Hivatkozott művek - 1766

Bod Péter
Magyar Athenas
lelőhely: K 633/V. 53a
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Commenius Amos János“; „Pater Kis Imre jezsuita“; „Tinodi Sebestyén”.
magyarázat: Kijegyzések a műből: 142, 268, 293.old
visszalink:

Debreceni Egyetemi Kiadó (DOI: 10.5484/Kazinczy_Ferenc_Pandektai)
A kiadás a HUN–REN–DE Klasszikus Magyar Irodalmi Textológiai Kutatócsoport programja keretében jött létre.
A kiadást a K108831. sz. OTKA kutatási program támogatta.