Hivatkozott művek - 1803

Boccaccio, Giovanni
Das Dekameron
lelőhely: K 633/I. 114a-124a (365-386, <399-419>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Das Dekameron des Boccaccio von D.W. Soltau”
magyarázat: Kijegyzés a könyvről (recenziómásolat?).
visszalink:

Hartmann, Anton Theodor
Früchte des asiatischen Geistes
lelőhely: K 633/VI. 156b
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Ode von Hafiz“
magyarázat: Versmásolat németül.
visszalink:

Jenisch, Daniel
Vorlesungen über die Meisterwerke der griechischen Poesie
lelőhely: K 633/V. 47a
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Meleagrosz epigrammja”
magyarázat: Kijegyzés a műből: II. rész 218. old
visszalink:

Murr, Christophe Gottlieb von
Ueber den wahren Ursprung der Rosenkreuzer
lelőhely: K 633/VI. 146a (<421>, <387>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Szabad-Kőmívesség“
magyarázat: Szabadkőműves könyvekről szóló feljegyzés tétele.
visszalink:

Müller, Johann von
[ismeretlen cím]
lelőhely: K 633/V. 146b
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Müllernek tizenötezer lapnyi kivonatai“
magyarázat: Nyomtatvány-kivágat Kazinczy autográf feliratával.
visszalink:

Roussseau, Jean-Jacques
Oeuvres de J. J. Rousseau XX. volumes
lelőhely: K 633/I. 148a-b (459-460,<367-368>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „1803 táján nyomtatv.”
magyarázat: Kijegyzés egy német nyelvű könyvismertetésből.
visszalink:

Schlegel, Friedrich
[ismeretlen cím]
folyóirat: Europa
lelőhely: K 633/II. 83a-83b (165-166)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Klopstock, Winkelmann, Lessing, Göthe”
magyarázat: Kijegyzés a folyóiratból.
visszalink:

folyóirat: Europa
lelőhely: K 633/II. 179a -180b (357-360, <687-690>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Klopstock, Wink., Lessing, Goethe“, „Holbein“,“Raphael“, „Literatur eines Volkes“
magyarázat: Kijegyzés a folyóirat cikkeiből.
visszalink:

folyóirat: Europa
lelőhely: K 633/V. 56a (54)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Rafaell‘s Universalitaet
magyarázat: Kijegyzés egy cikkből.
visszalink:

Sterne, Laurence
Oeuvres completes de Laurence Sterne
lelőhely: K 633/V. 148b
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Kiliánnál 1816“
magyarázat: Rövid feljegyzés a könyvről.
visszalink:

Ismeretlen szerzőjű művek
[ismeretlen cím]
folyóirat: Hallesche Allgemeine Literatur-Zeitung – Intelligenzblatt; ; (06) ;123
lelőhely: K 633/I. 178a (153, <141>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Szabad Kőmíves és Rózsakeresztes”
magyarázat: Kijegyzés egy cikkből.
visszalink:

folyóirat: Hallesche Allgemeine Literatur-Zeitung; ; 85. sz. (03-24); 673-676
lelőhely: K 633/I. 177b (152, <140>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Magyar-Ország a franczia háborúban” – „Vide Recens. Hist. critic. R. Hung. Steph. Katona”
magyarázat: Kijegyzés Geleji Katona István Historia critica Regum Hungariae című könyvéről szóló recenzióból.
visszalink:

lelőhely: K 633/I. 187b-188b (212-214, <308-310>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Gallicisme”
magyarázat: Kijegyzés a műből.
visszalink:

Debreceni Egyetemi Kiadó (DOI: 10.5484/Kazinczy_Ferenc_Pandektai)
A kiadás a HUN–REN–DE Klasszikus Magyar Irodalmi Textológiai Kutatócsoport programja keretében jött létre.
A kiadást a K108831. sz. OTKA kutatási program támogatta.