Hivatkozott művek - 1791

Benkő József
Diaetae, sive rectius Comitia Transsilvanica
lelőhely: K 633/V. 116a
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Czékel-Vásárhely”
magyarázat: Rövid kijegyzés a könyvből a név használatáról: 14.old.
visszalink:

Meiner, C.
Geschichte der Verfalls der Sitten
lelőhely: K 633/II. 84a (167)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám: 1809
szöveg: „Már két exempláromtól fosztattam meg á miatt, hogy ezt az igen nagy becsű könyvet mindennek ajánlottam. Nagy gyönyörűségemre volt, hogy ezt ma Gróf Dessewffy Józsefnek kezében találám Újhelyben.”
magyarázat: Rövid feljegyzés a könyvről.
visszalink:

Ismeretlen szerzőjű művek
Bey Buchhändler Johann Georg Binz in Wien auf dem Stephansfreythof im Zwetelhof sind folgende gebundene Bücher zu haben
lelőhely: K 633/I. 142a-143a (441-444)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Kazinczy által összeírt könyvjegyzék tétele – könyvkereskedői katalógusból kiírt magyar vonatkozású könyvek.
visszalink:

Debreceni Egyetemi Kiadó (DOI: 10.5484/Kazinczy_Ferenc_Pandektai)
A kiadás a HUN–REN–DE Klasszikus Magyar Irodalmi Textológiai Kutatócsoport programja keretében jött létre.
A kiadást a K108831. sz. OTKA kutatási program támogatta.