőkbe vész a’ két Őreg
Kőzélyek úgra Ámor
Az árkilok Jámbússait
Apróra szeldelé el
Ambróziával illeté
Szerelmével meg mézelé
Lyéús ís le szálván
Jó borba meg fereszté

Mind fel szedé Anákreon
Músája víg őrőmmel
Mindjárt boros szerelmetes
Dalokra verte őket
Ennékem is hogy ott vala
Belőle egynehányt adott
Bor és Szerelmetesség
Tsepeg belőle látod.