Hivatkozott művek - 1770

Pray György
Annales veteres Hunnorum, Avarum et Hungarorum
lelőhely: K 633/VI. 60a
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Martinúzi“
magyarázat: Kijegyzés a műből: V.rész 271.old.
visszalink:

Debreceni Egyetemi Kiadó (DOI: 10.5484/Kazinczy_Ferenc_Pandektai)
A kiadás a HUN–REN–DE Klasszikus Magyar Irodalmi Textológiai Kutatócsoport programja keretében jött létre.
A kiadást a K108831. sz. OTKA kutatási program támogatta.