Hivatkozott művek - ismeretlen évszám

Adelung, Johann Christophe
[ismeretlen cím]
lelőhely: K 633/I. 136a-b (429-430, <397-398>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám: 1809
szöveg: „Adelungnak egy intése a Grammatikusokhoz. Rövidebb Grammatikai Praesese végében”
magyarázat: Kijegyzés a műből.
visszalink:

Babocsay Izsák
Fata Tarczaliensisa
lelőhely: K 633/VI. 36a-b
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Babocsaynak Fata Tarczaliensia czímű munkájából“
magyarázat: Szavak használatára vonatkozó kijegyzések.
visszalink:

Báróczi Sándor
[ismeretlen cím]
lelőhely: K 633/I. 167b (132, <120>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Báróczi a Döbrentei albumába felőlem folyt beszéllgetések után”
magyarázat: Latin idézet Juvenalistól.
visszalink:

Bernard, Pierre Joseph [Gentil Bernard]
Le Hameau
lelőhely: K 633/VI. 33a-34b
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Versmásolat
visszalink:

lelőhely: K 633/V. 8a-19b
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám: 1813
szöveg: „Én az én Bernardomat 1797-ben Brünni fogságomban Szlávy Jánosnak ajándékoztam... Ezen Madrigálnak annyira nem maradt meg lelkemben még emlékezete is, hogy midőn ezt ma olvasom, s kiírom, csudálkozom rajta, melly közel jár ehhez az én Boldog Alkonyom, mellyet 1810-ben írtam...“
magyarázat: Versmásolatok Kazinczy megjegyzéseivel.
visszalink:

Blaeu, Willem
Tabula Peutingerianae
lelőhely: K 633/III. 5b (6-7)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám: 1809
szöveg: „Nálam a Blaeu tábláji vannak meg, s innen általvándorlának jeszeniczi Jankovich Miklósnak gazdag gyűjteményébe“
magyarázat: Leírás a műről.
visszalink:

Blaeu, Willem Janszoon – Blaeu, Joan
Grosser Atlas
lelőhely: K 633/I. 137b (432, <478>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Kazinczy által összeírt könyvjegyzék tétele.
visszalink:

Bod Péter
Magyar Athenas
lelőhely: K 633/VI. 235a (17)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Páter Kis Imre a jezsuita“
magyarázat: Kijegyzés a műből: 142.old.
visszalink:

Boufflers, Stanislas Jean [Chevalier de]
Le bon avis
lelőhely: K 633/VI. 32b
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Versmásolat
visszalink:

Burton, E; Sidler, F. C. L.
Rom und Latinum
lelőhely: K 633/V. 150b
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Nyomtatvány-kivágat. Könyvhirdetés.
visszalink:

Bürger, Gottfried August
XXVIII. Szonett
lelőhely: K 633/VI. 154b (492)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Petrarcának XXVIIIdik Sonettója“
magyarázat: Petrarca versének német fordítása.
visszalink:

Chaptal, Jean-Antoine
Die Agriculturchemie des Grafen Chaptal
lelőhely: K 633/V. 149a
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Nyomtatvány-kivágat. Könyvhirdetés.
visszalink:

Cicero, Marcus Tullius
Epistulae ad Familiares
lelőhely: K 633/VI. 63a
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „sine imperio jól tenni a nyelvvel“
magyarázat: Kijegyzés a műből: XI. Ep. VII. Cicero ad Brutum.
visszalink:

lelőhely: K 633/VI. 63a
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Kijegyzés a műből: L. I. Ep. I. No 15.
visszalink:

Dalham, Florian
De ratione recte cogitandi
lelőhely: K 633/VI. 98a (28)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Dalham de Linguar. Genio“
magyarázat: Kijegyzés a mű IV. fejezetéből
visszalink:

Dunkin, William
[ismeretlen cím]
lelőhely: K 633/VI. 63b
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Versmásolat angolul.
visszalink:

Fessler, Ignác Aurél
[ismeretlen cím]
lelőhely: K 633/V. 155a
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Fessler munkáji“
magyarázat: Nyomtatvány-kivágat. Fessler műveinek jegyzéke.
visszalink:

lelőhely: K 633/VI. 267a-272b (489-500)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Conspectus quatuor posteriorum Voluminum Operis sub titulo: Die Geschichte der Ungern und ihrer Landsassen“
magyarázat: Kijegyzés a műből.
visszalink:

