Hivatkozott művek - 1528

Telegdi Miklós
Az Evageliomoknac mellyeket vasarnapokon es egyéb innepeken esztendő altal az anyaszentegyházban olvasni és Praedicallani szoktanac
lelőhely: K 633/V. 201a
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Könyvcím kijegyzés. Valószínűleg Pannonhalmán készült 1831-ben.
visszalink:

Debreceni Egyetemi Kiadó (DOI: 10.5484/Kazinczy_Ferenc_Pandektai)
A kiadás a HUN–REN–DE Klasszikus Magyar Irodalmi Textológiai Kutatócsoport programja keretében jött létre.
A kiadást a K108831. sz. OTKA kutatási program támogatta.