Hivatkozott művek - 1739

Sylvestre de Sacy, A.J.
Histoire des Révolutions de Hongrie
lelőhely: K 633/I. 89a (283, <226> )
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Eperjesi hóhérlások 1687”
magyarázat: Szövegközi hivatkozás a műre: I.kötet, III-IV.rész 337.old. Rezik János „Lauiena Eperiesiensis” című, 1688-as írásának Kazinczy által magyarra fordított változatában.
visszalink:

Ismeretlen szerzőjű művek
Atlas Hungariae cum adjacentibus Provinciis et parte Danubii
lelőhely: K 633/I. 140a (437, <483>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Kazinczy által összeírt könyvjegyzék tétele – könyvkereskedői katalógusból kiírt magyar vonatkozású könyvek
visszalink:

Debreceni Egyetemi Kiadó (DOI: 10.5484/Kazinczy_Ferenc_Pandektai)
A kiadás a HUN–REN–DE Klasszikus Magyar Irodalmi Textológiai Kutatócsoport programja keretében jött létre.
A kiadást a K108831. sz. OTKA kutatási program támogatta.