Hivatkozott művek - 1776

Hamilton, Antoine
Mémoires du Comte de Grammont
lelőhely: K 633/V. 138a
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám: 1823
szöveg: „ olvastam 1823 január gyönyörű előadású képe a Második Károly Ángol Király Udvarának, minden vétkeivel, bolondságaival és kedvességeivel“
magyarázat: Rövid feljegyzés a műről.
visszalink:

Debreceni Egyetemi Kiadó (DOI: 10.5484/Kazinczy_Ferenc_Pandektai)
A kiadás a HUN–REN–DE Klasszikus Magyar Irodalmi Textológiai Kutatócsoport programja keretében jött létre.
A kiadást a K108831. sz. OTKA kutatási program támogatta.