Hivatkozott művek - 1794

Spittler, Ludwig Timotheus
Entwurf der Geschichte der Europäischen Staaten
lelőhely: K 633/III. 151b (4)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Gibelliner, Caesariner“
magyarázat: Hivatkozás a műre: II. kötet 70.old.
visszalink:

Ismeretlen szerzőjű művek
[ismeretlen cím]
folyóirat: Uránia; ; 2. sz.; 3
lelőhely: K 633/V. 50a
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Raynál keserve Elisa után“
magyarázat: Hivatkozás a folyóiratban megjelent Elisa című cikkre Raynaltól.
visszalink:

Debreceni Egyetemi Kiadó (DOI: 10.5484/Kazinczy_Ferenc_Pandektai)
A kiadás a HUN–REN–DE Klasszikus Magyar Irodalmi Textológiai Kutatócsoport programja keretében jött létre.
A kiadást a K108831. sz. OTKA kutatási program támogatta.