Fielding, Thomas
Tom Jones
lelőhely: K 633/I. 181a-b (197,< 293>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Társasági-Lélek”
magyarázat: Kijegyzés a műből: Ier Band II.Buch.
visszalink:

Filangieri, Gaetano
System der Gesetzgebung
lelőhely: K 633/VI. 167a-b (<387-388>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Filangierinek System der Gesetzgebungja (1798 vagy 1799) Bécsben megtiltatik“
magyarázat: A könyvet Kazinczy brünni fogsága idején kölcsönadta, és nem kapta vissza. Ennek kapcsán idézi fel brünni könyveinek egy részét.
visszalink:

Florian, Jean-Pierre Claris de
Le chat et le miroir
lelőhely: K 633/I. 87b (260, <208>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: ”Le chat et le miroir – Fable de Florian”
magyarázat: Versmásolat
visszalink:

Gessner, Salamon
Gessner, S: Gouache-Gemälde und Lavis-Zeichnungen, radirt durch C.W. Kolbe.
lelőhely: K 633/I. 139b (436, <482>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Kazinczy által összeírt könyvjegyzék tétele.
visszalink:

lelőhely: K 633/I. 139a (435, <481>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Salamon Gessner”
magyarázat: Feljegyzés a könyvről : zwei folio Bände auf fein Velin/: Ouvrage contenant 366 gravures tant grandes que petites. Illusztrációk leírása.
visszalink:

Gibbon, Edward
[ismeretlen cím]
lelőhely: K 633/I. 128a-b (395-396)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Nyomtatvány-kivágat. Gibbon életrajza.
visszalink:

Gleim, Johann Wilhelm Ludwig
An Solly
lelőhely: K 633/I. 182a (199, <295>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Versegi fordit. itt l. 210”
magyarázat: Versmásolat
visszalink:

lelőhely: K 633/I. 186b-187a (210-211, <306-307>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Gleimnak éneke Lásd itt lap 295 199” – „Versegi Aglája 180. l.”
magyarázat: Gleim „An Solly” című versének magyar fordítása Verseghytől.
visszalink:

Goethe, Johann Wolfgang
Torquato Tasso
lelőhely: K 633/I. 166b (130, <118>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám: 1806
szöveg:
magyarázat: Kijegyzés a műből és fordítása.
visszalink:

Goethe, Johann Wolfgang – Meyer, Johann Heinrich
[ismeretlen cím]
folyóirat: Die Propyläen
lelőhely: K 633/I. 176b (150, <138>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Göthe's Propylaeen II. Tome S. 120”
magyarázat: Kijegyzés a folyóiratból.
visszalink:

Grohmann, Johann Gottfried
Neues Historisch-Biographisches Handwörterbuch oder kurzgefasste Geschichte aller Personen…
lelőhely: K 633/III. 7a-b (11-12)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Petrarchának sonnetjeit Voltaire gúnyolja“
magyarázat: Hivatkozás a mű „Petrarcha“ szócikkére.
visszalink:

Gyarmathy Sámuel
Affinitas linguae hungaricae
lelőhely: K 633/VI. 40a
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Szavak használatára vonatkozó kijegyzések: 317, 321.old.
visszalink:

Haller Gábor
Éloge
lelőhely: K 633/I. 72a (197)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám: 1808
szöveg: „Barcsay Ábrahám”
magyarázat: Versmásolat – Francia vers Barcsay Ábrahám halálára. A kézirat Cserey Farkastól származik. Kazinczy fordításában az utolsó versszak.
visszalink:

Hartmann, Ph. C. (?)
Elegie v. Prof. Hartmann
lelőhely: K 633/I. 79a-80a (243-245, <191-193>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Elegie von prof. Hartmann”
magyarázat: Versmásolat. A vers szerzője valószínűleg egy bécsi patológus professzor.
visszalink:

