Hivatkozott művek - 1788

Ismeretlen szerzőjű művek
[ismeretlen cím]
folyóirat: Wiener Früh- und Abend Blatt; ; 226-230 (06-11)
lelőhely: K 633/III. 14a-33b
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Nyomtatvány – a folyóirat több száma teljes terjedelemben.
visszalink:

Debreceni Egyetemi Kiadó (DOI: 10.5484/Kazinczy_Ferenc_Pandektai)
A kiadás a HUN–REN–DE Klasszikus Magyar Irodalmi Textológiai Kutatócsoport programja keretében jött létre.
A kiadást a K108831. sz. OTKA kutatási program támogatta.