Hivatkozott művek - 1572

Ismeretlen szerzőjű művek
Magyar kalendáriom
lelőhely: K 633/V. 146a
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Jankovich Miklós birtokában. Egyedúthi adta ki…”
magyarázat: Feljegyzés a könyvről.
visszalink:

Debreceni Egyetemi Kiadó (DOI: 10.5484/Kazinczy_Ferenc_Pandektai)
A kiadás a HUN–REN–DE Klasszikus Magyar Irodalmi Textológiai Kutatócsoport programja keretében jött létre.
A kiadást a K108831. sz. OTKA kutatási program támogatta.