Hivatkozott művek - 1799

Gyarmathy Sámuel
Affinitaslinguae hungaricae
lelőhely: K 633/VI. 105a (32)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Lasztócz octóber 19d. 1815“
magyarázat: Nyelvészeti tárgyú kijegyzések a műből: 354, 332. old. Szemere Pál írása? Vö.: K 638/I. 113a
visszalink:

Ismeretlen szerzőjű művek
Der Bothe aus Mähren, oder: neuer mährischer und schlesischer Stadt und Landsmannkalender
lelőhely: K 633/I. 64a-71b (181-196)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Utalás Kazinczytól a műre a K633/I. 62a Történetek Kalendárioma végén is.
visszalink:

Debreceni Egyetemi Kiadó (DOI: 10.5484/Kazinczy_Ferenc_Pandektai)
A kiadás a HUN–REN–DE Klasszikus Magyar Irodalmi Textológiai Kutatócsoport programja keretében jött létre.
A kiadást a K108831. sz. OTKA kutatási program támogatta.