MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
A’ Szerentsétől meg ne rettenj.
*
Az első sor előtt + jel.
Bár szemét rád a’ sors mosolyogva nyissa
Bár feléd fordullyon tsalfa golyobissa
Bár nyájas karokkal kivánjon őlelni
’s Páva modra fénylő szárnyakra emelni
Bár jőjjőn kintsekkel talpig bé takarva
Nála hizelkedjen a’ bőségnek szarva
Ne hidj neki ne hidj mert sokan meg esnek
Mikor nála boldog életet keresnek
Ne hidj mert a’ midőn leg jobban ketsegtet
Forrot alád éppen az alatt tsepegtet
Midőn leg nyájosabb karokkal őleled
Akkor rakja tele fulánkal kebeled.
*
A sor elején hosszú vízszintes vonal, a Zöld Codex eredeti lejegyzésében ennél a szövegrésznél lehúzott szó szerepel.
Azért repűl véled az ég tetejére
Hogy méllyebben vessen pokol fenekére
Ne hidj hát barátom ne hidj mondom néki
Mert halálra tsalnak Sireni éneki.
De azért ha bánt is meg ne rezzenj tőle
Bátor szivvel vond el magadat előle.
Ő Asszony – Szerentse minden pontba fordul
Nem sok akár vigan legyen akár mordul
Azért hát Barátom bár szived rettentse
Meg ne rettenj*
Itt a mondatból hiányzik egy szó.
[...] ő Asszony Szerentse
Ellene a’ Virtus fog lenni kő bástya
Az ártatlanságnak bé fed Szent palástya
Ez az a’ Conductor a’ melyre kénkőve
Mindég haszontalan ropogással lőve
*
A következő két sor utólagos javításai feltűnő hasonlóságot mutatnak a Zöld Codexbeli utólagos autográf javításokkal.
Ez az a’*
az a’ jav. ebből: ama
Gibraltár ’s az a’*
’s ama jav. ebből: ama
Citadelle*
Jav. ebből: Citadell
Mellyre minden bombit hasz’talan*
hasz<on>talan
lővelle.*
Jav. ebből: lövell