Herder, Johann Gottfried
Sämmtliche Werke
lelőhely: K 633/III. 154b-155a (10-11)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Herder munkáji annunciálva Cotta által.Sept 15d.1804“
magyarázat: Kijegyzés a készülő kötetek tartalomjegyzékéből.
visszalink:

Herder, Johann Gottfried von
Religiőse Schriften
lelőhely: K 633/II. 181a (367)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Kevélység”
magyarázat: Kijegyzés a műből: I. kötet 158.old.
visszalink:

Homérosz
Iliász
lelőhely: K 633/VI. 115b
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Kijegyzés a görög eredetiből és Johann Heinrich Voss német fordításából.
visszalink:

lelőhely: K 633/VI. 234a (11)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Kijegyzések görögül.
visszalink:

Hufeland, Christoph Wilhelm
Die Kunst, das menschliche Leben zu verlängern
lelőhely: K 633/I. 174b-175a (146-147, <134-135>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Lélek”
magyarázat: Kijegyzés a műből: I. kötet.140.old.
visszalink:

Huszty István
Jurisprudentia practica
lelőhely: K 633/I. 168a (133, <121>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Chalcenterus – így nevezték Didymust (Augustus idejében élt Alexandriában) igen nagyszámú írásai miatt.”
magyarázat:
visszalink:

Karaczay Fédor
[ismeretlen cím]
folyóirat: Magyar Kurír?
lelőhely: K 633/V. 94a
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Híd Buda és Pest között“
magyarázat: Nyomtatvány-kivágat
visszalink:

Kazinczy Ferenc
Argándi lámpa – jelentés a gyertyánál dolgozókhoz
folyóirat: Magyar Kurír
lelőhely: K 633/I. 133a-134a
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Argand lámpájáról való tudósításom”
magyarázat: Nyomtatvány-kivágat
visszalink:

Kazy (Ferenc) Franciscus
Historia regni hungariae ab anno seculo XVII. primo ad annum seculi ejusdem 37
lelőhely: K 633/I. 141a (439, <485>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Kazinczy által összeírt könyvjegyzék tétele – könyvkereskedői katalógusból kiírt magyar vonatkozású könyvekről.
visszalink:

Kiss József
Magyar légy igaz magyar
lelőhely: K 633/III. 224a (363)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Kazinczy megjegyzései a szerzőről és a kiadványról, és egy nyomtatvány-kivágat.
visszalink:

Kleist, Ewald Christian von
Amyntas
lelőhely: K 633/I. 81a-b ( 247-248, <195-196>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Versmásolat – Francia változat, az utolsó versszak németül.
visszalink:

lelőhely: K 633/I. 80b (246, <194>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Kleists Lalage”
magyarázat: Versmásolat
visszalink:

Klopstock, Friedrich Gottlieb
Edone
lelőhely: K 633/I. 80a (245, <193>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Klopstocks Edone”
magyarázat: Versmásolat
visszalink:

lelőhely: K 633/VI. 114a
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „II. József császárra írt oda felibe ezt a mottót vetette: cui tres animas“
magyarázat: Kijegyzés a műből.
visszalink:

Leonardo da Vinci
Sonett
lelőhely: K 633/V. 48b
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Versmásolat
visszalink:

Leonhard, I. D.
Lehrbuch zur Beförderung der Kenntniss von Siebenbürgen
lelőhely: K 633/V. 145a
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Könyvcím feljegyzés.
visszalink:

Lünig, Johann Christian
Deutsches Reichsarchiv
lelőhely: K 633/II. 4a (3)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Kaiser Karl VI Pragm. Sanction”
magyarázat: Rövid feljegyzés
visszalink:

Marmontel, Jean-François
Contes moraux
lelőhely: K 633/I. 194b-195a (230-231, <178-179>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „L'origine de la plupart des Contes Moraux de Marmontel”
magyarázat: Feljegyzés a műről.
visszalink:

Matthison, Friedrich von
Der Seefahrer
lelőhely: K 633/I. 185b-186a (208-209, <304-305>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Versmásolat és fordítása Kis Jánostól.
visszalink:

Montjourdain, Nicolas
Romance
lelőhely: K 633/VI. 151a-b(449-450)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Nicolas Montjourdain guillotinra kárhoztatva“
magyarázat: Versmásolat franciául.
visszalink:

