Hivatkozott művek - 1664

Minsicht, Christian
Neue und Kurze Beschreibung des Königreichs Ungarn
lelőhely: K 633/I. 138b (434, <480>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „cum multis iconibus”
magyarázat: Kazinczy által összeírt könyvjegyzék tétele – magyar vonatkozású illusztrációk.
visszalink:

Debreceni Egyetemi Kiadó (DOI: 10.5484/Kazinczy_Ferenc_Pandektai)
A kiadás a HUN–REN–DE Klasszikus Magyar Irodalmi Textológiai Kutatócsoport programja keretében jött létre.
A kiadást a K108831. sz. OTKA kutatási program támogatta.