MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
Propositio A szerents[e]változo.
Bár szemét rád a’ sors mosojogva nyissa
Bár feléd fordujjon tarka gojóbissa
Bár nyájas karokkal kivánnyon ölelni
’s Pava módra fénylö szárnyára emelni
Bár jöjjön kintsekkel talpig bé takarva
Nálla hizelkedjen a’ böségnek szarva
Ne hidj neki ne hidj mert sokann meg esnek
Mikor nálla boldog eletet*
életet
keresnek
Ne higgy mert a’ midön leg jobban ketsegtet
Forrót alád éppen az alatt tsepegtet.
Midön leg nyajasabb*
nyájasabb
karokkal öleled
Akkor rakja tele fulánkal kebeled
*
<Mikor>
Azért repül veled az ég tetejére
Hogy méllyebben vessen a’ pokol méjjere
Ne higgy hát barátom ne higgy mondom neki
Mert halálra tsalnak Syreni éneki
De azért ha bánt is meg ne rezzeny tőle
Bátor szivvel vonnyad fére magad töle
Ö Asszony ’s szerentse minden pontba fordúl
Nem sok akár vigan legyen akár mordúl
Azért hát baratim*
barátim
bar*
bár
szived rettentse
Meg ne retteny tölle ö Asszony szerentse
Ellene a’ Virtus fog lenni kö bástya
Az ártatlanságnak bé fed szent palastya.*
palástya
Ez az a’ conductor a’ mellyre menyköve
Mindig haszontalan ropogasal löve
Ez ama Gibráltár ez ama Tzitadell
Mellyre minden bombit haszontalan lövell.

Bár szemét rád a’ sors mosojogva nyissa
Bár feléd fordujjon tsalfa*
Jav. ebből: tarka.
gojóbissa
Bár nyájas karokkal kivánnyon ölelni
’s Pava módra fénylö szárnyára emelni
Bár jöjjön kintsekkel talpig bé takarva
Nálla hizelkedjen a’ böségnek szarva
Ne hidgy*
Jav. ebből: hidj
neki ne hidgy*
Jav. ebből: hidj
mert sokann meg esnek
Mikor nálla boldog eletet*
életet
keresnek
Ne higgy mert a’ midön leg jobban ketsegtet
Forrót alád éppen az alatt tsepegtet.
Midön leg nyajasabb*
nyájasabb
karokkal öleled
Akkor rakja tele fulánkal kebeled
Azért repül veled az ég tetejére
Hogy méllyebben vessen a’ pokol méjjere
Ne higgy hát barátom ne higgy mondom neki
Mert halálra tsalnak Syreni éneki
De azért ha bánt is meg ne rezzeny tőle
Bátor szivvel vonndd*
Jav. ebből: vonnyad
el*
<fére> el Az áth. szó fölé írva.
magadat*
Az at utólag beszúrva.
elölle*
Jav. ebből: töle
Ö Asszony ’s szerentse minden pontba fordúl
Nem sok akár vigan legyen akár mordúl
Azért hát baratom*
barátom jav. ebből: baratim
bar*
bár
szived rettentse
Meg ne retteny tölle ö Asszony szerentse
Ellene a’ Virtus fog lenni kö bástya
Az ártatlanságnak bé fed szent palastya.*
palástya
Ez az a’ conductor a’ mellyre menyköve
Mindég*
Jav. ebből: Mindig
haszontalan ropogasal*
ropogással
löve
Ez ama Gibráltár ’s*
<ez> A ’s sor fölötti betoldás.
ama Tzitadelle*
Jav. ebből: Tzitadell
Mellyre minden bombit hasztalan*
hasz<on>talan
lövelle.*
Jav. ebből: lövell
A másolat ezzel a sorral záródik, utána a következő autográf bejegyzés olvasható: A’ többit lásd a’ Toldalékokbann. pag. 11., mellette pedig a lap szélén 14-es szám jelöli az itt olvasható sorpárok számát.
*
A 96a lapon (Toldalékok 11 lap) következik az autográf toldalék.
Barátom, kitsiny az, kit vagy elfelejtett
Szúrni a’ Szerentse, vagy kétségbe*
Az ég olvhtl. betűkből jav.
ejtett.
Rajta Vitéz Szívvel!*
<Herkulestől fogva minden> Rajta vitéz Szívvel! Az áthúzott szavak fölé írva.
ez által lettenek
Herkulestől fogva minden fél Istenek.
Tudod e’ Világbann minden nagy test forog,
Tsekély *
<az>
mind az a’ mi nyugszik vagy tántorog*
A következő sor a kéziraton: A’ mi világunknak... kezdetű, de a sorpár későbbre lett áthelyezve, erre a sor elején ≈ jel utal.
Hát a’*
Olvhtl. betűből jav.
Napnak*
<akkoris>
disze már azért elmúla
Hogy tsekély főldünknek alája borúla.
Nem! mert maga szerzi*
<magunk saját> maga szerzi Az áthúzott szavak fölé írva.
főldünk ábrázatja*
főldünk<nek homályja> ábrázatja Az áthúzott rész fölé írva.
Hogy fele lakossa e’ Fényt nem láthatja.*
Egy ≈ jellel van jelölve, hogy ide kerül az áthelyezett sorpár. A kéziraton e sor után közvetlenül a ’S Még is a’ mi fényünk... kezdetű sor áll.
*
E sor előtt ≈ jel utal a sorpár áthelyezésére.
A’ mi Világunknak szintúgy van spherája,
Ha felette űltünk, fordúlunk alája.*
A sor végén ₤ jel jelzi, hogy eddig tart az áthelyezendő rész.
*
A sor elején ₤ jel jelzi, hogy eddig tart a sorrendcsere.
’S*
<Akkoris> A sor fölé betoldva.
Még*
Még<y>
is a’ mi fényünk épenn ollyan lészen,
Tsak hogy a’ vak Világ nem láthat egészen.
Ha*
A sor elé beszúrva.
A’ nyugvó Virtus az élet*
Virtus<oknak ezüst a’ [A sor fölött beszúrva.] formája,> az élet Az utolsó áthúzott szó fölé írva.
rózája:
Arany Virtus, melly a’ tüzetis ki állja.
Nyomorúlt Ember az, kinek homlokábann
Látszik szerentséje mint tükör formábann.
Te, ha*
<ellen>
Órtzád épenn más színre vonitod,
A’*
<hol>
játszi szerentsét öszve tébolyítod.
Ha ő mosolyogva ketsegtet tégedet
Szedd*
<te>
komor rántzokra*
A ra utólag beszúrva.
Stóikus képedet.
Ha ő*
<a’> ő Az áthúzott szó fölé írva.
Gorgon*
Jav. ebből: Gorgoni
hanggal*
<képpel> hanggal Az áthúzott szó fölé írva.
agyarkodik te rád
Nevesd el magadat ’s azonnal*
<ő mindjárt> azonnal Az áthúzott szó fölé írva.
hátat ád.
Bolond a’ Szerentse hidd el azt Barátom,
Én a’*
az ért. sz. em.
bőlts észt tsupánn a’ bőlts észbe látom.*
A sor mellett egy 13.-as szám áll, ami a Toldalékban megírt sorpárok számát jelzi.