Könyv

Ányos Pál
Ányos Pál versei [1798, Bécs]
lelőhely: K 633/II. 246a (499)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Ányos Pál versei kiadta Batsányi János Bétsben 1798“
magyarázat: Kazinczy észrevételei Batsányi kiadásához. Három beragasztott levelet emleget, amelyek azonban nincsenek ott.
visszalink:

Apáczai Csere János
Magyar Encyclopaedia [1655, Utrecht]
lelőhely: K 633/I. 136b (430, <398>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Feljegyzés a műről. Az Encyclopaedia kidolgozásásáról van szó, amit Kazinczy 1653 helyett, 1651–1652-re tesz.
visszalink:

Arndt, Ernst Moritz
Reisen durch einen Theil Deutschlands, Ungarns, Italiens und Frankreichs… [1806]
lelőhely: K 633/I. 146a (455)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Könyvlistában szereplő tétel.
visszalink:

Balla Károly
Óda Reviczky Ádám ő excellentziájához, főispányi székébe lett iktatásakor [1828, Pest]
lelőhely: K 633/V. 184a-186b
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: 186b oldalon: „Balla Károly pest Várm. várkapitány”
magyarázat: Nyomtatvány
visszalink:

Barczalfalvi Szabó Dávid
Szigvárt [1787, Pozsony]
lelőhely: K 633/V. 2a-15b (3-15)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Barczalfalvi Szabó Dávid szavai“
magyarázat: Kijegyzés a műből – szószedet.
visszalink:

Bárczay István
[ismeretlen cím] [1822]
lelőhely: K 633/V. 130a
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Udvari Consil. és septemvir Vajai Vay József halálára 1822”
magyarázat: Nyomtatvány
visszalink:

Baróti Szabó Dávid
Kisded Szótár [1784, Kassa]
lelőhely: K 633/I. 187a (211, <307>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Pogony”
magyarázat: Rövid kijegyzés a könyv 50. oldaláról.
visszalink:

Batthyány Ignác
Leges ecclesiasticae regni Hungariae [1785, Gyulafehérvár]
lelőhely: K 633/I. 140b (438, <484>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Kazinczy által összeírt könyvjegyzék tétele – könyvkereskedői katalógusból kiírt magyar vonatkozású könyvek
visszalink:

Batthyány Vince
Über das ungarische Küstenland [1805, Pest]
lelőhely: K 633/I. 169b (136, <124>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Pászthory Sándor felől”
magyarázat: Kijegyzés a műből Pászthoryra vonatkozóan.
visszalink:

Baur, S.
Gallerie der berühmtesten Personen der XVIII. Jahrhundert. (Iter Band) [1804, Lipcse, Heinrich Gräffer]
lelőhely: K 633/I. 145a (453,<495>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Könyvlistában szereplő tétel.
visszalink:

Bayle, Pierre
Dictionnaire historique et critique [1720, Rotterdam]
lelőhely: K 633/I. 159b (488, <332>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Könyvek Binznél Bécsben”
magyarázat: Binz könyvkereskedő bécsi üzletében kapható könyvek kijegyzetelve.
visszalink:

Dictionnaire historique et critique [1721, Rotterdam]
lelőhely: K 633/I. 137b (432, <478>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Kazinczy által összeírt könyvjegyzék tétele.
visszalink:

Dictionnaire historique et critique [1741, Basel]
lelőhely: K 633/I. 159b (488, <332>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Könyvek Binznél Bécsben”
magyarázat: Binz könyvkereskedő bécsi üzletében kapható könyvek kijegyzetelve.
visszalink:

Becker, Wilhelm Gottlieb
Taschenbuch für Gartenfreunde [1797]
lelőhely: K 633/II. 248a
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Feljegyzés Petri Bernhard magyarországi angolkertekről szóló recenzióiról.
visszalink:

Beer, Johann Christoph
Der Hertzogen und Königen in Hungarn Leben, Regierung und Absterben... [1684, Nürnberg]
lelőhely: K 633/I. 156b (482, <326>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám: 1808
szöveg: „A magyar első vezérek és királyok képei mellyek nálunk annyi nyomorúlt mázolásokban isméretesek, vétettek az itt következő könyvből". Gróf Sztáray Mihály ezen első vezérek képeivel ékesítette fel a Kállói Gyűlési Palotát.”
magyarázat: A kiadványban szereplő metszetek alapján elkészített nagykállói megyeháza képeinek sorsát jegyzi fel Kazinczy 1808-ig.
visszalink:

Bél Mátyás
Adparatus ad historiam Hungariae [1735, Pozsony]
lelőhely: K 633/I. 140b (438, <484>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Kazinczy által összeírt könyvjegyzék tétele – könyvkereskedői katalógusból kiírt magyar vonatkozású könyvekről.
visszalink:

Hungariae antiquae et novae prodromus [1723, Nürnberg]
lelőhely: K 633/I. 140b (438, <484>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Kazinczy által összeírt könyvjegyzék tétele – könyvkereskedői katalógusból kiírt magyar vonatkozású könyvekről.
visszalink:

Benczur (József) Joseph
Commentatio juridico-critica de haereditario jure domus austriacae in apostolicum regni Hungaricae [1771]
lelőhely: K 633/I. 140b (438, <484>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Kazinczy által összeírt könyvjegyzék tétele – könyvkereskedői katalógusból kiírt magyar vonatkozású könyvekről.
visszalink:

Ungaria semper libera, suique iuris nunquam vel principi, vel genti alicui externae, obnoxia... [1764, Bécs]
lelőhely: K 633/I. 140b (438, <484>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Kazinczy által összeírt könyvjegyzék tétele – könyvkereskedői katalógusból kiírt magyar vonatkozású könyvekről.
visszalink:

Benkő József
Diaetae, sive rectius Comitia Transsilvanica [1791, Nagyszeben és Kolozsvár, Hochmeister]
lelőhely: K 633/V. 116a
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Czékel-Vásárhely”
magyarázat: Rövid kijegyzés a könyvből a név használatáról: 14.old.
visszalink:

Bertus, Petrus
Theatrum Geographiae Veteris, Duobus Tomis Distinctum, Edente Petro Bertio Bevero [1618, Amsterdam]
lelőhely: K 633/I. 137b (432, <478>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Kazinczy által összeírt könyvjegyzék tétele.
visszalink:

Blaeu, Willem Janszoon – Blaeu, Joan
Grosser Atlas
lelőhely: K 633/I. 137b (432, <478>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Kazinczy által összeírt könyvjegyzék tétele.
visszalink:

Boccaccio, Giovanni
Das Dekameron [1803, Berlin, Frölich]
lelőhely: K 633/I. 114a-124a (365-386, <399-419>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Das Dekameron des Boccaccio von D.W. Soltau”
magyarázat: Kijegyzés a könyvről (recenziómásolat?).
visszalink:

Bod Péter
Magyar Athenas [1766, Nagyszeben]
lelőhely: K 633/V. 53a
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Commenius Amos János“; „Pater Kis Imre jezsuita“; „Tinodi Sebestyén”.
magyarázat: Kijegyzések a műből: 142, 268, 293.old
visszalink:

Boufflers, Stanislas Jean [Chevalier de]
Oeuvres de Mr. Le Chevalier de Boufflers [1782, Paris, Cazin]
lelőhely: K 633/VI. 22a-32a
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám: 1813
szöveg: „Sophie írta ki ezen ötödfél lapot a gróf Dessewffy Józseftől köcsönvett könyvből. Marc. 10d. 1813.“
magyarázat: Kijegyzések a könyvből Kazinczytól és Török Sophie-tól.
visszalink:

Brinkmann, Carl Gustav von
Filosofische Ansichten [1806, Berlin]
lelőhely: K 633/I. 144b (452,<494>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Kazinczy által összeírt könyvjegyzék tétele.
visszalink:

Budai Ferentz
Magyarország polgári históriájára való lexikon a XVI. század végéig [1805, Nagyvárad]
lelőhely: K 633/VI. 104b
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „általános grátziát“
magyarázat: Nyelvészeti tárgyú kijegyzés a műből: 627, 630, 633, 637, 638.old.
visszalink:

Buhle, Johann Gottlieb
Ueber den Ursprung und die vornehmsten Schicksale der Orden der Rosenkreuzer [1804, Göttingen, Röwer]
lelőhely: K 633/VI. 146a (<421>, <387>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Szabad-Kőmívesség“
magyarázat: Szabadkőműves könyvekről szóló feljegyzés tétele.
visszalink:

Burton, E; Sidler, F. C. L.
Rom und Latinum
lelőhely: K 633/V. 150b
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Nyomtatvány-kivágat. Könyvhirdetés.
visszalink:

Bürger, Gottfried August
Das Vergnügte Leben [1796, Göttingen]
lelőhely: K 633/I. 183a (201, <297>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Voltaire versének német változata Bürgertől.
visszalink:

Büsch, Johann Georg
Grundriss einer Geschichte der merkwürdigsten Welthändel neuerer Zeit [1811, Bécs, Bauer]
lelőhely: K 633/V. 155b
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Könyvcím feljegyzés.
visszalink:

Chaptal, Jean-Antoine
Die Agriculturchemie des Grafen Chaptal
lelőhely: K 633/V. 149a
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Nyomtatvány-kivágat. Könyvhirdetés.
visszalink:

Chauffepié, Jacques–Georges
Dictionnaire nouveau historique et critique pour servir de supplément ou de continuation au Dictionnaire de Bayle [1756, Amsterdam]
lelőhely: K 633/I. 159b (488, <332>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Könyvek Binznél Bécsben”
magyarázat: Binz könyvkereskedő bécsi üzletében kapható könyvek kijegyzetelve.
visszalink:

Cheselden, William
Anatomie des menschlichen Körpers aus dem englischen von Wolff [1790, Göttingen]
lelőhely: K 633/VI. 92b-96b (114-122)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „W. Cheselden’s Anatomie“
magyarázat: Kijegyzés és rajzmásolatok.
visszalink:

Cicero
Auserlesene Reden [1805, Altona]
lelőhely: K 633/I. 145b (454,<496>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Könyvlistában szereplő tétel.
visszalink:

De Oratore [1805, Altona]
lelőhely: K 633/I. 145b (454,<496>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Könyvlistában szereplő tétel.
visszalink:

Cicero – Cato – Laelius
Paradoxien übersetzt und erlautert von Fr. C. Wolf [1805, Altona]
lelőhely: K 633/I. 145b (454,<496>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Könyvlistában szereplő tétel.
visszalink:

Crevier, Jean-Baptiste-Louis
Histoire des Empereurs Romains [1750, Paris]
lelőhely: K 633/I. 159b (488, <332>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Könyvek Binznél Bécsben”
magyarázat: Binz könyvkereskedő bécsi üzletében kapható könyvek kijegyzetelve.
visszalink:

Diderot, Denis – D'Alembert, Jean le Rond
Encyclopédie, ou dictionnaire raisonnable des sciences, des arts et des métiers... [1778, Berne, Lausanne]
lelőhely: K 633/I. 159b (488, <332>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Könyvek Binznél Bécsben”
magyarázat: Binz könyvkereskedő bécsi üzletében kapható könyvek kijegyzetelve
visszalink:

Fabri, Johann Ernst
Handbuch der neuesten Geographie für Akademien und Gymnasien [1801, Bécs]
lelőhely: K 633/VI. 256b (460)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Oláh nyelvről a Graeculus“
magyarázat: Kijegyzés a könyvből: 458.old.
visszalink:

Felfalusi Kovács Antal
Római éjszakák [1825]
lelőhely: K 633/V. 154a-b
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Nyomtatvány-kivágat. Elfizetési felhívás a műről.
visszalink:

Fessler Ignác Aurél
Abelard und Heloisa [1806, Berlin, Maurer]
lelőhely: K 633/I. 145b (454,<496>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Könyvlistában szereplő tétel.
visszalink:

Gessner, Johann Mathias
Novus linguae et eruditionis romanae Thesaurus [1749, Lipcse]
lelőhely: K 633/I. 145b (454,<496>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Könyvlistában szereplő tétel.
visszalink:

Gessner, Salamon
Gessner, S: Gouache-Gemälde und Lavis-Zeichnungen, radirt durch C.W. Kolbe.
lelőhely: K 633/I. 139b (436, <482>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Kazinczy által összeírt könyvjegyzék tétele.
visszalink:

Gessner’s Schriften [1780]
lelőhely: K 633/I. 139b (436, <482>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „15 Rthl 8gr. Ezt ajándékban kaptam Gessnernek özvegyétől égetett földű képével 1793-ban. 52 Schweizer Prospecte 11f 42 (megvettem 19f 38) Quart Stücke No 32. – (16f - megvettem 28f)”
magyarázat: Feljegyzés a könyvről. Kazinczy saját könyve.
visszalink:

Sämmtliche radirte Blätter
lelőhely: K 633/I. 139a (435, <481>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Salamon Gessner”
magyarázat: Feljegyzés a könyvről : zwei folio Bände auf fein Velin/: Ouvrage contenant 366 gravures tant grandes que petites. Illusztrációk leírása.
visszalink:

Goethe, Johann Wolfgang
Winkelmann und sein Jahrhundert. In Briefen und Aufsätzen herausgegeben von Göthe [1805, Tübingen, Cotta]
lelőhely: K 633/I. 144b (452,<494>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Könyvlistában szereplő tétel.
visszalink:

Gruber, J. G.
Christoph-Martin Wieland geschildert von J. G. Gruber [1815, Lipcse és Altenburg]
lelőhely: K 633/V. 147a
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Nyomtatvány-kivágat. Könyvismertetés.
visszalink:

Gustermann, Anton Wilhelm
Ungarisches Staatsrecht [1818, Bécs]
lelőhely: K 633/V. 109b-110b
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „A Czigányok“
magyarázat: Kijegyzés a műből és egyes szövegrészek magyarul.
visszalink:

Gyarmathy Sámuel
Affinitaslinguae hungaricae [1799, Göttingen]
lelőhely: K 633/VI. 105a (32)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Lasztócz octóber 19d. 1815“
magyarázat: Nyelvészeti tárgyú kijegyzések a műből: 354, 332. old. Szemere Pál írása? Vö.: K 638/I. 113a
visszalink:

Hamilton, Antoine
Mémoires du Comte de Grammont [1776, London]
lelőhely: K 633/V. 138a
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám: 1823
szöveg: „ olvastam 1823 január gyönyörű előadású képe a Második Károly Ángol Király Udvarának, minden vétkeivel, bolondságaival és kedvességeivel“
magyarázat: Rövid feljegyzés a műről.
visszalink:

Hartmann, Anton Theodor
Früchte des asiatischen Geistes [1803, Münster]
lelőhely: K 633/VI. 156b
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Ode von Hafiz“
magyarázat: Versmásolat németül.
visszalink:

Haugen von Feuerstein, Hansen
Chronika der Hungarn, wie sie anfaenglich ins Land gekommen sind... [1534, Bécs]
lelőhely: K 633/I. 146b (456)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám: 1808
szöveg: „Nékem adatott 16f 1808–ban. Vide Denis Buchdrucksgeschit. p. 370.”
magyarázat: Nyomtatvány-kivágat mellette sajátkezű megjegyzéssel.
visszalink:

Herder, Johann Gottfried
Ansichten der klassischen Alterthums [1805]
lelőhely: K 633/I. 137a (431, <477>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Kazinczy által összeállított könyvjegyzék tétele.
visszalink:

Charakteristik [1805, Lipcse, Hartknoch]
lelőhely: K 633/I. 137a (431, <477>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Kazinczy által összeírt könyvjegyzék tétele.
visszalink:

Sämmtliche Werke [Tübingen, Cotta]
lelőhely: K 633/III. 154b-155a (10-11)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Herder munkáji annunciálva Cotta által.Sept 15d.1804“
magyarázat: Kijegyzés a készülő kötetek tartalomjegyzékéből.
visszalink:

Sämmtliche Werke. Zur schönen Literatur und Kunst [1808, Tübingen, Cotta]
lelőhely: K 633/I. 134b-135a
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám: 1809
szöveg: „Csokonainak és Herdernek eggy gondolatja”
magyarázat: Idézet a könyv X. kötet, 157. lapjáról.
visszalink:

lelőhely: K 633/I. 157a (483, <327>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Kijegyzés a X. kötet 72. oldaláról.
visszalink:

Hormayr, Joseph Freyherr von
Österreichischer Plutarch oder Leben und Bildnisse aller Regenten [1807]
lelőhely: K 633/V. 155b
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Hormayr Össterreichischer Plutarch“
magyarázat: Nyomtatvány-kivágat. Hirdetés a műről.
visszalink:

Hormayr, Joseph Freyherr von – Mednyánszky Aloys
Taschenbuch für die vaterländische Geschichte [1820]
lelőhely: K 633/VI. 254b (328)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Taschenbuch für die vaterländische Geschichte von Hormayr und Aloys Mednyanszky 1820“
magyarázat: Rövid kijegyzés.
visszalink:

Houwald, Christoph Ernst von
Das Bild. Traumspiel in fünf Akten [1821, Lipcse, Göschen]
lelőhely: K 633/V. 139a-b
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Kijegyzések a műből.
visszalink:

Igaz Sámuel
Zsebkönyv [1821]
lelőhely: K 633/VI. 258a (349)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Pap József tengeri utazása és Livornó“
magyarázat: Kijegyzés a könyvből.
visszalink:

Iselius
Allgemeine historische und geographische Lexicon [1729, Basel]
lelőhely: K 633/I. 159b (488, <332>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Könyvek Binznél Bécsben“
magyarázat: Binz könyvkereskedő bécsi üzletében kapható könyvek kijegyzetelve.
visszalink:

Istvánffy Miklós
Regni hungarici historia post obitum gloriosissimi [1622]
lelőhely: K 633/I. 140b (438, <484>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Kazinczy által összeírt könyvjegyzék tétele – könyvkereskedői katalógusból kiírt magyar vonatkozású könyvekről.
visszalink:

Jenisch, Daniel
Vorlesungen über die Meisterwerke der griechischen Poesie [1803, Berlin]
lelőhely: K 633/V. 47a
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Meleagrosz epigrammja”
magyarázat: Kijegyzés a műből: II. rész 218. old
visszalink:

Jördens, Karl, Heinrich
Lexicon deutscher Dichter und Prosaisten [1806, Lipcse, Weidmann]
lelőhely: K 633/I. 146b (456)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Könyvlistában szereplő tétel.
visszalink:

Kaprinai (István) Stephanus
Hungaria diplomatica temporibus Mathiae de Hunyad regis Hungariae [1767, Bécs]
lelőhely: K 633/I. 140a (437, <483>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Kazinczy által összeírt könyvjegyzék tétele – könyvkereskedői katalógusból kiírt magyar vonatkozású könyvekről.
visszalink:

Kerekes Károly, báró
Zwei Abhandlungen über Metaphysik und Naturlehre [1806, Nagyszombat]
lelőhely: K 633/II. 181b (368)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Rövid feljegyzés a könyvről.
visszalink:

Kézy Mózes
Carmen Principi Joanni Bapt. Josepho... et Mariae Theresiae [1819, Sárospatak]
lelőhely: K 633/V. 90a-93b (87)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: A nyomtatvány végén: „Moses Kézy“
magyarázat: Nyomtatvány
visszalink:

Kiss József
Magyar légy igaz magyar [Pest]
lelőhely: K 633/III. 224a (363)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Kazinczy megjegyzései a szerzőről és a kiadványról, és egy nyomtatvány-kivágat.
visszalink:

Klopstock, Friedrich Gottlieb
Klopstocks Werke [1798, Lipcse, Göschen]
lelőhely: K 633/V. 181a-b
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Számla a könyvről Otto Wigand könyvkereskedőtől.
visszalink:

Messiade [1780, Altona]
lelőhely: K 633/I. 155a (323, 479)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: lapszéli jegyzet a cikkben hivatkozott könyv adataival
magyarázat: Nyomtatvány-kivágat
visszalink:

The Messiah attempted from the German [1784]
lelőhely: K 633/II. 153b (306)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „A nyomtatás hellye nem volt feljegyezve, ott ahonnan ezt kijegyzettem”
magyarázat: Feljegyzés a könyvről.
visszalink:

Kollár Ádám Ferenc
De originibus et usu perpetuo potestatis [1764, Bécs]
lelőhely: K 633/I. 141a (439, <485>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Kazinczy által összeírt könyvjegyzék tétele – könyvkereskedői katalógusból kiírt magyar vonatkozású könyvekről.
visszalink:

Kovachich Márton György
Scriptores rerum hungaricarum minores [1798, Buda]
lelőhely: K 633/II. 6a
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „I. Ferdinánd gyermekei Oláh Miklós után”
magyarázat: Kijegyzés a műből: I. kötet 164.old.
visszalink:

lelőhely: K 633/II. 6b
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: Joan. Capistarnus de Observantia
magyarázat: Kijegyzés a műből: 14.oldal.
visszalink:

Köster, Heinrich Martin Gottfried
Deutsche Encyclopädie, oder allgemeines Real-Wörterbuch aller Künste [1780, Frankfurt, Warrentrapp]
lelőhely: K 633/I. 190a-191b (219-221,<167-169>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Kritik”,”Gnome”, „Glossa”, „Diagramma”
magyarázat: Kijegyzés a könyv VI. és VIII. kötetéből.
visszalink:

lelőhely: K 633/VI. 91b-92a (111-112)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Wechselwirtschaft“
magyarázat: Kijegyzés a könyvből: VI. Kötet 273.old.
visszalink:

Krafft, Jean-Charles – Ransonette, Pierre-Nicolas
Plans, coupes élevations des plus belles maisons et des hotels construits aParis et dans ses environs [1801, Paris, Fuchs]
lelőhely: K 633/V. 59a
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Kazinczy rajza. A párizsi Maison Masserano kertjének alaprajza az épület elhelyezésének alaprajzával. A lap egy kivágat egy másik kéziratos kötetből.
visszalink:

Kriebel, Johann von
Darstellung der Weltkunde nach ihrem Fortschreiten durch Zeit und Raum [1821, Bécs, Gerold]
lelőhely: K 633/V. 105a
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Könyvcím feljegyzés.
visszalink:

Lampe, Friedrich Adolphe – Ember, Paul
Historia ecclesiae Reformatae in Hungaria et Transylvania [1728]
lelőhely: K 633/I. 141a (439, <485>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Kazinczy által összeírt könyvjegyzék tétele – könyvkereskedői katalógusból kiírt magyar vonatkozású könyvekről.
visszalink:

Landon, Charles-Paul
Annales du Musée et de l’École Moderne des Beaux–Arts. Recueil de gravures au trait [1801, Paris, P. Landon]
lelőhely: K 633/I. 137a (431, <477>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Kazinczy által összeírt könyvjegyzék tétele.
visszalink:

Lehmann, Christophorus
De pace Religionis Acta Publica et Originalia [1707]
lelőhely: K 633/I. 193b (226, <174>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Verzeichnis der Schriften Christophori Lehmann von der Religion. Titel des ersten Theils”
magyarázat: Feljegyzés a kiadványról.
visszalink:

Lemuel
Gullivers Reisen [1804, Lipcse, Junius]
lelőhely: K 633/I. 144b (452,<494>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: Ceruzával kiegészítve: „1811. Wien (Leipzig, Gerold)”
magyarázat: Könyvlistában szereplő tétel.
visszalink:

Leonhard, I. D.
Lehrbuch zur Beförderung der Kenntniss von Siebenbürgen [Nagyszeben]
lelőhely: K 633/V. 145a
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Könyvcím feljegyzés.
visszalink:

Link, Heinrich Friedrich
Ueber Naturphilosophie [1806, Lipcse]
lelőhely: K 633/I. 174a (145, <133>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Czikornyák”
magyarázat: Kijegyzés a műből.
visszalink:

Lippert, Philipp Daniel
Dactyliothek [1768, Lipcse, Breitenkopf]
lelőhely: K 633/I. 138a (433, <479>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Kazinczy által összeírt könyvjegyzék tétele.
visszalink:

McPherson, James
Ossian [1781, Tübingen]
lelőhely: K 633/V. 80a
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „fordította Petersen“
magyarázat: Könyvcím feljegyzés.
visszalink:

Meiner, C.
Geschichte der Verfalls der Sitten [1791, Bécs]
lelőhely: K 633/II. 84a (167)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám: 1809
szöveg: „Már két exempláromtól fosztattam meg á miatt, hogy ezt az igen nagy becsű könyvet mindennek ajánlottam. Nagy gyönyörűségemre volt, hogy ezt ma Gróf Dessewffy Józsefnek kezében találám Újhelyben.”
magyarázat: Rövid feljegyzés a könyvről.
visszalink:

Mercator, Gerardus
Gerardi Mercatoris Atlas Europae [1632, Amsterdam]
lelőhely: K 633/I. 146a (455)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Könyvlistában szereplő tétel.
visszalink:

Meyer, Friedrich Johan Lorenz
Fragmente aus Paris [1797, Hamburg]
lelőhely: K 633/I. 173a (225, <175>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Bidhauer Houdon in Paris” „Igy fest Kreutzinger épen”
magyarázat: Kijegyzés a műből: II.rész 236.old.
visszalink:

Michaelis, Ch. Friedrich
Geist aus Friedrich Schiller’s Schriften [1805, Leipzig]
lelőhely: K 633/I. 145b (454,<496>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Könyvlistában szereplő tétel.
visszalink:

Minsicht, Christian
Neue und Kurze Beschreibung des Königreichs Ungarn [1664, Nürnberg bey Hoffmann]
lelőhely: K 633/I. 138b (434, <480>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „cum multis iconibus”
magyarázat: Kazinczy által összeírt könyvjegyzék tétele – magyar vonatkozású illusztrációk.
visszalink:

Moeri, L.
Le grand Dictionnaire historique [1718, Paris]
lelőhely: K 633/I. 159b (488, <332>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Könyvek Binznél Bécsben”
magyarázat: Binz könyvkereskedő bécsi üzletében kapható könyvek kijegyzetelve.
visszalink:

Morery, Louys
Grand dictionnaire historique [1740, Amsterdam]
lelőhely: K 633/I. 137b (432, <478>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Kazinczy által összeírt könyvjegyzék tétele.
visszalink:

Murr, Christophe Gottlieb von
Ueber den wahren Ursprung der Rosenkreuzer [1803, Sulzbach, Seidel]
lelőhely: K 633/VI. 146a (<421>, <387>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Szabad-Kőmívesség“
magyarázat: Szabadkőműves könyvekről szóló feljegyzés tétele.
visszalink:

Müller, Johannes von
XXIV Bücher Allgemeiner Geschichten [1810, Tübingen]
lelőhely: K 633/III. 228b-229a (372-373)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Thucydides“
magyarázat: Kijegyzés a könyv 117. oldalától.
visszalink:

Nadányi János
Florus Hungaricus [1663, Amsterdam]
lelőhely: K 633/I. 140a (437, <483>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Kazinczy által összeírt könyvjegyzék tétele – könyvkereskedői katalógusból kiírt magyar vonatkozású könyvekről.
visszalink:

Nagy János
Magyar Vergilius az az Vergilius Aeneássának némely darabjai [1806, Győr]
lelőhely: K 633/II. 4a (3)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Esztero”
magyarázat: Feljegyzés a mű 6.oldaláról. Az ’Esztero’ kifejezés használatához.
visszalink:

Nicolai, Christoph Friedrich
Beschreibung einer Reise durch Deutschland und die Schweitz im Jahr 1781 [1783, Berlin és Stettin]
lelőhely: K 633/I. 88a (281, <223>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Friedrich Nicolai Rákóczy Ferencről – Az ifjúság vak neveléséről van szó”.
magyarázat: Kijegyzés a műből: VI. kötet 354.old.
visszalink:

lelőhely: K 633/II. 4b (4)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Petronell Bécs és Pozsony között”
magyarázat: Kijegyzés a műből: VI. kötet 329.old.
visszalink:

lelőhely: K 633/II. 5a (5)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „D’Alembert Magyarországról a Montesquieu éloge-ában”
magyarázat: Kijegyzés a műből: VI. kötet 352.old.
visszalink:

Einige Bemerkungen über den Ursprung und die Geschichte der Rosenkreuzer [1806, Berlin]
lelőhely: K 633/VI. 146a (<421>, <387>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Szabad-Kőmívesség“
magyarázat: Szabadkőműves könyvekről szóló feljegyzés tétele.
visszalink:

Oláh Miklós
Hungaria et Athila [1763, Bécs]
lelőhely: K 633/I. 140a (437, <483>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Kazinczy által összeírt könyvjegyzék tétele – könyvkereskedői katalógusból kiírt magyar vonatkozású könyvekről.
visszalink:

Orczy Lőrinc
Költeményes holmi egy nagyságos elmétől [1787, Pozsony, Révai Miklós]
lelőhely: K 633/III. 8a (13)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „iramló“, „zsolozma“
magyarázat: Hivatkozás a kötet 60. és 192. oldalára egy-egy szó használata kapcsán.
visszalink:

Palma Ferenc Károly
Notitia rerum Hungaricum [1775, Pest, Weingand és Köpff]
lelőhely: K 633/I. 179a (155,<143>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Joannes de Ilmur – tome I. p. 124.”
magyarázat: Kijegyzés a műből.
visszalink:

Notitia rerum Hungaricum [1785, Nagyszombat]
lelőhely: K 633/II. 4a (3)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Jezsuitákat Oláh Miklós esztergomi érsek hozta be 1659”
magyarázat: Hivatkozás a könyv 161. oldalára.
visszalink:

Pambst, Paul
Loossbuch zu ehren der Römischen, Ungarischen und Böhmischen Königen [1546]
lelőhely: K 633/I. 156b (482, <326>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: "Ennek a mintájára jött ki a nálunk is ismeretessé lett szerencse–kerék"
magyarázat: Feljegyzés a könyvről.
visszalink:

Péterffy (Károly) Carolus
Sacra Concilia Ecclesiae Romano-Catholicae in regno Hungariae [1742, Pozsony]
lelőhely: K 633/I. 141a (439, <485>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Kazinczy által összeírt könyvjegyzék tétele – könyvkereskedői katalógusból kiírt magyar vonatkozású könyvekről.
visszalink:

Petersen, Johann Wilhelm
Ossian [1781, Tübingen]
lelőhely: K 633/V. 146a
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Fordítója Petersen. Nevét nem írta ki.“
magyarázat: Rövid feljegyzés a műről.
visszalink:

Petrarca, Francesco
[ismeretlen cím] [1819]
lelőhely: K 633/V. 145a
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „A pesti Universitás Bibliothékájában”
magyarázat: Rövid feljegyzés a könyvről.
visszalink:

Posselt, Ernst Ludwig
Europäischen Annalen [1800]
lelőhely: K 633/VI. 126b-127a (235-237)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Kijegyzés a műből.
visszalink:

lelőhely: K 633/VI. 128a (239)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Carl Buonaparte“
magyarázat: Kijegyzés a könyvből.
visszalink:

Pölitz, Karl Heinrich Ludwig
Die Erziehungswissenschaft, aus dem Zwecke der Menschheit und des Staates practisch dargestellt [1806, Lipcse, Hinrichs]
lelőhely: K 633/I. 146a (455)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Könyvlistában szereplő tétel. – Hinrichs katalógusa alapján?
visszalink:

Pray György
Annales veteres Hunnorum, Avarum et Hungarorum [1770]
lelőhely: K 633/VI. 60a
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Martinúzi“
magyarázat: Kijegyzés a műből: V.rész 271.old.
visszalink:

Ptolemaeus, Claudius
Cl. Ptolomai Geographia L. VIII graece et latine, cum notis Georgi Mercatoris cum Tabl. Geogr. et Castigatione Petri Bertii [1618, Amsterdam]
lelőhely: K 633/I. 137b(432, <478>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Kazinczy által összeírt könyvjegyzék tétele.
visszalink:

Reichard, Heinrich August Ottokar
Guide des voyageurs en Europe [1805, Weimar]
lelőhely: K 633/III. 173a-177b (55-64), 182b-184b (50-54)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Láss többet ezekhez: Pandekt. V.Köt. lap 168, 200”
magyarázat: Kijegyzés a könyvből. Párizs és környékének nevezetességei. A jegyzet eleje a 182b oldaltól olvasható.
visszalink:

lelőhely: K 633/III. 222b-224a (360-363)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Lásd a belőle vetteket ezen kötetemnek 50dik lapján“
magyarázat: Kijegyzés a könyv III. kötet 563. oldaláról: „Le Royaume de Hongrie et Constantinople“.
visszalink:

Richter, Jean–Paul
Vorschule der Aesthetik [1804, Hamburg]
lelőhely: K 633/I. 191b-192b (222-224, <170-172>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Schönheit”
magyarázat: Kijegyzés a műből és feljegyzés a szerzőről.
visszalink:

Rollin, Charles
Histoire Romaine [1742, Amsterdam]
lelőhely: K 633/I. 159b (488, <332>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: Könyvek Binznél Bécsben
magyarázat: Binz könyvkereskedő bécsi üzletében kapható könyvek kijegyzetelve.
visszalink:

Roussseau, Jean-Jacques
Oeuvres de J. J. Rousseau XX. volumes [1803, Paris, Didot]
lelőhely: K 633/I. 148a-b (459-460,<367-368>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „1803 táján nyomtatv.”
magyarázat: Kijegyzés egy német nyelvű könyvismertetésből.
visszalink:

Rumy Károly György
Monumenta Hungarica [1816, Pest]
lelőhely: K 633/VI. 165a 507
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Rövid kijegyzés a könyvből: I. kötet 4.old.
visszalink:

Sandrart, Joachim von
Teutsche Academie der Edlen Bau-, Bild-, und Mahlerey-Künste [Wien, Binz]
lelőhely: K 633/I. 138a (433, <479>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Kazinczy által összeírt könyvjegyzék tétele.
visszalink:

Schiller, Friedrich
Don Carlos, Infant d’Espagne traduit par Alsien Lezay
lelőhely: K 633/V. 146a
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Nyomtatvány-kivágat. Könyvhirdetés.
visszalink:

Gedichte [1800, Lipcse]
lelőhely: K 633/I. 83a-85a (251-260, <199-208>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Der Kampf – (Schillers Gedichte. I.er Th s. 279. Leipz. 1800.)”
magyarázat: Versmásolat. A vers korábbi címe Kazinczy közlése szerint: „Freygeisterey der Leidenschaft“.
visszalink:

lelőhely: K 633/I. 85a-87a (251-260, <199-208>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Resignation (Schillers Ged. I. Th. 293.s.)”
magyarázat: Versmásolat
visszalink:

Sämmtliche Werke
lelőhely: K 633/V. 148b
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Nyomtatvány-kivágat. Anton Doll könyvkereskedő előfiztetési felhívása a műre.
visszalink:

Theater von Schiller [1805, Tübingen, Cotta]
lelőhely: K 633/I. 145a (453,<495>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „állani fog öt kötetből…”
magyarázat: Könyvlistában szereplő tétel.
visszalink:

Schmidt, JG.
Von der Zucht, Nachzucht, Pflege und Wartung der Hunde, ihre Krankheiten und den sichersten Heilmitteln dagegen
lelőhely: K 633/V. 150a
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Nyomtatvány-kivágat. Könyvhirdetés.
visszalink:

Schödel, Martin
Disquisitio historico-politica de Regno Hungariae [1629]
lelőhely: K 633/I. 138b (434, <480>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Atilának két pénze, phylira L. fol. 1. 2. és még más metszések”
magyarázat: Kazinczy által összeírt könyvjegyzék tétele – magyar vonatkozású illusztrációk.
visszalink:

Schönfeld, Ignaz Ritter von
Adels-Schematismus des Österreichischen Kaiserstaates
lelőhely: K 633/V. 149b
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Nyomtatvány-kivágat. Könyvhirdetés.
visszalink:

Schrenk von Notzing
Opus verissimarum Imaginum, Imperatorum... [1601, Regal]
lelőhely: K 633/III. 3a (3)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Nyomtatvány-kivágat
visszalink:

Schulz, J. Ch. Friedrich
Über Paris und die Pariser [1805, Wien]
lelőhely: K 633/I. 137a (431, <477>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Kazinczy által összeírt könyvjegyzék tétele.
visszalink:

Schwandtner, Joannes, Georgius
Scriptores Rerum Hungaricarum [1747, Lipcse]
lelőhely: K 633/I. 140b (438, <484>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Kazinczy által összeírt könyvjegyzék tétele – könyvkereskedői katalógusból kiírt magyar vonatkozású könyvekről.
visszalink:

Schwartner Márton
Statistik des Königreichs Ungarn [1798, Pest]
lelőhely: K 633/II. 4a (3)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Jezsuitákat Oláh Miklós esztergomi érsek hozta be 1659”
magyarázat: Hivatkozás a kötet 601. oldalára.
visszalink:

Seidenstücker, J.H.P
Kritische Grammatik der hochdeutsch Sprache
lelőhely: K 633/I. 145b (454,<496>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Rector des Gymnasium zu Lippstadt”
magyarázat: Könyvlistában szereplő tétel.
visszalink:

Severini, Joannes
Commentatio historica de veteribus meiolis Hungariae Cis-Danubianae [1767, Sopron]
lelőhely: K 633/I. 141a (439, <485>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Kazinczy által összeírt könyvjegyzék tétele – könyvkereskedői katalógusból kiírt magyar vonatkozású könyvekről.
visszalink:

Simon
Notions élémentaires de langue allemande pour les françois [1807, Strasbourg, Levrault]
lelőhely: K 633/II. 57a-58a (113-114)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Feljegyzés németül.
visszalink:

Sombori László
Zisygiae Martis et Veneris. Cum voto Transylvaniae... [1810, Kolozsvár]
lelőhely: K 633/III. 90a-93b (103-109)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Nyomtatvány
visszalink:

Somssich Lázár
Ode ad Inclytos SS. et OO. Regni Hungariae [1796]
lelőhely: K 633/III. 34a-37b
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Nyomtatvány – első lapon kézzel: „1796“, utolsó lapon: „Lazarus Somsics de Sárd“.
visszalink:

Sonnenberg, Friedrich von
Donatoa: Epopöie [1806, Halle]
lelőhely: K 633/I. 137a (431, <477>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Kazinczy által összeírt könyvjegyzék tétele.
visszalink:

Spittler, Ludwig Timotheus
Entwurf der Geschichte der Europäischen Staaten [1794, Göttinga]
lelőhely: K 633/III. 151b (4)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Gibelliner, Caesariner“
magyarázat: Hivatkozás a műre: II. kötet 70.old.
visszalink:

Sterne, Laurence
Oeuvres completes de Laurence Sterne [1803, Párizs]
lelőhely: K 633/V. 148b
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Kiliánnál 1816“
magyarázat: Rövid feljegyzés a könyvről.
visszalink:

Sulzer, Johann Georg
Nachträge zu Sulzers allgemeine Theorie der Schönen Künste [1792, Lipcse, Dick]
lelőhely: K 633/I. 157b-159a (484-487, <328-331>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Minden kötet két darabból áll. – Azon 5fél Kötetet, mellyet még Brünni fogságomban 1798 vettem, ma Szemere Pálnak küldvén ajándékban, feljegyzem itt, mik vagynak a könyvben, hogyha szükségem leeend eggyik vagy másik czikkelyre a pataki Colleg. Bibliothecájában felhányhassam.”
magyarázat: Kijegyzés a kötetek tartalomjegyzékével.
visszalink:

Sylvestre de Sacy, A.J.
Grundsätze der allgemeinen Sprachlehre ... [1804, Halle]
lelőhely: K 633/I. 145a (453,<495>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Könyvlistában szereplő tétel.
visszalink:

Histoire des Révolutions de Hongrie [1739, La Haye]
lelőhely: K 633/I. 89a (283, <226> )
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Eperjesi hóhérlások 1687”
magyarázat: Szövegközi hivatkozás a műre: I.kötet, III-IV.rész 337.old. Rezik János „Lauiena Eperiesiensis” című, 1688-as írásának Kazinczy által magyarra fordított változatában.
visszalink:

Histoire générale de Hongrie [1786, Yverdon]
lelőhely: K 633/I. 140b (438, <484>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Kazinczy által összeírt könyvjegyzék tétele – könyvkereskedői katalógusból kiírt magyar vonatkozású könyvekről.
visszalink:

Szalay Imre
Magyar Nyelvtudomány rövid foglalatja [1831, Pest]
lelőhely: K 633/V. 207a-b
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Nyomtatvány. Eggenberger József pesti könyvkereskedő könyvhirdetése.
visszalink:

Szirmay Antal
Notitia Historica Comittatus Zempleniensis [1804, Buda]
lelőhely: K 633/III. 178a-180a (65-69)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Pázmány Péter, ha hazafi volt-e“
magyarázat: A kijegyzés előtt utalás Szirmay eredeti kéziratára, amelyet Kazinczy Szirmaytól kapott, majd a sárospataki könyvtárnak adta.
visszalink:

Szophoklész
Sophoclis dramata qua supersunt et deperditorum fragmenta Grace et Latine …illustravit F. H. Bothe [1806, Lipcse, Fleischer]
lelőhely: K 633/I. 146a (455)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Könyvlistában szereplő tétel.
visszalink:

Täubel, Christian Gottlob
Allgemeines theoretisch-praktisches Wörterbuch der Buchdruckerkunst [1805, Wien]
lelőhely: K 633/I. 137a (431, <477>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Kazinczy által összeírt könyvjegyzék tétele.
visszalink:

Turóczi László
Thúróczi Ungaria suis cum regibus [1768, Nagyszombat]
lelőhely: K 633/I. 140a (437, <483>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Kazinczy által összeírt könyvjegyzék tétele – könyvkereskedői katalógusból kiírt magyar vonatkozású könyvekről.
visszalink:

Vater, Johann Severin
Lehrbuch der allgemeine Grammatik [1806, Halle]
lelőhely: K 633/I. 145b (454,<496>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Könyvlistában szereplő tétel.
visszalink:

Versuch einer allgemeiner Sprachlehre [1801, Halle]
lelőhely: K 633/I. 145a (453,<495>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Könyvlistában szereplő tétel..
visszalink:

Verseghy Ferenc
Neuverfasste Ungarische Sprachlehre [1805]
lelőhely: K 633/VI. 38b-39a
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám: 1815
szöveg:
magyarázat: Szavak használatára vonatkozó kijegyzések.
visszalink:

Virág Benedek
Horátzius poétikája [1801, Pest]
lelőhely: K 633/I. 177b (152 <140>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „A Budai Királyi–lak”
magyarázat: Kijegyzés a műből: III.lap
visszalink:

Vivant Denon, Dominique
Voyage dans la Basse et la Haute Egypte [1802, Paris]
lelőhely: K 633/V. 203a
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám: 1831
szöveg: „Láttam ámit látni olly regota ohajtottam. Pannonhalmán 1831. apr.12d.“
magyarázat: Feljegyzés a könyvről Pannonhalmán.
visszalink:

Voltaire, François Marie Arouet de
Annales de l’Empire depuis Charlemagne
lelőhely: K 633/III. 229b (374)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Guelfes, Gibelins“
magyarázat: Kijegyzés a könyv III. kötetéből.
visszalink:

Contes en vers, satires, et poésies melées de Voltaire [1801, Paris, Didot]
lelőhely: K 633/I. 168b ( 134, <122>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Hongrais nem hongrois”
magyarázat: Kijegyzés egy Voltaire műből. (éd. stéréotype, 190.old)
visszalink:

Epîtres, stances et odes de Voltaire [1808, Paris, éd. Stéréotype d’Herhan, Freres Mame]
lelőhely: K 633/I. 182b (200, <296>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Impromptu fait á un souper dans une cour d’Allemagne”
magyarázat: Kijegyzés a műből.
visszalink:

Wagner, Adolf
Zwei Epochen der modernen Poesie in Dante, Petrarca, Boccaccio, Goethe, Schiller und Wieland [1806, Lipcse]
lelőhely: K 633/I. 146a (455)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Könyvlistában szereplő tétel. – Hinrichs katalógusa alapján?
visszalink:

Wagner, Franciscus
Universae Phraseologiae Latinae Corpus [1775, Nagyszombat]
lelőhely: K 633/VI. 100a-103a (133-139)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Nyelvészeti tárgyú kijegyzés a műből.
visszalink:

Wallaszky Pál
Conspectus Reipublice Litterariae in Hungaria, ab initiis Regni ad nostra usque tempora delineatus [1785, Pozsony és Lipcse]
lelőhely: K 633/I. 140a (437, <483>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Kazinczy által összeírt könyvjegyzék tétele – könyvkereskedői katalógusból kiírt magyar vonatkozású könyvekről.
visszalink:

Walther, David Christian [Menander]
Der Unvergleichlich Schönen Türkin Wundersame Lebens- und Liebes-Geschichte [1723]
lelőhely: K 633/I. 138b (434, <480>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Kartigám a Pataki Bibliothékában – Ignatius Mészáros auctor Historia Kartigám kisasszony történetei Posonii, apud Landerer, circa 1770 edita…”
magyarázat: Feljegyzés a könyvről.
visszalink:

Weiler und Lang
Dictionnaire raisonné portatif allemand françois, françois allemand. [1800, Ulm, Stettin]
lelőhely: K 633/I. 145a (453,<495>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Könyvlistában szereplő tétel.
visszalink:

Weszprémi István
Succinta Medicor. Hung. et Transilv. Biographia Centuria II. [1781, Bécs]
lelőhely: K 633/V. 33a-b (32)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Epistolium Secul. XV. Alberti Abbatis Sancti… anno 1486...”
magyarázat: Kijegyzés a műből: 181. old.
visszalink:

lelőhely: K 633/V. 33b
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Nicolaus Zrinyi“
magyarázat: Kijegyzés a műből: IV. kötet 346.old.
visszalink:

lelőhely: K 633/V. 70a
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Epithaphium Francisi Lónyai, quod Stephano Weszprémi ad calamum dictavit“
magyarázat: Kijegyzés a műből: II. rész 280. old.
visszalink:

Succinta Medicor. Hung. et Transilv. Biographia Centuria III. [1787, Bécs]
lelőhely: K 633/V. 33b
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Joann. Zsámbóki, Acta Rákócziana“
magyarázat: Kijegyzés a műből: 383, 462. old.
visszalink:

Wieland, Christophe Martin
Sämmtliche Werke [Lipcse, bey Göschen]
lelőhely: K 633/III. 230a-231a ( 375)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Wielandnak írói érdemei”
magyarázat: Nyomtatvány-kivágat, előfizetési felhívás.
visszalink:

Sämmtliche Werke
lelőhely: K 633/V. 148a
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Wieland“
magyarázat: Nyomtatvány-kivágat. Anton Doll könyvkereskedő előfizetési felhívása.
visszalink:

Sämmtliche Werke [1810]
lelőhely: K 633/V. 147b
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Nyomtatvány-kivágat. A 45 kötetes kiadvány tartalma.
visszalink:

Winckelmann, Johann
Eine Rede von D. K. Morgenstern [1805]
lelőhely: K 633/I. 144b (452,<494>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Könyvlistában szereplő tétel.
visszalink:

Zimmermann, Wilhelm von
Paris wie es war und wie es ist [1805, Lipcse, Fleischer]
lelőhely: K 633/I. 137a (431, <477>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Kazinczy által összeírt könyvjegyzék tétele.
visszalink:

Ismeretlen szerzőjű művek
[ismeretlen cím] [1584, Frankfurt]
lelőhely: K 633/I. 156b (482, <326>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Feljegyzés a könyvről.
visszalink:

Agendarius [1596, Nagyszombat]
lelőhely: K 633/V. 202a
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám: 1831
szöveg: „Agendarius“
magyarázat: Könyvcím kijegyzés. Pannonhalmán készült 1831-ben.
visszalink:

Alt und neuer Krackauer Schreibkalender [1746, Bécs]
lelőhely: K 633/III. 186a-196b
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Első Ferenc Római császár frankfurti koronázása 1745 október 4. A Bécsi kalendáriumból 1746.“
magyarázat: Nyomtatvány
visszalink:

Anthologia Graeca ad fidem Codicis olim Palatini nunc Parisini [1813, Lipcse]
lelőhely: K 633/V. 145b
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Könyvcím feljegyzés.
visszalink:

Archives littéraires de l’Europe, ou mélanges de littérature, d’histoire et de philosophie [1804, Tübingen, Cotta]
lelőhely: K 633/I. 173b (144, <132>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Herder felől Degérando”
magyarázat: Kijegyzés a könyvből.
visszalink:

Atlas Hungariae cum adjacentibus Provinciis et parte Danubii [1739, Bécs]
lelőhely: K 633/I. 140a (437, <483>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Kazinczy által összeírt könyvjegyzék tétele – könyvkereskedői katalógusból kiírt magyar vonatkozású könyvek
visszalink:

Bey Buchhändler Johann Georg Binz in Wien auf dem Stephansfreythof im Zwetelhof sind folgende gebundene Bücher zu haben [1791]
lelőhely: K 633/I. 142a-143a (441-444)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Kazinczy által összeírt könyvjegyzék tétele – könyvkereskedői katalógusból kiírt magyar vonatkozású könyvek.
visszalink:

Bey Johann Georg Binz Buchhändler in Wien [Bécs]
lelőhely: K 633/I. 160a
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Nyomtatvány-kivágat – Binznél lévő könyvújdonságok.
visszalink:

Bey Johann Georg Ritter von Mössle
lelőhely: K 633/I. 160a
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Nyomtatvány kivágat – Mösslénél lévő könyvújdonságok.
visszalink:

Bey Zehetmayer und Kiermayer Antiq. Buchhaendler…zu haben [1816, Bécs]
lelőhely: K 633/V. 145a
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Nyomtatvány-kivágat. Magyar nyelvű könyvekről szóló hirdetés.
visszalink:

Cathechismo de Gesuiti esposto et illustrato in conferenze storico- theological- morali [1820, Lipcse, Brockhaus]
lelőhely: K 633/V. 145a
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Könyvcím kijegyzés.
visszalink:

Conversations Lexikon [1820, Leipzig, Brockhaus]
lelőhely: K 633/VI. 243a-b (173-174)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Fordítás“, „Voss“, „A Conversations Lexikonból– minthogy az enyém még csak az S betűig érkezett meg – kiírva.“
magyarázat: Kijegyzés a műből.
visszalink:

lelőhely: K 633/VI. 245a-248a (179-182)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: “Sprache“, „Allgemeine oder philosophische Sprachlehre“, „Solecismus, Barbarismus“
magyarázat: Kijegyzések a könyvből.
visszalink:

Der Bothe aus Mähren, oder: neuer mährischer und schlesischer Stadt und Landsmannkalender [1799, Brünn und Olmütz]
lelőhely: K 633/I. 64a-71b (181-196)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Utalás Kazinczytól a műre a K633/I. 62a Történetek Kalendárioma végén is.
visszalink:

Dictionnaire raisonné portatif Tome III. Dictionnaire universel des synonymes de la langue françoise [1807, Ulm]
lelőhely: K 633/I. 145a (453,<495>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „(11f 30x együtt) a 3dik kötet maga 4f 15x)”
magyarázat: Könyvlistában szereplő tétel.
visszalink:

Die Sitten der Morlaken, aus dem italienisch übersetzt [1775, Bern]
lelőhely: K 633/I. 171b (140, <128>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Klagegesang von der edlen Frauen des Asan-Aga aus dem Morlakisch – Göthe ezt valóban fordította. Originálját e könyvben lelte.”
magyarázat: Kijegyzés a műből.
visszalink:

Genealogisches Verzeichnis des regierenden österreichischen Kaiserhauses
lelőhely: K 633/VI. 49a-57a
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Nyomtatvány-kivágat
visszalink:

Ischl und seine Koolenbäder mit dem Plane der Umgegend und einer Ansicht von Ischl [Bécs, J.G. Heubner]
lelőhely: K 633/V. 76b
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Nyomtatvány-kivágat. Újsághirdetés a kiadványról.
visszalink:

L'Ambigu ou Variétés littéraires et politiques [1803, Paris]
lelőhely: K 633/I. 187b-188b (212-214, <308-310>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Gallicisme”
magyarázat: Kijegyzés a műből.
visszalink:

Magazin für Geschichte, Statistik und Staatsrecht der Österreichischer Monarchie II. [1808, Göttingen, Vandenhoeck és Ruprecht]
lelőhely: K 633/I. 88b-93b (282-292, <225-234>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Eperjesi hóhérlások 1687”
magyarázat: Kijegyzés. Rezik János „Lauiena Eperiesiensis“ című, 1688-as írásának Kazinczy által magyarra fordított változatában.
visszalink:

Magyar kalendáriom [1572, Bécs]
lelőhely: K 633/V. 146a
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Jankovich Miklós birtokában. Egyedúthi adta ki…”
magyarázat: Feljegyzés a könyvről.
visszalink:

Mars 1784. Collection de petits formats, en beau Papier, belle Impression, belle Gravures et en tout supérieur a celles de Lyon [1784]
lelőhely: K 633/I. 149a-b(461-462, <369>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Edition de Paris”
magyarázat: Nyomtatvány-kivágat. Párizsi könyvkiadói katalógus Rosseau és Voltaire köteteinek újabb kiadásáival.
visszalink:

Nemzeti Plutarchus [1816]
lelőhely: K 633/VI. 165b (508)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „szűkület“ „tusa“
magyarázat: Rövid kijegyzések.
visszalink:

Ratio educationis totiusque rei literaria per regnum Hungariae [1777, Bécs]
lelőhely: K 633/I. 141a (439, <485>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Kazinczy által összeírt könyvjegyzék tétele – könyvkereskedői katalógusból kiírt magyar vonatkozású könyvekről.
visszalink:

Urania. Taschenbuch auf das Jahr 1822 [1822, Lipcse, Brockhaus]
lelőhely: K 633/V. 135a-136a
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Kijegyzés Casanova Mémoires-járól, és a XVIII. századi francia libertinage-ról németül és franciául.
visszalink:

lelőhely: K 633/VI. 5a-b
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „A kezdők hibás különösségei“
magyarázat: Kijegyzés a könyvből.
visszalink:

Versuch einer natürlichen und philosophischen Geschichte des Temesvárer Banats [1780, Wien]
lelőhely: K 633/I. 140b (438, <484>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Kazinczy által összeírt könyvjegyzék tétele – könyvkereskedői katalógusból kiírt magyar vonatkozású könyvek.
visszalink:

Verzeichniss neuer Bücher welche bey Georg Kilian, Bucchändler in Pesth zu haben sind [1823]
lelőhely: K 633/V. 152a-153b
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Könyvkatalógus lapszéli jegyzetekkel.
visszalink:

Vollständiges Verzeichniss neurer Bücher die von Jan. bis Juni 1806 erschienen [1806, Lipcse, Heinrichs]
lelőhely: K 633/I. 146a (455)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Könyvlistában szereplő tétel. – Hinrichs katalógusa alapján?
visszalink:

Debreceni Egyetemi Kiadó (DOI: 10.5484/Kazinczy_Ferenc_Pandektai)
A kiadás a HUN–REN–DE Klasszikus Magyar Irodalmi Textológiai Kutatócsoport programja keretében jött létre.
A kiadást a K108831. sz. OTKA kutatási program támogatta.