Hivatkozott művek - 1809

Ismeretlen szerzőjű művek
[ismeretlen cím]
folyóirat: Wiener Annalen der Literatur und Kunst; ; (09); 127-136
lelőhely: K 633/V. 62a
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Himfy recens.“
magyarázat: Rövid jegyzet
visszalink:

folyóirat: Wiener Annalen der Literatur und Kunst; ; (09);
lelőhely: K 633/V. 62a
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Verseghy Aglája“
magyarázat: Rövid jegyzet
visszalink:

folyóirat: Hallesche Allgemeine Literatur-Zeitung; ; 111. sz. (04-20)
lelőhely: K 633/III. 171a-172b (43-46), 181a- (47-50)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Hallische Allg. Lit. Zeitg. 1809“
magyarázat: Recenziómásolat – Kazinczy F. Magyar Régiségek és ritkaságok, Pest, 1808. (A kijegyzés megszakad, majd folytatódik néhány lappal arrébb.)
visszalink:

Debreceni Egyetemi Kiadó (DOI: 10.5484/Kazinczy_Ferenc_Pandektai)
A kiadás a HUN–REN–DE Klasszikus Magyar Irodalmi Textológiai Kutatócsoport programja keretében jött létre.
A kiadást a K108831. sz. OTKA kutatási program támogatta.