Kazinczy Ferenc: Az én Pandektám

Szerkesztő:
Debreczeni Attila

A kéziratokat feldolgozta:
Granasztói Olga

Informatikai fejlesztés:
Nyitrai Nóra

Debreceni Egyetemi Kiadó (DOI: 10.5484/Kazinczy_Ferenc_Pandektai)
A kiadás a HUN–REN–DE Klasszikus Magyar Irodalmi Textológiai Kutatócsoport programja keretében jött létre.
A kiadást a K108831. sz. OTKA kutatási program támogatta.