Hivatkozott művek - 1684

Beer, Johann Christoph
Der Hertzogen und Königen in Hungarn Leben, Regierung und Absterben...
lelőhely: K 633/I. 156b (482, <326>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám: 1808
szöveg: „A magyar első vezérek és királyok képei mellyek nálunk annyi nyomorúlt mázolásokban isméretesek, vétettek az itt következő könyvből". Gróf Sztáray Mihály ezen első vezérek képeivel ékesítette fel a Kállói Gyűlési Palotát.”
magyarázat: A kiadványban szereplő metszetek alapján elkészített nagykállói megyeháza képeinek sorsát jegyzi fel Kazinczy 1808-ig.
visszalink:

Debreceni Egyetemi Kiadó (DOI: 10.5484/Kazinczy_Ferenc_Pandektai)
A kiadás a HUN–REN–DE Klasszikus Magyar Irodalmi Textológiai Kutatócsoport programja keretében jött létre.
A kiadást a K108831. sz. OTKA kutatási program támogatta.