Hivatkozott művek - 1534

Haugen von Feuerstein, Hansen
Chronika der Hungarn, wie sie anfaenglich ins Land gekommen sind...
lelőhely: K 633/I. 146b (456)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám: 1808
szöveg: „Nékem adatott 16f 1808–ban. Vide Denis Buchdrucksgeschit. p. 370.”
magyarázat: Nyomtatvány-kivágat mellette sajátkezű megjegyzéssel.
visszalink:

Debreceni Egyetemi Kiadó (DOI: 10.5484/Kazinczy_Ferenc_Pandektai)
A kiadás a HUN–REN–DE Klasszikus Magyar Irodalmi Textológiai Kutatócsoport programja keretében jött létre.
A kiadást a K108831. sz. OTKA kutatási program támogatta.