Szerző és/vagy cím

Adelung, Johann Christophe
[ismeretlen cím]
lelőhely: K 633/I. 136a-b (429-430, <397-398>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám: 1809
szöveg: „Adelungnak egy intése a Grammatikusokhoz. Rövidebb Grammatikai Praesese végében”
magyarázat: Kijegyzés a műből.
visszalink:

Babocsay Izsák
Fata Tarczaliensisa
lelőhely: K 633/VI. 36a-b
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Babocsaynak Fata Tarczaliensia czímű munkájából“
magyarázat: Szavak használatára vonatkozó kijegyzések.
visszalink:

Báróczi Sándor
[ismeretlen cím]
lelőhely: K 633/I. 167b (132, <120>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Báróczi a Döbrentei albumába felőlem folyt beszéllgetések után”
magyarázat: Latin idézet Juvenalistól.
visszalink:

Bernard, Pierre Joseph [Gentil Bernard]
Le Hameau
lelőhely: K 633/VI. 33a-34b
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Versmásolat
visszalink:

Madrigal; Epître sur l’Automne; Le Printemps; Epître sur la Volupté; La nuit de Paris. Épître a l’Olympie; Epître a Melle Sxxx
lelőhely: K 633/V. 8a-19b
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám: 1813
szöveg: „Én az én Bernardomat 1797-ben Brünni fogságomban Szlávy Jánosnak ajándékoztam... Ezen Madrigálnak annyira nem maradt meg lelkemben még emlékezete is, hogy midőn ezt ma olvasom, s kiírom, csudálkozom rajta, melly közel jár ehhez az én Boldog Alkonyom, mellyet 1810-ben írtam...“
magyarázat: Versmásolatok Kazinczy megjegyzéseivel.
visszalink:

Bissinger, Joseph
General Statistik der Österreichischen Monarchie [1806]
lelőhely: K 633/I. 129b (398)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám: 1809
szöveg: „Ausztriai Monarchia népességes ereje”
magyarázat: Nyomtatvány-kivágat Kazinczy megjegyzéseivel.
visszalink:

Blaeu, Willem
Tabula Peutingerianae
lelőhely: K 633/III. 5b (6-7)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám: 1809
szöveg: „Nálam a Blaeu tábláji vannak meg, s innen általvándorlának jeszeniczi Jankovich Miklósnak gazdag gyűjteményébe“
magyarázat: Leírás a műről.
visszalink:

Bod Péter
Magyar Athenas
lelőhely: K 633/VI. 235a (17)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Páter Kis Imre a jezsuita“
magyarázat: Kijegyzés a műből: 142.old.
visszalink:

Boufflers, Stanislas Jean [Chevalier de]
Le bon avis
lelőhely: K 633/VI. 32b
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Versmásolat
visszalink:

Bürger, Gottfried August
XXVIII. Szonett
lelőhely: K 633/VI. 154b (492)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Petrarcának XXVIIIdik Sonettója“
magyarázat: Petrarca versének német fordítása.
visszalink:

Cicero, Marcus Tullius
Epistulae ad Familiares
lelőhely: K 633/VI. 63a
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „sine imperio jól tenni a nyelvvel“
magyarázat: Kijegyzés a műből: XI. Ep. VII. Cicero ad Brutum.
visszalink:

Epistulae ad Quintum Fratrem
lelőhely: K 633/VI. 63a
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Kijegyzés a műből: L. I. Ep. I. No 15.
visszalink:

Dalham, Florian
De ratione recte cogitandi
lelőhely: K 633/VI. 98a (28)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Dalham de Linguar. Genio“
magyarázat: Kijegyzés a mű IV. fejezetéből
visszalink:

Dunkin, William
[ismeretlen cím]
lelőhely: K 633/VI. 63b
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Versmásolat angolul.
visszalink:

Fessler, Ignác Aurél
[ismeretlen cím]
lelőhely: K 633/V. 155a
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Fessler munkáji“
magyarázat: Nyomtatvány-kivágat. Fessler műveinek jegyzéke.
visszalink:

Die Geschichte der Ungern und ihrer Landsassen
lelőhely: K 633/VI. 267a-272b (489-500)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Conspectus quatuor posteriorum Voluminum Operis sub titulo: Die Geschichte der Ungern und ihrer Landsassen“
magyarázat: Kijegyzés a műből.
visszalink:

Fielding, Thomas
Tom Jones
lelőhely: K 633/I. 181a-b (197,< 293>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Társasági-Lélek”
magyarázat: Kijegyzés a műből: Ier Band II.Buch.
visszalink:

Filangieri, Gaetano
System der Gesetzgebung
lelőhely: K 633/VI. 167a-b (<387-388>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Filangierinek System der Gesetzgebungja (1798 vagy 1799) Bécsben megtiltatik“
magyarázat: A könyvet Kazinczy brünni fogsága idején kölcsönadta, és nem kapta vissza. Ennek kapcsán idézi fel brünni könyveinek egy részét.
visszalink:

Florian, Jean-Pierre Claris de
Le chat et le miroir
lelőhely: K 633/I. 87b (260, <208>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: ”Le chat et le miroir – Fable de Florian”
magyarázat: Versmásolat
visszalink:

Gleim, Johann Wilhelm Ludwig
An Solly
lelőhely: K 633/I. 182a (199, <295>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Versegi fordit. itt l. 210”
magyarázat: Versmásolat
visszalink:

Klárikához
lelőhely: K 633/I. 186b-187a (210-211, <306-307>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Gleimnak éneke Lásd itt lap 295 199” – „Versegi Aglája 180. l.”
magyarázat: Gleim „An Solly” című versének magyar fordítása Verseghytől.
visszalink:

Goethe, Johann Wolfgang
Torquato Tasso
lelőhely: K 633/I. 166b (130, <118>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám: 1806
szöveg:
magyarázat: Kijegyzés a műből és fordítása.
visszalink:

Grohmann, Johann Gottfried
Neues Historisch-Biographisches Handwörterbuch oder kurzgefasste Geschichte aller Personen…
lelőhely: K 633/III. 7a-b (11-12)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Petrarchának sonnetjeit Voltaire gúnyolja“
magyarázat: Hivatkozás a mű „Petrarcha“ szócikkére.
visszalink:

Gyarmathy Sámuel
Affinitas linguae hungaricae
lelőhely: K 633/VI. 40a
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Szavak használatára vonatkozó kijegyzések: 317, 321.old.
visszalink:

Haller Gábor
Éloge
lelőhely: K 633/I. 72a (197)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám: 1808
szöveg: „Barcsay Ábrahám”
magyarázat: Versmásolat – Francia vers Barcsay Ábrahám halálára. A kézirat Cserey Farkastól származik. Kazinczy fordításában az utolsó versszak.
visszalink:

Hartmann, Ph. C. (?)
Elegie v. Prof. Hartmann
lelőhely: K 633/I. 79a-80a (243-245, <191-193>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Elegie von prof. Hartmann”
magyarázat: Versmásolat. A vers szerzője valószínűleg egy bécsi patológus professzor.
visszalink:

Herder, Johann Gottfried von
Religiőse Schriften
lelőhely: K 633/II. 181a (367)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Kevélység”
magyarázat: Kijegyzés a műből: I. kötet 158.old.
visszalink:

Homérosz
Iliász
lelőhely: K 633/VI. 115b
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Kijegyzés a görög eredetiből és Johann Heinrich Voss német fordításából.
visszalink:

lelőhely: K 633/VI. 234a (11)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Kijegyzések görögül.
visszalink:

Horváth Endre [András], pázmándi
Zircz emlékezete [1814]
lelőhely: K 633/VI. 35b, 38a
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Kijegyzések a műből az új szavakra, kifejezésekre vonatkozóan.
visszalink:

Hufeland, Christoph Wilhelm
Die Kunst, das menschliche Leben zu verlängern
lelőhely: K 633/I. 174b-175a (146-147, <134-135>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Lélek”
magyarázat: Kijegyzés a műből: I. kötet.140.old.
visszalink:

Huszty István
Jurisprudentia practica
lelőhely: K 633/I. 168a (133, <121>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Chalcenterus – így nevezték Didymust (Augustus idejében élt Alexandriában) igen nagyszámú írásai miatt.”
magyarázat:
visszalink:

Kazinczy Ferenc
Barcsay Ábrahám sírkövére [1808]
lelőhely: K 633/I. 72a-b (197-198)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám: 1808
szöveg: „Az említett gróf Haller Gábor által megszólítva ezt írtam Széphalmon 1808 júniusában”
magyarázat: Sírkőfelirat. A sírkő nem készült el.
visszalink:

Kazy (Ferenc) Franciscus
Historia regni hungariae ab anno seculo XVII. primo ad annum seculi ejusdem 37
lelőhely: K 633/I. 141a (439, <485>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Kazinczy által összeírt könyvjegyzék tétele – könyvkereskedői katalógusból kiírt magyar vonatkozású könyvekről.
visszalink:

Kleist, Ewald Christian von
Amyntas
lelőhely: K 633/I. 81a-b ( 247-248, <195-196>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Versmásolat – Francia változat, az utolsó versszak németül.
visszalink:

Lalage
lelőhely: K 633/I. 80b (246, <194>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Kleists Lalage”
magyarázat: Versmásolat
visszalink:

Klopstock, Friedrich Gottlieb
Edone
lelőhely: K 633/I. 80a (245, <193>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Klopstocks Edone”
magyarázat: Versmásolat
visszalink:

Oden
lelőhely: K 633/VI. 114a
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „II. József császárra írt oda felibe ezt a mottót vetette: cui tres animas“
magyarázat: Kijegyzés a műből.
visszalink:

Lakos János
Méltóságos báró Frimont János Ő Ex-cellentziájának a Nápolyi Cs. K. Had Fő Vezérjének név napján [1821]
lelőhely: K 633/VI. 62a
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Magyar Versezet. Nyomtatt. Nápolyban, 1821 Báró Frimont tiszteletére“ „Báró Lakos János obristlieut.“
magyarázat: Nyomtatvány-kivágat Kazinczy autográf feliratával.
visszalink:

Leonardo da Vinci
Sonett
lelőhely: K 633/V. 48b
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Versmásolat
visszalink:

Lünig, Johann Christian
Deutsches Reichsarchiv
lelőhely: K 633/II. 4a (3)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Kaiser Karl VI Pragm. Sanction”
magyarázat: Rövid feljegyzés
visszalink:

Marmontel, Jean-François
Contes moraux
lelőhely: K 633/I. 194b-195a (230-231, <178-179>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „L'origine de la plupart des Contes Moraux de Marmontel”
magyarázat: Feljegyzés a műről.
visszalink:

Matthison, Friedrich von
Der Seefahrer
lelőhely: K 633/I. 185b-186a (208-209, <304-305>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Versmásolat és fordítása Kis Jánostól.
visszalink:

Montjourdain, Nicolas
Romance
lelőhely: K 633/VI. 151a-b(449-450)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Nicolas Montjourdain guillotinra kárhoztatva“
magyarázat: Versmásolat franciául.
visszalink:

Müller, W.
Abschied
lelőhely: K 633/V. 136b-137a
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Versmásolat
visszalink:

Naláczi István
Epigramma
lelőhely: K 633/VI. 225a (367)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Báró Naláczi istván Epigrammája“
magyarázat: Versmásolat Kazinczy megjegyzéseivel.
visszalink:

Orczy Lőrinc
A Bugaczi csárda
lelőhely: K 633/I. 166a (129, <117>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Bugaczi csárda Orczy vers pag. 200.”
magyarázat: Kijegyzés a versből.
visszalink:

Petrarca, Francesco
84. Szonett
lelőhely: K 633/VI. 256b (460)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Petrarcának 84d. Sonettje“
magyarázat: Versmásolat olaszul.
visszalink:

Szonett (123., 134., 152., 142., 143.)
lelőhely: K 633/VI. 152a-153b (461-464)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Petrarcának 123dik sonettje. Lássd a Schlegel fordit. itt lap 458.“
magyarázat: Versmásolatok olaszul.
visszalink:

XXVIII. Szonett
lelőhely: K 633/VI. 154b (492)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: Petrarcának XXVIIIdik Sonettója
magyarázat: Versmásolat olaszul
visszalink:

Ponori Thewrewk József
Kerekes Ábel élete
lelőhely: K 633/V. 129b
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Kijegyzés a műből egyes szavak használatára vonatkozóan és megjegyzés Nagy Baczonyi Bakó Sámuelről.
visszalink:

Pöllitz, Carl Heinrich Ludwig
Aesthetica
lelőhely: K 633/VI. 218b (342)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Romanze és Ballade“; „Ezt a Pöllitz Aestheticájából írta ki nekem Szemere Pál“
magyarázat: Rövid kijegyzés a műből.
visszalink:

lelőhely: K 633/VI. 256a-b (459-460)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Poetische Epistel“, „Pölitz Aestheticájából kiírva“
magyarázat: Kijegyzés a műből.
visszalink:

Rückert, Friedrich
Lied
lelőhely: K 633/V. 48a
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Versmásolat. A vers az Urania: Taschenbuch auf das Jahr 1823 című évkönyvben jelent meg.
visszalink:

Somssich Lázár
[ismeretlen cím]
lelőhely: K 633/VI. 225a (367)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Somsich Lázár verse báró Domokos Lajos Úrra, az 1790diki Dietán“
magyarázat: Versmásolat
visszalink:

Sterne, Laurence (Kazinczy Ferenc ford.)
Yorick s‘ Eliza levelei
lelőhely: K 633/VI. 140a-145b (35-46)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Fordítástöredék Kazinczytól. A Szöveg eleje és vége is hiányzik.
visszalink:

Szilágyi Sámuel
Welcher König der Gott
lelőhely: K 633/I. 131b-132b
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Welcher König der Gott etc. így fordította Superint. Szilágyi Sámuel”
magyarázat: Versmásolat
visszalink:

Tasso, Torquato
Gerusalemme liberata
lelőhely: K 633/I. 173a (143, <131>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Gartenkunst”
magyarázat: Armida kertjére vonatkozó versrészlet olaszul Tasso művéből: Canto XVI.
visszalink:

Orlando Furioso
lelőhely: K 633/V. 136b
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Orlando Furiosoban a legjobb helyek“
magyarázat: Rövid feljegyzés a műből.
visszalink:

Telegdi Miklós
Az Evageliomoknac mellyeket vasarnapokon es egyéb innepeken esztendő altal az anyaszentegyházban olvasni és Praedicallani szoktanac [1528]
lelőhely: K 633/V. 201a
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Könyvcím kijegyzés. Valószínűleg Pannonhalmán készült 1831-ben.
visszalink:

Vályi Nagy Ferenc
Az én Gyászjelem, A Házi boldogság, A Múzsák
lelőhely: K 633/VI. 244a-b (175-176)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Prof. Vályi Nagy Ferencz Úr Sonettjei“
magyarázat: Versmásolat.
visszalink:

Villette, Marquis de
Vers mis au bas du portrait de Mr D‘Alembert
lelőhely: K 633/VI. 32b
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Versmásolat
visszalink:

Voltaire, François Marie Arouet de
Oeuvres complètes de Voltaire, À Basle, De l’Imprimerie de Jean-Jacques Tourneisen [1784–1791]
lelőhely: K 633/V. 81b
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Voltaire D’Alemberthe p.188.“
magyarázat: Rövid kijegyzés Voltaire-től.
visszalink:

Voss, Johann Heinrich
An Goethe über sein Sonett
lelőhely: K 633/I. 127b (394)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Versmásolat
visszalink:

Des. Qu. Horatius Flaccus Werke
lelőhely: K 633/VI. 97a
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Horátz fordítása Voss által.“ „Ezt Voss maga mondja a maga munkája recensiójában.“
magyarázat: Kijegyzés a műből.
visszalink:

Orpheus und Eurydice
lelőhely: K 633/V. 60a-61a (59)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Oprheus und Eurydice. Virgil. Georgie IV.vers“
magyarázat: Versmásolat
visszalink:

Wieland, Christophe Martin
Über die Frage: Was ist Hochdeutsch?
lelőhely: K 633/VI. 105b
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Regelmässigkeit“, „ Elakadtam a Wieland hochdeutschi értekezését olvasván“
magyarázat: Rövid feljegyzés a német szó magyar megfelelőjéről.
visszalink:

Ismeretlen szerzőjű művek
1786.13 apr.
lelőhely: K 633/I. 82b (250, 198)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Versmásolat
visszalink:

Bibliai Históriák
lelőhely: K 633/V. 204a-205b
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Nyomtatvány kéziratos javításokkal.
visszalink:

Classification der Vorzüglichen Staedte und Marktsflecken der österrreichischen Kaisertstaates
lelőhely: K 633/VI. 220b-222a (354-358)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Kijegyzés a műből.
visszalink:

Der Biograph. Darstellungen merkwürdigen Menschen
lelőhely: K 633/V. 51/a
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Spinoza von prof. Schaller in Magdeburg“
magyarázat: Kijegyzés valószínűleg a „Der Biograph“-ban megjelent Spinozáról szóló életrajzból Kazinczy saját megjegyzéseivel.
visszalink:

Hazánk orvosaihoz [1830, Pest]
lelőhely: K 633/V. 193a-194b
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Nyomtatvány. Az Orvosi Tár című folyóirat megindulásáról szóló felhívás.
visszalink:

Historia Aug. Imperator. Romanorum
lelőhely: K 633/I. 178a ( 154, <142>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Rudolph I. Habspurg”
magyarázat: Kijegyzés a műből.
visszalink:

Kis Kún Kerületnek Statisticai esmérete 1813.esztendőre [1813]
lelőhely: K 633/V. 196b-197a
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Nyomtatvány-kivágat.
visszalink:

Magyar Átlás [1830]
lelőhely: K 633/V. 195a-b
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Nyomtatvány. Karacs Ferenc rézmetsző előfizetési felhívása „Magyar Átlásra másodszori és meghatározott idejű előfizetői jelentés” címmel.
visszalink:

Óda, mellyet, méltóságos Vajai Vay Ábrahám úrnak bényújt Majoros András [1830, Sárospatak]
lelőhely: K 633/V. 189a-192a
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Nyomtatvány Kazinczy autográf kiegészítésével.
visszalink:

Palafor an General Lefebure
lelőhely: K 633/II. 244a-245b (495-498)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Nyomtatvány-kivágat
visszalink:

Parodiája a Sannazár versének. Viderat Adriacis Venetum Neptunus
lelőhely: K 633/VI. 77a
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Írta nem tudom kicsoda I. Leopold császár idejében“
magyarázat: Versmásolat
visszalink:

Debreceni Egyetemi Kiadó (DOI: 10.5484/Kazinczy_Ferenc_Pandektai)
A kiadás a HUN–REN–DE Klasszikus Magyar Irodalmi Textológiai Kutatócsoport programja keretében jött létre.
A kiadást a K108831. sz. OTKA kutatási program támogatta.