Hivatkozott művek - 1655

Apáczai Csere János
Magyar Encyclopaedia
lelőhely: K 633/I. 136b (430, <398>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Feljegyzés a műről. Az Encyclopaedia kidolgozásásáról van szó, amit Kazinczy 1653 helyett, 1651–1652-re tesz.
visszalink:

Debreceni Egyetemi Kiadó (DOI: 10.5484/Kazinczy_Ferenc_Pandektai)
A kiadás az MTA-DE Klasszikus Magyar Irodalmi Textológiai Kutatócsoport programja keretében jött létre.
A kiadást a K108831. sz. OTKA kutatási program támogatta.