Müller, W.
Abschied
lelőhely: K 633/V. 136b-137a
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Versmásolat
visszalink:

Naláczi István
Epigramma
lelőhely: K 633/VI. 225a (367)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Báró Naláczi istván Epigrammája“
magyarázat: Versmásolat Kazinczy megjegyzéseivel.
visszalink:

Orczy Lőrinc
A Bugaczi csárda
lelőhely: K 633/I. 166a (129, <117>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Bugaczi csárda Orczy vers pag. 200.”
magyarázat: Kijegyzés a versből.
visszalink:

Örkényi Ferentzi Lajos
[ismeretlen cím]
folyóirat: Magyar Kurír?
lelőhely: K 633/V. 130b
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Nyomtatvány-kivágat. Vajai Vay József halálára írt költemény.
visszalink:

Petrarca, Francesco
84. Szonett
lelőhely: K 633/VI. 256b (460)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Petrarcának 84d. Sonettje“
magyarázat: Versmásolat olaszul.
visszalink:

lelőhely: K 633/VI. 152a-153b (461-464)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Petrarcának 123dik sonettje. Lássd a Schlegel fordit. itt lap 458.“
magyarázat: Versmásolatok olaszul.
visszalink:

lelőhely: K 633/VI. 154b (492)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: Petrarcának XXVIIIdik Sonettója
magyarázat: Versmásolat olaszul
visszalink:

Ponori Thewrewk József
Kerekes Ábel élete
lelőhely: K 633/V. 129b
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Kijegyzés a műből egyes szavak használatára vonatkozóan és megjegyzés Nagy Baczonyi Bakó Sámuelről.
visszalink:

Pöllitz, Carl Heinrich Ludwig
Aesthetica
lelőhely: K 633/VI. 218b (342)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Romanze és Ballade“; „Ezt a Pöllitz Aestheticájából írta ki nekem Szemere Pál“
magyarázat: Rövid kijegyzés a műből.
visszalink:

lelőhely: K 633/VI. 256a-b (459-460)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Poetische Epistel“, „Pölitz Aestheticájából kiírva“
magyarázat: Kijegyzés a műből.
visszalink:

Rückert, Friedrich
Lied
lelőhely: K 633/V. 48a
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Versmásolat. A vers az Urania: Taschenbuch auf das Jahr 1823 című évkönyvben jelent meg.
visszalink:

Sándor István
[ismeretlen cím]
folyóirat: Sokféle ; ; 8. sz.; 58
lelőhely: K 633/VI. 233b (10)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Vért“
magyarázat: Rövid kijegyzés.
visszalink:

Sandrart, Joachim von
Teutsche Academie der Edlen Bau-, Bild-, und Mahlerey-Künste
lelőhely: K 633/I. 138a (433, <479>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Kazinczy által összeírt könyvjegyzék tétele.
visszalink:

Schiller, Friedrich
Don Carlos, Infant d’Espagne traduit par Alsien Lezay
lelőhely: K 633/V. 146a
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Nyomtatvány-kivágat. Könyvhirdetés.
visszalink:

lelőhely: K 633/V. 148b
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Nyomtatvány-kivágat. Anton Doll könyvkereskedő előfiztetési felhívása a műre.
visszalink:

Schmidt, JG.
Von der Zucht, Nachzucht, Pflege und Wartung der Hunde, ihre Krankheiten und den sichersten Heilmitteln dagegen
lelőhely: K 633/V. 150a
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Nyomtatvány-kivágat. Könyvhirdetés.
visszalink:

Schönfeld, Ignaz Ritter von
Adels-Schematismus des Österreichischen Kaiserstaates
lelőhely: K 633/V. 149b
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Nyomtatvány-kivágat. Könyvhirdetés.
visszalink:

Schulz, J. Ch. Friedrich
[ismeretlen cím]
lelőhely: K 633/I. 195b (232, <180>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Johann Christoph Friedr. Schulz”
magyarázat: Nyomtatvány-kivágat: Schulz életrajza.
visszalink:

Seidenstücker, J.H.P
Kritische Grammatik der hochdeutsch Sprache
lelőhely: K 633/I. 145b (454,<496>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Rector des Gymnasium zu Lippstadt”
magyarázat: Könyvlistában szereplő tétel.
visszalink:

Somssich Lázár
[ismeretlen cím]
lelőhely: K 633/VI. 225a (367)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Somsich Lázár verse báró Domokos Lajos Úrra, az 1790diki Dietán“
magyarázat: Versmásolat
visszalink:

Sterne, Laurence (Kazinczy Ferenc ford.)
Yorick s‘ Eliza levelei
lelőhely: K 633/VI. 140a-145b (35-46)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Fordítástöredék Kazinczytól. A Szöveg eleje és vége is hiányzik.
visszalink:

Szilágyi Sámuel
Welcher König der Gott
lelőhely: K 633/I. 131b-132b
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Welcher König der Gott etc. így fordította Superint. Szilágyi Sámuel”
magyarázat: Versmásolat
visszalink:

Tasso, Torquato
Gerusalemme liberata
lelőhely: K 633/I. 173a (143, <131>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Gartenkunst”
magyarázat: Armida kertjére vonatkozó versrészlet olaszul Tasso művéből: Canto XVI.
visszalink:

lelőhely: K 633/V. 136b
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Orlando Furiosoban a legjobb helyek“
magyarázat: Rövid feljegyzés a műből.
visszalink:

Vályi Nagy Ferenc
Az én Gyászjelem, A Házi boldogság, A Múzsák
lelőhely: K 633/VI. 244a-b (175-176)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Prof. Vályi Nagy Ferencz Úr Sonettjei“
magyarázat: Versmásolat.
visszalink:

Villette, Marquis de
Vers mis au bas du portrait de Mr D‘Alembert
lelőhely: K 633/VI. 32b
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Versmásolat
visszalink:

Voltaire, François Marie Arouet de
Annales de l’Empire depuis Charlemagne
lelőhely: K 633/III. 229b (374)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Guelfes, Gibelins“
magyarázat: Kijegyzés a könyv III. kötetéből.
visszalink:

Voss, Johann Heinrich
An Goethe über sein Sonett
lelőhely: K 633/I. 127b (394)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Versmásolat
visszalink:

lelőhely: K 633/VI. 97a
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Horátz fordítása Voss által.“ „Ezt Voss maga mondja a maga munkája recensiójában.“
magyarázat: Kijegyzés a műből.
visszalink:

lelőhely: K 633/V. 60a-61a (59)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Oprheus und Eurydice. Virgil. Georgie IV.vers“
magyarázat: Versmásolat
visszalink:

Wieland, Christophe Martin
Sämmtliche Werke
lelőhely: K 633/III. 230a-231a ( 375)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Wielandnak írói érdemei”
magyarázat: Nyomtatvány-kivágat, előfizetési felhívás.
visszalink:

lelőhely: K 633/V. 148a
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Wieland“
magyarázat: Nyomtatvány-kivágat. Anton Doll könyvkereskedő előfizetési felhívása.
visszalink:

lelőhely: K 633/VI. 105b
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Regelmässigkeit“, „ Elakadtam a Wieland hochdeutschi értekezését olvasván“
magyarázat: Rövid feljegyzés a német szó magyar megfelelőjéről.
visszalink:

Ismeretlen szerzőjű művek
[ismeretlen cím]
folyóirat: Münchener Literaturanzeige
lelőhely: K 633/I. 130b
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Johann Christophe Schmidt, Klopstocknak eggykori barátja, s testvére a Klopstock ódáiban halhatatlanná tett Fannynak”
magyarázat: Nyomtatvány-kivágat
visszalink:

folyóirat: Landes Industrie Comptoir
lelőhely: K 633/I. 138a (433, <479>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Wieland gemahlen von Jagemann, gestossen von Heinrich Schmidt”
magyarázat: Kijegyzés metszetek megjelenéséről.
visszalink:

folyóirat: Magazin für Freunde des Guten Geschmacks
lelőhely: K 633/I. 156a (481, <325>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Nyomtatvány–kivágat: kertművészeti kiadványok felsorolása egy kiadói katalógusból.
visszalink:

folyóirat: Magyar Kurír; ; ;
lelőhely: K 633/V. 25a-b (24)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Ungvárnémeti Tóth László pajkossága Nagyfalusi Predikátor Terhes Sámuel ellen.”
magyarázat: Nyomtatvány-kivágat Terhes Sámuel nagyfalusi predikátor új könyvekről szóló jelentésével. A kivágathoz Kazinczy részletes megjegyzést fűzött.
visszalink:

folyóirat: Magyar Kurír; ; ;
lelőhely: K 633/V. 27a-28b (26-27)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Nyomtatvány-kivágat
visszalink:

folyóirat: Magyar Kurír?
lelőhely: K 633/V. 41a
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Rumy Károly György“
magyarázat: Nyomtatvány-kivágat
visszalink:

folyóirat: Magyar Kurír; ; ;
lelőhely: K 633/V. 55a (53)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Kitörlött hely a Magyar Kurír Újságleveléből“
magyarázat: Nyomtatvány-kivágat
visszalink:

folyóirat: Hazai Tudósítások
lelőhely: K 633/V. 62a
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Révai születési napja felől“
magyarázat: Rövid jegyzet
visszalink:

folyóirat: Magyar Kurír; ; ;
lelőhely: K 633/V. 118a-119b
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Nyomtatvány-kivágatok.
visszalink:

folyóirat: Magyar Kurír; ; ;
lelőhely: K 633/V. 166a
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Nyomtatvány-kivágat.Vajdahunyad váráról készült metszet hirdetése.
visszalink:

lelőhely: K 633/VI. 73a-75a
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Atilának titulusa felől Prof. Szombathy János 1803”
magyarázat: Nyomtatvány-kivágat Kazinczy autográf feliratával.
visszalink:

folyóirat: Pressburger Zeitung
lelőhely: K 633/VI. 137a (237)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Franczia-Ország 1804.ben a Pozsonyi újság szerént.“
magyarázat: Nyomtatvány-kivágat Kazinczy autográf feliratával.
visszalink:

lelőhely: K 633/VI. 239b (158)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Nyomtatvány-kivágatok: „Warum vergrüsset man so verschiedenlich in der Welt“, „Biographie”(Lord George Digby), „Die Vorrede“.
visszalink:

lelőhely: K 633/I. 82b (250, 198)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Versmásolat
visszalink:

lelőhely: K 633/I. 160a
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Nyomtatvány-kivágat – Binznél lévő könyvújdonságok.
visszalink:

lelőhely: K 633/I. 160a
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Nyomtatvány kivágat – Mösslénél lévő könyvújdonságok.
visszalink:

lelőhely: K 633/V. 204a-205b
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Nyomtatvány kéziratos javításokkal.
visszalink:

lelőhely: K 633/VI. 220b-222a (354-358)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Kijegyzés a műből.
visszalink:

lelőhely: K 633/V. 51/a
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Spinoza von prof. Schaller in Magdeburg“
magyarázat: Kijegyzés valószínűleg a „Der Biograph“-ban megjelent Spinozáról szóló életrajzból Kazinczy saját megjegyzéseivel.
visszalink:

lelőhely: K 633/I. 155b (480, <324>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Nyomtatvány-kivágat
visszalink:

lelőhely: K 633/VI. 49a-57a
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Nyomtatvány-kivágat
visszalink:

lelőhely: K 633/I. 178a ( 154, <142>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Rudolph I. Habspurg”
magyarázat: Kijegyzés a műből.
visszalink:

lelőhely: K 633/V. 76b
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Nyomtatvány-kivágat. Újsághirdetés a kiadványról.
visszalink:

lelőhely: K 633/II. 244a-245b (495-498)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Nyomtatvány-kivágat
visszalink:

lelőhely: K 633/VI. 77a
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Írta nem tudom kicsoda I. Leopold császár idejében“
magyarázat: Versmásolat
visszalink:

lelőhely: K 633/I. 128a (395)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Nyomtatvány-kivágat
visszalink:

Debreceni Egyetemi Kiadó (DOI: 10.5484/Kazinczy_Ferenc_Pandektai)
A kiadás a HUN–REN–DE Klasszikus Magyar Irodalmi Textológiai Kutatócsoport programja keretében jött létre.
A kiadást a K108831. sz. OTKA kutatási program támogatta.