Kazinczy hivatkozásai - ismeretlen évszám

Ányos Pál
Ányos Pál versei
lelőhely: K 633/II. 246a (499)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Ányos Pál versei kiadta Batsányi János Bétsben 1798“
magyarázat: Kazinczy észrevételei Batsányi kiadásához. Három beragasztott levelet emleget, amelyek azonban nincsenek ott.
visszalink:

Apáczai Csere János
Magyar Encyclopaedia
lelőhely: K 633/I. 136b (430, <398>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Feljegyzés a műről. Az Encyclopaedia kidolgozásásáról van szó, amit Kazinczy 1653 helyett, 1651–1652-re tesz.
visszalink:

Arndt, Ernst Moritz
Reisen durch einen Theil Deutschlands, Ungarns, Italiens und Frankreichs…
lelőhely: K 633/I. 146a (455)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Könyvlistában szereplő tétel.
visszalink:

Babocsay Izsák
Fata Tarczaliensisa
lelőhely: K 633/VI. 36a-b
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Babocsaynak Fata Tarczaliensia czímű munkájából“
magyarázat: Szavak használatára vonatkozó kijegyzések.
visszalink:

Balla Károly
Óda Reviczky Ádám ő excellentziájához, főispányi székébe lett iktatásakor
lelőhely: K 633/V. 184a-186b
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: 186b oldalon: „Balla Károly pest Várm. várkapitány”
magyarázat: Nyomtatvány
visszalink:

Barczalfalvi Szabó Dávid
Szigvárt
lelőhely: K 633/V. 2a-15b (3-15)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Barczalfalvi Szabó Dávid szavai“
magyarázat: Kijegyzés a műből – szószedet.
visszalink:

Bárczay István
[ismeretlen cím]
lelőhely: K 633/V. 130a
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Udvari Consil. és septemvir Vajai Vay József halálára 1822”
magyarázat: Nyomtatvány
visszalink:

Báróczi Sándor
[ismeretlen cím]
lelőhely: K 633/I. 167b (132, <120>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Báróczi a Döbrentei albumába felőlem folyt beszéllgetések után”
magyarázat: Latin idézet Juvenalistól.
visszalink:

Baróti Szabó Dávid
Kisded Szótár
lelőhely: K 633/I. 187a (211, <307>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Pogony”
magyarázat: Rövid kijegyzés a könyv 50. oldaláról.
visszalink:

Batthyány Ignác
Leges ecclesiasticae regni Hungariae
lelőhely: K 633/I. 140b (438, <484>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Kazinczy által összeírt könyvjegyzék tétele – könyvkereskedői katalógusból kiírt magyar vonatkozású könyvek
visszalink:

Batthyány Vince
Über das ungarische Küstenland
lelőhely: K 633/I. 169b (136, <124>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Pászthory Sándor felől”
magyarázat: Kijegyzés a műből Pászthoryra vonatkozóan.
visszalink:

Baur, S.
Gallerie der berühmtesten Personen der XVIII. Jahrhundert. (Iter Band)
lelőhely: K 633/I. 145a (453,<495>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Könyvlistában szereplő tétel.
visszalink:

Bayle, Pierre
Dictionnaire historique et critique
lelőhely: K 633/I. 137b (432, <478>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Kazinczy által összeírt könyvjegyzék tétele.
visszalink:

lelőhely: K 633/I. 159b (488, <332>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Könyvek Binznél Bécsben”
magyarázat: Binz könyvkereskedő bécsi üzletében kapható könyvek kijegyzetelve.
visszalink:

lelőhely: K 633/I. 159b (488, <332>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Könyvek Binznél Bécsben”
magyarázat: Binz könyvkereskedő bécsi üzletében kapható könyvek kijegyzetelve.
visszalink:

Becker, Wilhelm Gottlieb
Taschenbuch für Gartenfreunde
lelőhely: K 633/II. 248a
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Feljegyzés Petri Bernhard magyarországi angolkertekről szóló recenzióiról.
visszalink:

lelőhely: K 633/VI. 157a
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Bécsben valaki egy kertkaput eszerént építete“
magyarázat: Emlékkő illusztrációk másolatai.
visszalink:

Bél Mátyás
Adparatus ad historiam Hungariae
lelőhely: K 633/I. 140b (438, <484>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Kazinczy által összeírt könyvjegyzék tétele – könyvkereskedői katalógusból kiírt magyar vonatkozású könyvekről.
visszalink:

lelőhely: K 633/I. 140b (438, <484>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Kazinczy által összeírt könyvjegyzék tétele – könyvkereskedői katalógusból kiírt magyar vonatkozású könyvekről.
visszalink:

lelőhely: K 633/I. 141a (439, <485>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Kazinczy által összeírt könyvjegyzék tétele – könyvkereskedői katalógusból kiírt magyar vonatkozású könyvek.
visszalink:

Benczur (József) Joseph
Commentatio juridico-critica de haereditario jure domus austriacae in apostolicum regni Hungaricae
lelőhely: K 633/I. 140b (438, <484>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Kazinczy által összeírt könyvjegyzék tétele – könyvkereskedői katalógusból kiírt magyar vonatkozású könyvekről.
visszalink:

lelőhely: K 633/I. 140b (438, <484>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Kazinczy által összeírt könyvjegyzék tétele – könyvkereskedői katalógusból kiírt magyar vonatkozású könyvekről.
visszalink:

Benkő József
Diaetae, sive rectius Comitia Transsilvanica
lelőhely: K 633/V. 116a
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Czékel-Vásárhely”
magyarázat: Rövid kijegyzés a könyvből a név használatáról: 14.old.
visszalink:

Bernard, Pierre Joseph [Gentil Bernard]
Le Hameau
lelőhely: K 633/VI. 33a-34b
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Versmásolat
visszalink:

Bertus, Petrus
Theatrum Geographiae Veteris, Duobus Tomis Distinctum, Edente Petro Bertio Bevero
lelőhely: K 633/I. 137b (432, <478>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Kazinczy által összeírt könyvjegyzék tétele.
visszalink:

Blaeu, Willem Janszoon – Blaeu, Joan
Grosser Atlas
lelőhely: K 633/I. 137b (432, <478>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Kazinczy által összeírt könyvjegyzék tétele.
visszalink:

Boccaccio, Giovanni
Das Dekameron
lelőhely: K 633/I. 114a-124a (365-386, <399-419>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Das Dekameron des Boccaccio von D.W. Soltau”
magyarázat: Kijegyzés a könyvről (recenziómásolat?).
visszalink:

Bod Péter
Magyar Athenas
lelőhely: K 633/V. 53a
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Commenius Amos János“; „Pater Kis Imre jezsuita“; „Tinodi Sebestyén”.
magyarázat: Kijegyzések a műből: 142, 268, 293.old
visszalink:

lelőhely: K 633/VI. 235a (17)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Páter Kis Imre a jezsuita“
magyarázat: Kijegyzés a műből: 142.old.
visszalink:

Bongarsius, Jacobus
Rerum Hungaricarum Scriptores Varii
lelőhely: K 633/I. 140b (438, <484>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Kazinczy által összeírt könyvjegyzék tétele – könyvkereskedői katalógusból kiírt magyar vonatkozású könyvekről.
visszalink:

Boufflers, Stanislas Jean [Chevalier de]
Le bon avis
lelőhely: K 633/VI. 32b
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Versmásolat
visszalink:

Bouterwek, Friedrich
Aesthetik
lelőhely: K 633/I. 129b (398)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Nyomtatvány-kivágat
visszalink:

Brinkmann, Carl Gustav von
Filosofische Ansichten
lelőhely: K 633/I. 144b (452,<494>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Kazinczy által összeírt könyvjegyzék tétele.
visszalink:

Brydone, Patrick
Brydone's Reisen durch Sicilien und Malta
folyóirat: Hallesche Allgemeine Literatur-Zeitung – Intelligenzblatt; ; ; 93
lelőhely: K 633/I. 138a (433, <479>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Fordította Zollikofer”
magyarázat: Kijegyzés egy könyv megjelenéséről.
visszalink:

Budai Ferentz
Magyarország polgári históriájára való lexikon a XVI. század végéig
lelőhely: K 633/VI. 104b
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „általános grátziát“
magyarázat: Nyelvészeti tárgyú kijegyzés a műből: 627, 630, 633, 637, 638.old.
visszalink:

Buhle, Johann Gottlieb
Ueber den Ursprung und die vornehmsten Schicksale der Orden der Rosenkreuzer
lelőhely: K 633/VI. 146a (<421>, <387>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Szabad-Kőmívesség“
magyarázat: Szabadkőműves könyvekről szóló feljegyzés tétele.
visszalink:

Burton, E; Sidler, F. C. L.
Rom und Latinum
lelőhely: K 633/V. 150b
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Nyomtatvány-kivágat. Könyvhirdetés.
visszalink:

Bürger, Gottfired August
Gedichte
folyóirat: Jenaische Allgemeine Literatur-Zeitung; ; 128. sz. (06-01)
lelőhely: K 633/II. 11a-52b (21-104)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Sonettók”
magyarázat: Recenzió - Bürgers Sonette, Göttingen, 1789, 1796, 1803.
visszalink:

Bürger, Gottfried August
Das Vergnügte Leben
lelőhely: K 633/I. 183a (201, <297>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Voltaire versének német változata Bürgertől.
visszalink:

lelőhely: K 633/VI. 154b (492)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Petrarcának XXVIIIdik Sonettója“
magyarázat: Petrarca versének német fordítása.
visszalink:

Büsch, Johann Georg
Grundriss einer Geschichte der merkwürdigsten Welthändel neuerer Zeit
lelőhely: K 633/V. 155b
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Könyvcím feljegyzés.
visszalink:

Chaptal, Jean-Antoine
Die Agriculturchemie des Grafen Chaptal
lelőhely: K 633/V. 149a
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Nyomtatvány-kivágat. Könyvhirdetés.
visszalink:

Chauffepié, Jacques–Georges
Dictionnaire nouveau historique et critique pour servir de supplément ou de continuation au Dictionnaire de Bayle
lelőhely: K 633/I. 159b (488, <332>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Könyvek Binznél Bécsben”
magyarázat: Binz könyvkereskedő bécsi üzletében kapható könyvek kijegyzetelve.
visszalink:

Cheselden, William
Anatomie des menschlichen Körpers aus dem englischen von Wolff
lelőhely: K 633/VI. 92b-96b (114-122)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „W. Cheselden’s Anatomie“
magyarázat: Kijegyzés és rajzmásolatok.
visszalink:

Cicero
Auserlesene Reden
lelőhely: K 633/I. 145b (454,<496>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Könyvlistában szereplő tétel.
visszalink:

lelőhely: K 633/I. 145b (454,<496>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Könyvlistában szereplő tétel.
visszalink:

Cicero – Cato – Laelius
Paradoxien übersetzt und erlautert von Fr. C. Wolf
lelőhely: K 633/I. 145b (454,<496>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Könyvlistában szereplő tétel.
visszalink:

Cicero, Marcus Tullius
Epistulae ad Familiares
lelőhely: K 633/VI. 63a
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „sine imperio jól tenni a nyelvvel“
magyarázat: Kijegyzés a műből: XI. Ep. VII. Cicero ad Brutum.
visszalink:

lelőhely: K 633/VI. 63a
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Kijegyzés a műből: L. I. Ep. I. No 15.
visszalink:

Cím:
[ismeretlen cím]
folyóirat: Hazai Dolgok és Egyéb Toldalékok; ; ;
lelőhely: K 633/V. 101a-103b
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: 103a oldalon lapszéli jegyzet: „Virág Benedek 1821“
magyarázat: Nyomtatvány-kivágatok. Dessewffy József cikke „Egynéhány futó jegyzetek és magyarázatok a M. Literaturáról”, és Virág Benedek ünnepléséről.
visszalink:

Coiffier, Henri de
Romans du Nord
folyóirat: Morgenblatt zur gebildete Stände; ; 52. sz.
lelőhely: K 633/I. 127a (193)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: "Romans du Nord von Henri de Coiffier"
magyarázat: Kijegyzés egy folyóiratcikkből.
visszalink:

Crevier, Jean-Baptiste-Louis
Histoire des Empereurs Romains
lelőhely: K 633/I. 159b (488, <332>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Könyvek Binznél Bécsben”
magyarázat: Binz könyvkereskedő bécsi üzletében kapható könyvek kijegyzetelve.
visszalink:

Dalham, Florian
De ratione recte cogitandi
lelőhely: K 633/VI. 98a (28)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Dalham de Linguar. Genio“
magyarázat: Kijegyzés a mű IV. fejezetéből
visszalink:

Diderot, Denis – D'Alembert, Jean le Rond
Encyclopédie, ou dictionnaire raisonnable des sciences, des arts et des métiers...
lelőhely: K 633/I. 159b (488, <332>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Könyvek Binznél Bécsben”
magyarázat: Binz könyvkereskedő bécsi üzletében kapható könyvek kijegyzetelve
visszalink:

Dunkin, William
[ismeretlen cím]
lelőhely: K 633/VI. 63b
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Versmásolat angolul.
visszalink:

Edvi Illés Pál
A Katholika Egyház mostani Hierarchiai állása az egész Világon
folyóirat: ; ; (08);
lelőhely: K 633/V. 172a-b
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „A következő jegyzés írója Edvi Illés Pál Lutheránus prédikátor.”
magyarázat: Nyomtatvány-kivágat Kazinczy autográf megjegyzésével.
visszalink:

Fabri, Johann Ernst
Handbuch der neuesten Geographie für Akademien und Gymnasien
lelőhely: K 633/VI. 256b (460)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Oláh nyelvről a Graeculus“
magyarázat: Kijegyzés a könyvből: 458.old.
visszalink:

Farkas Károly
Múlatságok
lelőhely: K 633/II. 242b-243b (492-494)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Magyar Sonettek. Farkas Károly Bürgernek Sonnettjei közzűl eggyet kettőt lefordíta. Lásd munkáját e czím alatt: Múlatságok 1805.”
magyarázat: Kijegyzés a műből.
visszalink:

Felfalusi Kovács Antal
Római éjszakák
lelőhely: K 633/V. 154a-b
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Nyomtatvány-kivágat. Elfizetési felhívás a műről.
visszalink:

Fessler Ignác Aurél
Abelard und Heloisa
lelőhely: K 633/I. 145b (454,<496>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Könyvlistában szereplő tétel.
visszalink:

Fessler, Ignác Aurél
[ismeretlen cím]
lelőhely: K 633/V. 155a
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Fessler munkáji“
magyarázat: Nyomtatvány-kivágat. Fessler műveinek jegyzéke.
visszalink:

lelőhely: K 633/VI. 267a-272b (489-500)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Conspectus quatuor posteriorum Voluminum Operis sub titulo: Die Geschichte der Ungern und ihrer Landsassen“
magyarázat: Kijegyzés a műből.
visszalink:

Fielding, Thomas
Tom Jones
lelőhely: K 633/I. 181a-b (197,< 293>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Társasági-Lélek”
magyarázat: Kijegyzés a műből: Ier Band II.Buch.
visszalink:

Filangieri, Gaetano
System der Gesetzgebung
lelőhely: K 633/VI. 167a-b (<387-388>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Filangierinek System der Gesetzgebungja (1798 vagy 1799) Bécsben megtiltatik“
magyarázat: A könyvet Kazinczy brünni fogsága idején kölcsönadta, és nem kapta vissza. Ennek kapcsán idézi fel brünni könyveinek egy részét.
visszalink:

Florian, Jean-Pierre Claris de
Le chat et le miroir
lelőhely: K 633/I. 87b (260, <208>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: ”Le chat et le miroir – Fable de Florian”
magyarázat: Versmásolat
visszalink:

Gessner, Johann Mathias
Novus linguae et eruditionis romanae Thesaurus
lelőhely: K 633/I. 145b (454,<496>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Könyvlistában szereplő tétel.
visszalink:

Gessner, Salamon
Gessner, S: Gouache-Gemälde und Lavis-Zeichnungen, radirt durch C.W. Kolbe.
lelőhely: K 633/I. 139b (436, <482>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Kazinczy által összeírt könyvjegyzék tétele.
visszalink:

lelőhely: K 633/I. 139b (436, <482>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „15 Rthl 8gr. Ezt ajándékban kaptam Gessnernek özvegyétől égetett földű képével 1793-ban. 52 Schweizer Prospecte 11f 42 (megvettem 19f 38) Quart Stücke No 32. – (16f - megvettem 28f)”
magyarázat: Feljegyzés a könyvről. Kazinczy saját könyve.
visszalink:

lelőhely: K 633/I. 139a (435, <481>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Salamon Gessner”
magyarázat: Feljegyzés a könyvről : zwei folio Bände auf fein Velin/: Ouvrage contenant 366 gravures tant grandes que petites. Illusztrációk leírása.
visszalink:

Gibbon, Edward
[ismeretlen cím]
lelőhely: K 633/I. 128a-b (395-396)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Nyomtatvány-kivágat. Gibbon életrajza.
visszalink:

Gleim, Johann Wilhelm Ludwig
An Solly
lelőhely: K 633/I. 182a (199, <295>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Versegi fordit. itt l. 210”
magyarázat: Versmásolat
visszalink:

lelőhely: K 633/I. 186b-187a (210-211, <306-307>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Gleimnak éneke Lásd itt lap 295 199” – „Versegi Aglája 180. l.”
magyarázat: Gleim „An Solly” című versének magyar fordítása Verseghytől.
visszalink:

Goethe, Johann Wolfgang
[ismeretlen cím]
folyóirat: Morgenblatt zur gebildete Stände – Intelligenzblatt; ; 2. sz.
lelőhely: K 633/I. 127a (193)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Göthe énekeihez muzsikai compositiokat dolgozott Friedrich Reichardt.”
magyarázat: Kijegyzés egy folyóiratcikkből.
visszalink:

lelőhely: K 633/I. 144b (452,<494>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Könyvlistában szereplő tétel.
visszalink:

Goethe, Johann Wolfgang – Meyer, Johann Heinrich
[ismeretlen cím]
folyóirat: Die Propyläen
lelőhely: K 633/I. 176b (150, <138>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Göthe's Propylaeen II. Tome S. 120”
magyarázat: Kijegyzés a folyóiratból.
visszalink:

Goldsmith, Oliver
Geschichte der Griechen
lelőhely: K 633/II. 181b (368)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Rövid feljegyzés a könyvről.
visszalink:

Grohmann, Johann Gottfried
Neues Historisch-Biographisches Handwörterbuch oder kurzgefasste Geschichte aller Personen…
lelőhely: K 633/III. 7a-b (11-12)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Petrarchának sonnetjeit Voltaire gúnyolja“
magyarázat: Hivatkozás a mű „Petrarcha“ szócikkére.
visszalink:

Gruber, J. G.
Christoph-Martin Wieland geschildert von J. G. Gruber
lelőhely: K 633/V. 147a
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Nyomtatvány-kivágat. Könyvismertetés.
visszalink:

Gustermann, Anton Wilhelm
Ungarisches Staatsrecht
lelőhely: K 633/V. 109b-110b
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „A Czigányok“
magyarázat: Kijegyzés a műből és egyes szövegrészek magyarul.
visszalink:

Gyarmathy Sámuel
Affinitas linguae hungaricae
lelőhely: K 633/VI. 40a
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Szavak használatára vonatkozó kijegyzések: 317, 321.old.
visszalink:

lelőhely: K 633/VI. 105a (32)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Lasztócz octóber 19d. 1815“
magyarázat: Nyelvészeti tárgyú kijegyzések a műből: 354, 332. old. Szemere Pál írása? Vö.: K 638/I. 113a
visszalink:

Hartmann, Anton Theodor
Früchte des asiatischen Geistes
lelőhely: K 633/VI. 156b
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Ode von Hafiz“
magyarázat: Versmásolat németül.
visszalink:

Hartmann, Ph. C. (?)
Elegie v. Prof. Hartmann
lelőhely: K 633/I. 79a-80a (243-245, <191-193>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Elegie von prof. Hartmann”
magyarázat: Versmásolat. A vers szerzője valószínűleg egy bécsi patológus professzor.
visszalink:

Herder, Johann Gottfried
Ansichten der klassischen Alterthums
lelőhely: K 633/I. 137a (431, <477>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Kazinczy által összeállított könyvjegyzék tétele.
visszalink:

lelőhely: K 633/I. 137a (431, <477>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Kazinczy által összeírt könyvjegyzék tétele.
visszalink:

lelőhely: K 633/III. 154b-155a (10-11)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Herder munkáji annunciálva Cotta által.Sept 15d.1804“
magyarázat: Kijegyzés a készülő kötetek tartalomjegyzékéből.
visszalink:

lelőhely: K 633/I. 157a (483, <327>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Kijegyzés a X. kötet 72. oldaláról.
visszalink:

Herder, Johann Gottfried von
Religiőse Schriften
lelőhely: K 633/II. 181a (367)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Kevélység”
magyarázat: Kijegyzés a műből: I. kötet 158.old.
visszalink:

Homérosz
Iliász
folyóirat: Hazai és Külföldi Tudósítások; ; 45. sz.
lelőhely: K 633/I. 148b (460, <368>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Az Iliászt olaszra fordította Cavaliere Vincento Monti. Kijött Bresciában Bettoninál három kötetben”
magyarázat: Feljegyzés a könyvről.
visszalink:

lelőhely: K 633/VI. 115b
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Kijegyzés a görög eredetiből és Johann Heinrich Voss német fordításából.
visszalink:

lelőhely: K 633/VI. 234a (11)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Kijegyzések görögül.
visszalink:

Hormayr, Joseph Freyherr von
Österreichischer Plutarch oder Leben und Bildnisse aller Regenten
lelőhely: K 633/V. 155b
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Hormayr Össterreichischer Plutarch“
magyarázat: Nyomtatvány-kivágat. Hirdetés a műről.
visszalink:

Hormayr, Joseph Freyherr von – Mednyánszky Aloys
Taschenbuch für die vaterländische Geschichte
lelőhely: K 633/VI. 254b (328)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Taschenbuch für die vaterländische Geschichte von Hormayr und Aloys Mednyanszky 1820“
magyarázat: Rövid kijegyzés.
visszalink:

Horváth Endre [András], pázmándi
Zircz emlékezete
lelőhely: K 633/VI. 35b, 38a
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Kijegyzések a műből az új szavakra, kifejezésekre vonatkozóan.
visszalink:

Houwald, Christoph Ernst von
Das Bild. Traumspiel in fünf Akten
lelőhely: K 633/V. 139a-b
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Kijegyzések a műből.
visszalink:

Hufeland, Christoph Wilhelm
Die Kunst, das menschliche Leben zu verlängern
lelőhely: K 633/I. 174b-175a (146-147, <134-135>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Lélek”
magyarázat: Kijegyzés a műből: I. kötet.140.old.
visszalink:

Huszty István
Jurisprudentia practica
lelőhely: K 633/I. 168a (133, <121>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Chalcenterus – így nevezték Didymust (Augustus idejében élt Alexandriában) igen nagyszámú írásai miatt.”
magyarázat:
visszalink:

Igaz Sámuel
Zsebkönyv
lelőhely: K 633/VI. 258a (349)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Pap József tengeri utazása és Livornó“
magyarázat: Kijegyzés a könyvből.
visszalink:

Iselius
Allgemeine historische und geographische Lexicon
lelőhely: K 633/I. 159b (488, <332>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Könyvek Binznél Bécsben“
magyarázat: Binz könyvkereskedő bécsi üzletében kapható könyvek kijegyzetelve.
visszalink:

Istvánffy Miklós
Regni hungarici historia post obitum gloriosissimi
lelőhely: K 633/I. 140b (438, <484>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Kazinczy által összeírt könyvjegyzék tétele – könyvkereskedői katalógusból kiírt magyar vonatkozású könyvekről.
visszalink:

Jenisch, Daniel
Vorlesungen über die Meisterwerke der griechischen Poesie
lelőhely: K 633/V. 47a
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Meleagrosz epigrammja”
magyarázat: Kijegyzés a műből: II. rész 218. old
visszalink:

Jördens, Karl, Heinrich
Lexicon deutscher Dichter und Prosaisten
lelőhely: K 633/I. 146b (456)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Könyvlistában szereplő tétel.
visszalink:

Kaprinai (István) Stephanus
Hungaria diplomatica temporibus Mathiae de Hunyad regis Hungariae
lelőhely: K 633/I. 140a (437, <483>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Kazinczy által összeírt könyvjegyzék tétele – könyvkereskedői katalógusból kiírt magyar vonatkozású könyvekről.
visszalink:

Karaczay Fédor
[ismeretlen cím]
folyóirat: Magyar Kurír?
lelőhely: K 633/V. 94a
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Híd Buda és Pest között“
magyarázat: Nyomtatvány-kivágat
visszalink:

Kazinczy Ferenc
Argándi lámpa – jelentés a gyertyánál dolgozókhoz
folyóirat: Magyar Kurír
lelőhely: K 633/I. 133a-134a
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Argand lámpájáról való tudósításom”
magyarázat: Nyomtatvány-kivágat
visszalink:

Kazy (Ferenc) Franciscus
Historia regni hungariae ab anno seculo XVII. primo ad annum seculi ejusdem 37
lelőhely: K 633/I. 141a (439, <485>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Kazinczy által összeírt könyvjegyzék tétele – könyvkereskedői katalógusból kiírt magyar vonatkozású könyvekről.
visszalink:

Kerekes Károly, báró
Zwei Abhandlungen über Metaphysik und Naturlehre
lelőhely: K 633/II. 181b (368)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Rövid feljegyzés a könyvről.
visszalink:

Kézy Mózes
Carmen Principi Joanni Bapt. Josepho... et Mariae Theresiae
lelőhely: K 633/V. 90a-93b (87)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: A nyomtatvány végén: „Moses Kézy“
magyarázat: Nyomtatvány
visszalink:

Kind, Friedrich
Gedichte
lelőhely: K 633/II. 88b-89a ( 176-177)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Gedichte von Friedrich Kind”
magyarázat: Kijegyzés valószínűleg a ’Der Freymüthige’ című folyóiratból
visszalink:

Kiss József
Magyar légy igaz magyar
lelőhely: K 633/III. 224a (363)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Kazinczy megjegyzései a szerzőről és a kiadványról, és egy nyomtatvány-kivágat.
visszalink:

Kleist, Ewald Christian von
Amyntas
lelőhely: K 633/I. 81a-b ( 247-248, <195-196>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Versmásolat – Francia változat, az utolsó versszak németül.
visszalink:

lelőhely: K 633/I. 80b (246, <194>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Kleists Lalage”
magyarázat: Versmásolat
visszalink:

Klopstock, Friedrich Gottlieb
[ismeretlen cím]
folyóirat: Jenaische Allgemeine Literatur-Zeitung – Intelligenzblatt; ; (04);415
lelőhely: K 633/II. 153b (306)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Versmásolat: Klopstock egy verse.
visszalink:

lelőhely: K 633/I. 80a (245, <193>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Klopstocks Edone”
magyarázat: Versmásolat
visszalink:

lelőhely: K 633/V. 181a-b
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Számla a könyvről Otto Wigand könyvkereskedőtől.
visszalink:

lelőhely: K 633/I. 155a (323, 479)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: lapszéli jegyzet a cikkben hivatkozott könyv adataival
magyarázat: Nyomtatvány-kivágat
visszalink:

lelőhely: K 633/VI. 114a
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „II. József császárra írt oda felibe ezt a mottót vetette: cui tres animas“
magyarázat: Kijegyzés a műből.
visszalink:

lelőhely: K 633/II. 153b (306)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „A nyomtatás hellye nem volt feljegyezve, ott ahonnan ezt kijegyzettem”
magyarázat: Feljegyzés a könyvről.
visszalink:

Kollár Ádám Ferenc
De originibus et usu perpetuo potestatis
lelőhely: K 633/I. 141a (439, <485>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Kazinczy által összeírt könyvjegyzék tétele – könyvkereskedői katalógusból kiírt magyar vonatkozású könyvekről.
visszalink:

Kotzebue, August Friedrich – Kuhn, Aug.
[ismeretlen cím]
folyóirat: Der Freimüthige; ; (07); 586
lelőhely: K 633/II. 84a-88b (167-176)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Kijegyzés egy recenzióból – „Einige Gedanken über Literatur und Sprache überhaupt, und über den Geist der französischen und deutschen” ( cikkszerző: Rommel).
visszalink:

folyóirat: Der Freimüthige; ; (07);
lelőhely: K 633/II. 90a-b (179-180)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Lessing”
magyarázat: Kijegyzés egy cikkből.
visszalink:

Kovachich Márton György
Scriptores rerum hungaricarum minores
lelőhely: K 633/II. 6a
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „I. Ferdinánd gyermekei Oláh Miklós után”
magyarázat: Kijegyzés a műből: I. kötet 164.old.
visszalink:

lelőhely: K 633/II. 6b
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: Joan. Capistarnus de Observantia
magyarázat: Kijegyzés a műből: 14.oldal.
visszalink:

Köster, Heinrich Martin Gottfried
Deutsche Encyclopädie, oder allgemeines Real-Wörterbuch aller Künste
lelőhely: K 633/I. 190a-191b (219-221,<167-169>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Kritik”,”Gnome”, „Glossa”, „Diagramma”
magyarázat: Kijegyzés a könyv VI. és VIII. kötetéből.
visszalink:

lelőhely: K 633/VI. 91b-92a (111-112)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Wechselwirtschaft“
magyarázat: Kijegyzés a könyvből: VI. Kötet 273.old.
visszalink:

Krafft, Jean-Charles – Ransonette, Pierre-Nicolas
Plans, coupes élevations des plus belles maisons et des hotels construits aParis et dans ses environs
lelőhely: K 633/V. 59a
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Kazinczy rajza. A párizsi Maison Masserano kertjének alaprajza az épület elhelyezésének alaprajzával. A lap egy kivágat egy másik kéziratos kötetből.
visszalink:

Kriebel, Johann von
Darstellung der Weltkunde nach ihrem Fortschreiten durch Zeit und Raum
lelőhely: K 633/V. 105a
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Könyvcím feljegyzés.
visszalink:

Lakos János
Méltóságos báró Frimont János Ő Ex-cellentziájának a Nápolyi Cs. K. Had Fő Vezérjének név napján
lelőhely: K 633/VI. 62a
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Magyar Versezet. Nyomtatt. Nápolyban, 1821 Báró Frimont tiszteletére“ „Báró Lakos János obristlieut.“
magyarázat: Nyomtatvány-kivágat Kazinczy autográf feliratával.
visszalink:

Lampe, Friedrich Adolphe – Ember, Paul
Historia ecclesiae Reformatae in Hungaria et Transylvania
lelőhely: K 633/I. 141a (439, <485>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Kazinczy által összeírt könyvjegyzék tétele – könyvkereskedői katalógusból kiírt magyar vonatkozású könyvekről.
visszalink:

Landon, Charles-Paul
Annales du Musée et de l’École Moderne des Beaux–Arts. Recueil de gravures au trait
lelőhely: K 633/I. 137a (431, <477>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Kazinczy által összeírt könyvjegyzék tétele.
visszalink:

Lehmann, Christophorus
De pace Religionis Acta Publica et Originalia
lelőhely: K 633/I. 193b (226, <174>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Verzeichnis der Schriften Christophori Lehmann von der Religion. Titel des ersten Theils”
magyarázat: Feljegyzés a kiadványról.
visszalink:

Lemuel
Gullivers Reisen
lelőhely: K 633/I. 144b (452,<494>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: Ceruzával kiegészítve: „1811. Wien (Leipzig, Gerold)”
magyarázat: Könyvlistában szereplő tétel.
visszalink:

Lennig, C.
Encyclopaedie der gesammten Freymauerey
lelőhely: K 633/V. 145 a
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Könyvcím kijegyzés.
visszalink:

Leonardo da Vinci
Sonett
lelőhely: K 633/V. 48b
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Versmásolat
visszalink:

Leonhard, I. D.
Lehrbuch zur Beförderung der Kenntniss von Siebenbürgen
lelőhely: K 633/V. 145a
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Könyvcím feljegyzés.
visszalink:

Lessing, Gotthold Ephraim
Briefe, die neueste Literatur betreffend
folyóirat: Hallesche Allgemeine Literatur-Zeitung – Intelligenzblatt; ; ; 632
lelőhely: K 633/I. 137a (431, <477>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Kijegyzés a könyvről.
visszalink:

Lichtenberg, Christoph
Christoph Lichtenberg’s vermischte Schriften
lelőhely: K 633/I. 156a (481, 325)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: "Lichtenberg munkáji"
magyarázat: Nyomtatvány–kivágat Lichtenberg munkájáról.
visszalink:

Lincker, J. J.
Die Epische Fabel der Psyche nach dem Apuleius
folyóirat: Jenaische Allgemeine Literatur-Zeitung; ;. 65. sz. (03-17); 519-521
lelőhely: K 633/I. 111a (327, <637>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Die Epische Fabel der Psyche nach dem Appuleius metrisch übersetzt von J. J. Lincker”
magyarázat: Kijegyzés a folyóiratból a könyvre vonatkozóan.
visszalink:

Link, Heinrich Friedrich
Ueber Naturphilosophie
lelőhely: K 633/I. 174a (145, <133>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Czikornyák”
magyarázat: Kijegyzés a műből.
visszalink:

Lippert, Philipp Daniel
Dactyliothek
lelőhely: K 633/I. 138a (433, <479>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Kazinczy által összeírt könyvjegyzék tétele.
visszalink:

Lünig, Johann Christian
Deutsches Reichsarchiv
lelőhely: K 633/II. 4a (3)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Kaiser Karl VI Pragm. Sanction”
magyarázat: Rövid feljegyzés
visszalink:

Marmontel, Jean-François
Contes moraux
lelőhely: K 633/I. 194b-195a (230-231, <178-179>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „L'origine de la plupart des Contes Moraux de Marmontel”
magyarázat: Feljegyzés a műről.
visszalink:

Matthison, Friedrich von
Der Seefahrer
lelőhely: K 633/I. 185b-186a (208-209, <304-305>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Versmásolat és fordítása Kis Jánostól.
visszalink:

McPherson, James
Ossian
lelőhely: K 633/V. 80a
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „fordította Petersen“
magyarázat: Könyvcím feljegyzés.
visszalink:

Mercator, Gerardus
Gerardi Mercatoris Atlas Europae
lelőhely: K 633/I. 146a (455)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Könyvlistában szereplő tétel.
visszalink:

Meyer, Friedrich Johan Lorenz
Fragmente aus Paris
lelőhely: K 633/I. 173a (225, <175>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Bidhauer Houdon in Paris” „Igy fest Kreutzinger épen”
magyarázat: Kijegyzés a műből: II.rész 236.old.
visszalink:

Michaelis, Ch. Friedrich
Geist aus Friedrich Schiller’s Schriften
lelőhely: K 633/I. 145b (454,<496>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Könyvlistában szereplő tétel.
visszalink:

Minsicht, Christian
Neue und Kurze Beschreibung des Königreichs Ungarn
lelőhely: K 633/I. 138b (434, <480>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „cum multis iconibus”
magyarázat: Kazinczy által összeírt könyvjegyzék tétele – magyar vonatkozású illusztrációk.
visszalink:

Moeri, L.
Le grand Dictionnaire historique
lelőhely: K 633/I. 159b (488, <332>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Könyvek Binznél Bécsben”
magyarázat: Binz könyvkereskedő bécsi üzletében kapható könyvek kijegyzetelve.
visszalink:

Montjourdain, Nicolas
Romance
lelőhely: K 633/VI. 151a-b(449-450)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Nicolas Montjourdain guillotinra kárhoztatva“
magyarázat: Versmásolat franciául.
visszalink:

Morery, Louys
Grand dictionnaire historique
lelőhely: K 633/I. 137b (432, <478>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Kazinczy által összeírt könyvjegyzék tétele.
visszalink:

Murr, Christophe Gottlieb von
Ueber den wahren Ursprung der Rosenkreuzer
lelőhely: K 633/VI. 146a (<421>, <387>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Szabad-Kőmívesség“
magyarázat: Szabadkőműves könyvekről szóló feljegyzés tétele.
visszalink:

Müller, Johann von
[ismeretlen cím]
lelőhely: K 633/V. 146b
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Müllernek tizenötezer lapnyi kivonatai“
magyarázat: Nyomtatvány-kivágat Kazinczy autográf feliratával.
visszalink:

Müller, Johannes von
XXIV Bücher Allgemeiner Geschichten
lelőhely: K 633/III. 228b-229a (372-373)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Thucydides“
magyarázat: Kijegyzés a könyv 117. oldalától.
visszalink:

Müller, W.
Abschied
lelőhely: K 633/V. 136b-137a
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Versmásolat
visszalink:

Nadányi János
Florus Hungaricus
lelőhely: K 633/I. 140a (437, <483>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Kazinczy által összeírt könyvjegyzék tétele – könyvkereskedői katalógusból kiírt magyar vonatkozású könyvekről.
visszalink:

Nagy János
Magyar Vergilius az az Vergilius Aeneássának némely darabjai
lelőhely: K 633/II. 4a (3)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Esztero”
magyarázat: Feljegyzés a mű 6.oldaláról. Az ’Esztero’ kifejezés használatához.
visszalink:

Naláczi István
Epigramma
lelőhely: K 633/VI. 225a (367)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Báró Naláczi istván Epigrammája“
magyarázat: Versmásolat Kazinczy megjegyzéseivel.
visszalink:

Nicolai, Christoph Friedrich
Beschreibung einer Reise durch Deutschland und die Schweitz im Jahr 1781
lelőhely: K 633/I. 88a (281, <223>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Friedrich Nicolai Rákóczy Ferencről – Az ifjúság vak neveléséről van szó”.
magyarázat: Kijegyzés a műből: VI. kötet 354.old.
visszalink:

lelőhely: K 633/II. 4b (4)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Petronell Bécs és Pozsony között”
magyarázat: Kijegyzés a műből: VI. kötet 329.old.
visszalink:

lelőhely: K 633/II. 5a (5)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „D’Alembert Magyarországról a Montesquieu éloge-ában”
magyarázat: Kijegyzés a műből: VI. kötet 352.old.
visszalink:

lelőhely: K 633/VI. 146a (<421>, <387>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Szabad-Kőmívesség“
magyarázat: Szabadkőműves könyvekről szóló feljegyzés tétele.
visszalink:

Oláh Miklós
Hungaria et Athila
lelőhely: K 633/I. 140a (437, <483>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Kazinczy által összeírt könyvjegyzék tétele – könyvkereskedői katalógusból kiírt magyar vonatkozású könyvekről.
visszalink:

Orczy Lőrinc
A Bugaczi csárda
lelőhely: K 633/I. 166a (129, <117>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Bugaczi csárda Orczy vers pag. 200.”
magyarázat: Kijegyzés a versből.
visszalink:

lelőhely: K 633/III. 8a (13)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „iramló“, „zsolozma“
magyarázat: Hivatkozás a kötet 60. és 192. oldalára egy-egy szó használata kapcsán.
visszalink:

Örkényi Ferentzi Lajos
[ismeretlen cím]
folyóirat: Magyar Kurír?
lelőhely: K 633/V. 130b
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Nyomtatvány-kivágat. Vajai Vay József halálára írt költemény.
visszalink:

Palma Ferenc Károly
Abhandlung von den Titeln und Wappen welche Maria Theresia Als Apostolische Koniginn Von Hungarn Fuhret
lelőhely: K 633/I. 140a (437, <483>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Kazinczy által összeírt könyvjegyzék tétele – könyvkereskedői katalógusból kiírt magyar vonatkozású könyvekről.
visszalink:

lelőhely: K 633/I. 179a (155,<143>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Joannes de Ilmur – tome I. p. 124.”
magyarázat: Kijegyzés a műből.
visszalink:

lelőhely: K 633/II. 4a (3)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Jezsuitákat Oláh Miklós esztergomi érsek hozta be 1659”
magyarázat: Hivatkozás a könyv 161. oldalára.
visszalink:

Pambst, Paul
Loossbuch zu ehren der Römischen, Ungarischen und Böhmischen Königen
lelőhely: K 633/I. 156b (482, <326>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: "Ennek a mintájára jött ki a nálunk is ismeretessé lett szerencse–kerék"
magyarázat: Feljegyzés a könyvről.
visszalink:

Péterffy (Károly) Carolus
Sacra Concilia Ecclesiae Romano-Catholicae in regno Hungariae
lelőhely: K 633/I. 141a (439, <485>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Kazinczy által összeírt könyvjegyzék tétele – könyvkereskedői katalógusból kiírt magyar vonatkozású könyvekről.
visszalink:

Petersen, Johann Wilhelm
Ossian
lelőhely: K 633/V. 146a
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Fordítója Petersen. Nevét nem írta ki.“
magyarázat: Rövid feljegyzés a műről.
visszalink:

Petrarca, Francesco
[ismeretlen cím]
lelőhely: K 633/V. 145a
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „A pesti Universitás Bibliothékájában”
magyarázat: Rövid feljegyzés a könyvről.
visszalink:

lelőhely: K 633/VI. 256b (460)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Petrarcának 84d. Sonettje“
magyarázat: Versmásolat olaszul.
visszalink:

lelőhely: K 633/VI. 152a-153b (461-464)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Petrarcának 123dik sonettje. Lássd a Schlegel fordit. itt lap 458.“
magyarázat: Versmásolatok olaszul.
visszalink:

lelőhely: K 633/VI. 154b (492)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: Petrarcának XXVIIIdik Sonettója
magyarázat: Versmásolat olaszul
visszalink:

Ponori Thewrewk József
Kerekes Ábel élete
lelőhely: K 633/V. 129b
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Kijegyzés a műből egyes szavak használatára vonatkozóan és megjegyzés Nagy Baczonyi Bakó Sámuelről.
visszalink:

Posselt, Ernst Ludwig
Europäischen Annalen
lelőhely: K 633/VI. 126b-127a (235-237)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Kijegyzés a műből.
visszalink:

lelőhely: K 633/VI. 128a (239)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Carl Buonaparte“
magyarázat: Kijegyzés a könyvből.
visszalink:

Pölitz, Karl Heinrich Ludwig
Die Erziehungswissenschaft, aus dem Zwecke der Menschheit und des Staates practisch dargestellt
lelőhely: K 633/I. 146a (455)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Könyvlistában szereplő tétel. – Hinrichs katalógusa alapján?
visszalink:

Pöllitz, Carl Heinrich Ludwig
Aesthetica
lelőhely: K 633/VI. 218b (342)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Romanze és Ballade“; „Ezt a Pöllitz Aestheticájából írta ki nekem Szemere Pál“
magyarázat: Rövid kijegyzés a műből.
visszalink:

lelőhely: K 633/VI. 256a-b (459-460)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Poetische Epistel“, „Pölitz Aestheticájából kiírva“
magyarázat: Kijegyzés a műből.
visszalink:

Pray György
Annales veteres Hunnorum, Avarum et Hungarorum
lelőhely: K 633/VI. 60a
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Martinúzi“
magyarázat: Kijegyzés a műből: V.rész 271.old.
visszalink:

Ptolemaeus, Claudius
Cl. Ptolomai Geographia L. VIII graece et latine, cum notis Georgi Mercatoris cum Tabl. Geogr. et Castigatione Petri Bertii
lelőhely: K 633/I. 137b(432, <478>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Kazinczy által összeírt könyvjegyzék tétele.
visszalink:

Reichard, Heinrich August Ottokar
Guide des voyageurs en Europe
lelőhely: K 633/III. 173a-177b (55-64), 182b-184b (50-54)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Láss többet ezekhez: Pandekt. V.Köt. lap 168, 200”
magyarázat: Kijegyzés a könyvből. Párizs és környékének nevezetességei. A jegyzet eleje a 182b oldaltól olvasható.
visszalink:

lelőhely: K 633/III. 222b-224a (360-363)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Lásd a belőle vetteket ezen kötetemnek 50dik lapján“
magyarázat: Kijegyzés a könyv III. kötet 563. oldaláról: „Le Royaume de Hongrie et Constantinople“.
visszalink:

Richter, Jean–Paul
Vorschule der Aesthetik
lelőhely: K 633/I. 191b-192b (222-224, <170-172>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Schönheit”
magyarázat: Kijegyzés a műből és feljegyzés a szerzőről.
visszalink:

Rollin, Charles
Histoire Romaine
lelőhely: K 633/I. 159b (488, <332>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: Könyvek Binznél Bécsben
magyarázat: Binz könyvkereskedő bécsi üzletében kapható könyvek kijegyzetelve.
visszalink:

Roussseau, Jean-Jacques
Oeuvres de J. J. Rousseau XX. volumes
lelőhely: K 633/I. 148a-b (459-460,<367-368>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „1803 táján nyomtatv.”
magyarázat: Kijegyzés egy német nyelvű könyvismertetésből.
visszalink:

Rumy Károly György
Literaturgeschichte der Zeitungen und Zeitschriften Ungarns
folyóirat: Vaterländische Blätter; ; 16. sz., 66
lelőhely: K 633/VI. 219a-220a (351-353)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Literaturgeschichte der Zeitungen und Zeitschriften Ungarns“
magyarázat: Kijegyzés a cikkből.
visszalink:

lelőhely: K 633/VI. 165a 507
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Rövid kijegyzés a könyvből: I. kötet 4.old.
visszalink:

Rückert, Friedrich
Lied
lelőhely: K 633/V. 48a
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Versmásolat. A vers az Urania: Taschenbuch auf das Jahr 1823 című évkönyvben jelent meg.
visszalink:

Sándor István
[ismeretlen cím]
folyóirat: Sokféle; ; 7. 8.sz.
lelőhely: K 633/V. 81a-b
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Rövid kijegyzések: VII. kötet 27. 51. old. VIII. kötet 55, 58,59.old.
visszalink:

folyóirat: Sokféle ; ; 8. sz.; 58
lelőhely: K 633/VI. 233b (10)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Vért“
magyarázat: Rövid kijegyzés.
visszalink:

Sandrart, Joachim von
Teutsche Academie der Edlen Bau-, Bild-, und Mahlerey-Künste
lelőhely: K 633/I. 138a (433, <479>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Kazinczy által összeírt könyvjegyzék tétele.
visszalink:

Schiller, Friedrich
Don Carlos, Infant d’Espagne traduit par Alsien Lezay
lelőhely: K 633/V. 146a
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Nyomtatvány-kivágat. Könyvhirdetés.
visszalink:

lelőhely: K 633/I. 83a-85a (251-260, <199-208>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Der Kampf – (Schillers Gedichte. I.er Th s. 279. Leipz. 1800.)”
magyarázat: Versmásolat. A vers korábbi címe Kazinczy közlése szerint: „Freygeisterey der Leidenschaft“.
visszalink:

lelőhely: K 633/I. 85a-87a (251-260, <199-208>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Resignation (Schillers Ged. I. Th. 293.s.)”
magyarázat: Versmásolat
visszalink:

lelőhely: K 633/V. 148b
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Nyomtatvány-kivágat. Anton Doll könyvkereskedő előfiztetési felhívása a műre.
visszalink:

lelőhely: K 633/I. 145a (453,<495>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „állani fog öt kötetből…”
magyarázat: Könyvlistában szereplő tétel.
visszalink:

Schlegel, Friedrich
[ismeretlen cím]
folyóirat: Europa
lelőhely: K 633/II. 83a-83b (165-166)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Klopstock, Winkelmann, Lessing, Göthe”
magyarázat: Kijegyzés a folyóiratból.
visszalink:

folyóirat: Europa
lelőhely: K 633/II. 179a -180b (357-360, <687-690>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Klopstock, Wink., Lessing, Goethe“, „Holbein“,“Raphael“, „Literatur eines Volkes“
magyarázat: Kijegyzés a folyóirat cikkeiből.
visszalink:

folyóirat: Europa
lelőhely: K 633/V. 56a (54)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Rafaell‘s Universalitaet
magyarázat: Kijegyzés egy cikkből.
visszalink:

Schmidt, JG.
Von der Zucht, Nachzucht, Pflege und Wartung der Hunde, ihre Krankheiten und den sichersten Heilmitteln dagegen
lelőhely: K 633/V. 150a
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Nyomtatvány-kivágat. Könyvhirdetés.
visszalink:

Schödel, Martin
Disquisitio historico-politica de Regno Hungariae
lelőhely: K 633/I. 138b (434, <480>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Atilának két pénze, phylira L. fol. 1. 2. és még más metszések”
magyarázat: Kazinczy által összeírt könyvjegyzék tétele – magyar vonatkozású illusztrációk.
visszalink:

Schönfeld, Ignaz Ritter von
Adels-Schematismus des Österreichischen Kaiserstaates
lelőhely: K 633/V. 149b
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Nyomtatvány-kivágat. Könyvhirdetés.
visszalink:

Schrenk von Notzing
Opus verissimarum Imaginum, Imperatorum...
lelőhely: K 633/III. 3a (3)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Nyomtatvány-kivágat
visszalink:

Schulz, J. Ch. Friedrich
[ismeretlen cím]
lelőhely: K 633/I. 195b (232, <180>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Johann Christoph Friedr. Schulz”
magyarázat: Nyomtatvány-kivágat: Schulz életrajza.
visszalink:

lelőhely: K 633/I. 137a (431, <477>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Kazinczy által összeírt könyvjegyzék tétele.
visszalink:

Schwandtner, Joannes, Georgius
Scriptores Rerum Hungaricarum
lelőhely: K 633/I. 140b (438, <484>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Kazinczy által összeírt könyvjegyzék tétele – könyvkereskedői katalógusból kiírt magyar vonatkozású könyvekről.
visszalink:

Schwartner Márton
Statistik des Königreichs Ungarn
lelőhely: K 633/II. 4a (3)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Jezsuitákat Oláh Miklós esztergomi érsek hozta be 1659”
magyarázat: Hivatkozás a kötet 601. oldalára.
visszalink:

Seidenstücker, J.H.P
Kritische Grammatik der hochdeutsch Sprache
lelőhely: K 633/I. 145b (454,<496>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Rector des Gymnasium zu Lippstadt”
magyarázat: Könyvlistában szereplő tétel.
visszalink:

Severini, Joannes
Commentatio historica de veteribus meiolis Hungariae Cis-Danubianae
lelőhely: K 633/I. 141a (439, <485>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Kazinczy által összeírt könyvjegyzék tétele – könyvkereskedői katalógusból kiírt magyar vonatkozású könyvekről.
visszalink:

Simon
Notions élémentaires de langue allemande pour les françois
lelőhely: K 633/II. 57a-58a (113-114)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Feljegyzés németül.
visszalink:

Simonde Simondi, Jean Charles Léonard
Histoire des républiques italiennes du moyen-âge
folyóirat: Jenaische Allgemeine Literatur-Zeitung; ; 72. sz. (03-25); 569-573
lelőhely: K 633/I. 111a-b (327-328, <637-638>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Simonde Simondi Histoire des républiques italiennes du moyen-âge. Zürich, 1807”
magyarázat: Kijegyzés a folyóiratból a könyvre vonatkozóan.
visszalink:

Sombori László
Zisygiae Martis et Veneris. Cum voto Transylvaniae...
lelőhely: K 633/III. 90a-93b (103-109)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Nyomtatvány
visszalink:

Somssich Lázár
[ismeretlen cím]
lelőhely: K 633/VI. 225a (367)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Somsich Lázár verse báró Domokos Lajos Úrra, az 1790diki Dietán“
magyarázat: Versmásolat
visszalink:

lelőhely: K 633/III. 34a-37b
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Nyomtatvány – első lapon kézzel: „1796“, utolsó lapon: „Lazarus Somsics de Sárd“.
visszalink:

Sonnenberg, Friedrich von
Donatoa: Epopöie
lelőhely: K 633/I. 137a (431, <477>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Kazinczy által összeírt könyvjegyzék tétele.
visszalink:

Spittler, Ludwig Timotheus
Entwurf der Geschichte der Europäischen Staaten
lelőhely: K 633/III. 151b (4)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Gibelliner, Caesariner“
magyarázat: Hivatkozás a műre: II. kötet 70.old.
visszalink:

Sterne, Laurence
Oeuvres completes de Laurence Sterne
lelőhely: K 633/V. 148b
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Kiliánnál 1816“
magyarázat: Rövid feljegyzés a könyvről.
visszalink:

Sterne, Laurence (Kazinczy Ferenc ford.)
Yorick s‘ Eliza levelei
lelőhely: K 633/VI. 140a-145b (35-46)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Fordítástöredék Kazinczytól. A Szöveg eleje és vége is hiányzik.
visszalink:

Sulzer, Johann Georg
Nachträge zu Sulzers allgemeine Theorie der Schönen Künste
lelőhely: K 633/I. 157b-159a (484-487, <328-331>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Minden kötet két darabból áll. – Azon 5fél Kötetet, mellyet még Brünni fogságomban 1798 vettem, ma Szemere Pálnak küldvén ajándékban, feljegyzem itt, mik vagynak a könyvben, hogyha szükségem leeend eggyik vagy másik czikkelyre a pataki Colleg. Bibliothecájában felhányhassam.”
magyarázat: Kijegyzés a kötetek tartalomjegyzékével.
visszalink:

Sylvestre de Sacy, A.J.
Grundsätze der allgemeinen Sprachlehre ...
lelőhely: K 633/I. 145a (453,<495>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Könyvlistában szereplő tétel.
visszalink:

lelőhely: K 633/I. 89a (283, <226> )
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Eperjesi hóhérlások 1687”
magyarázat: Szövegközi hivatkozás a műre: I.kötet, III-IV.rész 337.old. Rezik János „Lauiena Eperiesiensis” című, 1688-as írásának Kazinczy által magyarra fordított változatában.
visszalink:

lelőhely: K 633/I. 140b (438, <484>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Kazinczy által összeírt könyvjegyzék tétele – könyvkereskedői katalógusból kiírt magyar vonatkozású könyvekről.
visszalink:

Szalay Imre
Magyar Nyelvtudomány rövid foglalatja
lelőhely: K 633/V. 207a-b
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Nyomtatvány. Eggenberger József pesti könyvkereskedő könyvhirdetése.
visszalink:

Szilágyi Sámuel
Welcher König der Gott
lelőhely: K 633/I. 131b-132b
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Welcher König der Gott etc. így fordította Superint. Szilágyi Sámuel”
magyarázat: Versmásolat
visszalink:

Szirmay Antal
Notitia Historica Comittatus Zempleniensis
lelőhely: K 633/III. 178a-180a (65-69)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Pázmány Péter, ha hazafi volt-e“
magyarázat: A kijegyzés előtt utalás Szirmay eredeti kéziratára, amelyet Kazinczy Szirmaytól kapott, majd a sárospataki könyvtárnak adta.
visszalink:

Szombathy János
[ismeretlen cím]
folyóirat: Hazai és Külföldi Tudósítások; ; (01);
lelőhely: K 633/III. 8a (13)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „jobbágy = optimates“
magyarázat: Hivatkozás egy folyóiratcikkre.
visszalink:

Szophoklész
Sophoclis dramata qua supersunt et deperditorum fragmenta Grace et Latine …illustravit F. H. Bothe
lelőhely: K 633/I. 146a (455)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Könyvlistában szereplő tétel.
visszalink:

Tasso, Torquato
Gerusalemme liberata
lelőhely: K 633/I. 173a (143, <131>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Gartenkunst”
magyarázat: Armida kertjére vonatkozó versrészlet olaszul Tasso művéből: Canto XVI.
visszalink:

lelőhely: K 633/V. 136b
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Orlando Furiosoban a legjobb helyek“
magyarázat: Rövid feljegyzés a műből.
visszalink:

Täubel, Christian Gottlob
Allgemeines theoretisch-praktisches Wörterbuch der Buchdruckerkunst
lelőhely: K 633/I. 137a (431, <477>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Kazinczy által összeírt könyvjegyzék tétele.
visszalink:

Telegdi Miklós
Az Evageliomoknac mellyeket vasarnapokon es egyéb innepeken esztendő altal az anyaszentegyházban olvasni és Praedicallani szoktanac
lelőhely: K 633/V. 201a
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Könyvcím kijegyzés. Valószínűleg Pannonhalmán készült 1831-ben.
visszalink:

Turóczi László
Thúróczi Ungaria suis cum regibus
lelőhely: K 633/I. 140a (437, <483>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Kazinczy által összeírt könyvjegyzék tétele – könyvkereskedői katalógusból kiírt magyar vonatkozású könyvekről.
visszalink:

Vályi Nagy Ferenc
Az én Gyászjelem, A Házi boldogság, A Múzsák
lelőhely: K 633/VI. 244a-b (175-176)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Prof. Vályi Nagy Ferencz Úr Sonettjei“
magyarázat: Versmásolat.
visszalink:

Vater, Johann Severin
Lehrbuch der allgemeine Grammatik
lelőhely: K 633/I. 145b (454,<496>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Könyvlistában szereplő tétel.
visszalink:

lelőhely: K 633/I. 145a (453,<495>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Könyvlistában szereplő tétel..
visszalink:

Villette, Marquis de
Vers mis au bas du portrait de Mr D‘Alembert
lelőhely: K 633/VI. 32b
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Versmásolat
visszalink:

Virág Benedek
Horátzius poétikája
lelőhely: K 633/I. 177b (152 <140>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „A Budai Királyi–lak”
magyarázat: Kijegyzés a műből: III.lap
visszalink:

Voltaire, François Marie Arouet de
Annales de l’Empire depuis Charlemagne
lelőhely: K 633/III. 229b (374)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Guelfes, Gibelins“
magyarázat: Kijegyzés a könyv III. kötetéből.
visszalink:

lelőhely: K 633/I. 168b ( 134, <122>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Hongrais nem hongrois”
magyarázat: Kijegyzés egy Voltaire műből. (éd. stéréotype, 190.old)
visszalink:

lelőhely: K 633/I. 182b (200, <296>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Impromptu fait á un souper dans une cour d’Allemagne”
magyarázat: Kijegyzés a műből.
visszalink:

lelőhely: K 633/V. 81b
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Voltaire D’Alemberthe p.188.“
magyarázat: Rövid kijegyzés Voltaire-től.
visszalink:

Voss, Johann Heinrich
An Goethe über sein Sonett
lelőhely: K 633/I. 127b (394)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Versmásolat
visszalink:

lelőhely: K 633/VI. 97a
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Horátz fordítása Voss által.“ „Ezt Voss maga mondja a maga munkája recensiójában.“
magyarázat: Kijegyzés a műből.
visszalink:

lelőhely: K 633/V. 60a-61a (59)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Oprheus und Eurydice. Virgil. Georgie IV.vers“
magyarázat: Versmásolat
visszalink:

Wagner, Adolf
Zwei Epochen der modernen Poesie in Dante, Petrarca, Boccaccio, Goethe, Schiller und Wieland
lelőhely: K 633/I. 146a (455)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Könyvlistában szereplő tétel. – Hinrichs katalógusa alapján?
visszalink:

Wagner, Franciscus
Universae Phraseologiae Latinae Corpus
lelőhely: K 633/VI. 100a-103a (133-139)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Nyelvészeti tárgyú kijegyzés a műből.
visszalink:

Wallaszky Pál
Conspectus Reipublice Litterariae in Hungaria, ab initiis Regni ad nostra usque tempora delineatus
lelőhely: K 633/I. 140a (437, <483>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Kazinczy által összeírt könyvjegyzék tétele – könyvkereskedői katalógusból kiírt magyar vonatkozású könyvekről.
visszalink:

Walther, David Christian [Menander]
Der Unvergleichlich Schönen Türkin Wundersame Lebens- und Liebes-Geschichte
lelőhely: K 633/I. 138b (434, <480>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Kartigám a Pataki Bibliothékában – Ignatius Mészáros auctor Historia Kartigám kisasszony történetei Posonii, apud Landerer, circa 1770 edita…”
magyarázat: Feljegyzés a könyvről.
visszalink:

Weiler und Lang
Dictionnaire raisonné portatif allemand françois, françois allemand.
lelőhely: K 633/I. 145a (453,<495>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Könyvlistában szereplő tétel.
visszalink:

Weszprémi István
Succinta Medicor. Hung. et Transilv. Biographia Centuria II.
lelőhely: K 633/V. 33a-b (32)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Epistolium Secul. XV. Alberti Abbatis Sancti… anno 1486...”
magyarázat: Kijegyzés a műből: 181. old.
visszalink:

lelőhely: K 633/V. 33b
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Nicolaus Zrinyi“
magyarázat: Kijegyzés a műből: IV. kötet 346.old.
visszalink:

lelőhely: K 633/V. 70a
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Epithaphium Francisi Lónyai, quod Stephano Weszprémi ad calamum dictavit“
magyarázat: Kijegyzés a műből: II. rész 280. old.
visszalink:

lelőhely: K 633/V. 33b
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Joann. Zsámbóki, Acta Rákócziana“
magyarázat: Kijegyzés a műből: 383, 462. old.
visszalink:

Wieland, Christophe Martin
Sämmtliche Werke
lelőhely: K 633/III. 230a-231a ( 375)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Wielandnak írói érdemei”
magyarázat: Nyomtatvány-kivágat, előfizetési felhívás.
visszalink:

lelőhely: K 633/V. 147b
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Nyomtatvány-kivágat. A 45 kötetes kiadvány tartalma.
visszalink:

lelőhely: K 633/V. 148a
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Wieland“
magyarázat: Nyomtatvány-kivágat. Anton Doll könyvkereskedő előfizetési felhívása.
visszalink:

lelőhely: K 633/VI. 105b
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Regelmässigkeit“, „ Elakadtam a Wieland hochdeutschi értekezését olvasván“
magyarázat: Rövid feljegyzés a német szó magyar megfelelőjéről.
visszalink:

Winckelmann, Johann
Eine Rede von D. K. Morgenstern
lelőhely: K 633/I. 144b (452,<494>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Könyvlistában szereplő tétel.
visszalink:

Wolf, Friedrich Carl
Des Marcus Tullius Cicero auserlesene Reden
folyóirat: Jenaische Allgemeine Literatur-Zeitung; ; 226. sz. (09-26); 577-584
lelőhely: K 633/II. 210a-211b(427- 430)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Des Cicero auserlesene Reden, übersezt von Carl Friedr. Wolff. s Altona, 1807”
magyarázat: Recenziórészlet
visszalink:

Zimmermann, Wilhelm von
Paris wie es war und wie es ist
lelőhely: K 633/I. 137a (431, <477>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Kazinczy által összeírt könyvjegyzék tétele.
visszalink:

Ismeretlen szerzőjű művek
[ismeretlen cím]
folyóirat: Hallesche Allgemeine Literatur-Zeitung; ; 197. sz. (08-18); 332
lelőhely: K 633/I. 124a (386, <419>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Homoioteleüton az Anglusnál”
magyarázat: Kijegyzés egy folyóiratcikkből.
visszalink:

folyóirat: Hallesche Allgemeine Literatur-Zeitung; ; 197. sz. (08-18); 330
lelőhely: K 633/I. 124b (386, <420>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Angol nyelv és grammatika”
magyarázat: Kijegyzés egy folyóiratcikkből.
visszalink:

folyóirat: Morgenblatt zur gebildete Stände; ; 2. sz.
lelőhely: K 633/I. 125a-b (389-390)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Schiller irtózott a házi gondoktól és nem szeretett egyedül enni.”
magyarázat: Kijegyzés – „Brief an Hübner von Mannheim nach Leipzig”. Schiller Hübnernek 1785-ben írott leveléből.
visszalink:

folyóirat: Münchener Literaturanzeige
lelőhely: K 633/I. 130b
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Johann Christophe Schmidt, Klopstocknak eggykori barátja, s testvére a Klopstock ódáiban halhatatlanná tett Fannynak”
magyarázat: Nyomtatvány-kivágat
visszalink:

folyóirat: Landes Industrie Comptoir
lelőhely: K 633/I. 138a (433, <479>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Wieland gemahlen von Jagemann, gestossen von Heinrich Schmidt”
magyarázat: Kijegyzés metszetek megjelenéséről.
visszalink:

folyóirat: Elysium und der Tartarus, Zeitung für Poesie, Kunst und neueren Zeitgeschichte
lelőhely: K 633/I. 145b (454,<496>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „begonnen 1806 – Dolgozója Göthe, Wieland. Kiadója Falk.”
magyarázat: Könyvlistában szereplő tétel.
visszalink:

folyóirat: Intelligenzblatt für Ungarn als Beylage zur Pressburger Zeitung;.; 82. sz.
lelőhely: K 633/I. 154a–b (477–478, <365>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Nyomtatvány-kivágat. Dísznövényekről szóló hirdetés megjelölve.
visszalink:

folyóirat: Magazin für Freunde des Guten Geschmacks
lelőhely: K 633/I. 156a (481, <325>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Nyomtatvány–kivágat: kertművészeti kiadványok felsorolása egy kiadói katalógusból.
visszalink:

lelőhely: K 633/I. 156b (482, <326>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Feljegyzés a könyvről.
visszalink:

folyóirat: Leipziger Literatur-Zeitung – Intelligenzblatt; ; (03) ; 185
lelőhely: K 633/I. 163a-163b (493-494)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Rákóczy Györgynek a II.nak öszvejövetele a’ Svéd Királlyal, réztáblákban – Lásd Pandect. ezen I. Tomusát az 5-8d. lapokon. Hogy nyomába akadhassak melly könyvben lelhetném meg ezen rezeket, mert az enyémek régi könyvek és képek gyűjteményének eggy részével jeszeniczi Jankovich Miklós Úr birtokába mentek által.”
magyarázat: Kijegyzés a Kazinczy által a folyóiratban feltett kérdésre adott válaszból: A rézmetszetek megjelenésének helyével.
visszalink:

folyóirat: Wiener Annalen der Literatur und Kunst – Intelligenzblatt; ; (03);
lelőhely: K 633/I. 168a ( 134, <122>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „A Carpathus magassága”
magyarázat: Kijegyzés egy cikkből.
visszalink:

folyóirat: Hallesche Allgemeine Literatur-Zeitung; ; 124. sz. (05-24); 371-374
lelőhely: K 633/I. 170b (138,<126>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Ossians Fingal und Temora”
magyarázat: Kijegyzés egy cikkből Mc Phersonról.
visszalink:

folyóirat: Aurora, eine Zeitschrift aus dem südlichen Deutschland; ; ;38
lelőhely: K 633/I. 171a (139, <127>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „kereszt-nevek”
magyarázat: Kijegyzés a folyóiratból.
visszalink:

folyóirat: Hallesche Allgemeine Literatur-Zeitung; ; 81. sz. (04-05);
lelőhely: K 633/I. 175a (147, <135>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Lélek”
magyarázat: Kijegyzés egy cikkből.
visszalink:

folyóirat: Hallesche Allgemeine Literatur-Zeitung; ; 82. sz. (04-07)
lelőhely: K 633/I. 175a-175b (147-148, <135-136>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Wieland’s Euthanasia”
magyarázat: Kijegyzés egy cikkből.
visszalink:

folyóirat: Hallesche Allgemeine Literatur-Zeitung; ; 81. sz. (04-05);
lelőhely: K 633/I. 175b-176a (148-149, <136-137>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „A ’setétség’ mostani kora”
magyarázat: Kijegyzés egy cikkből.
visszalink:

folyóirat: Le Publiciste, ou Nouvelles politiques nationales et étrangeres; ; (05) ;
lelőhely: K 633/I. 176a (149, <137>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Cultus“
magyarázat: Kijegyzés egy cikkből.
visszalink:

folyóirat: Hallesche Allgemeine Literatur-Zeitung – Intelligenzblatt; ; (06) ;123
lelőhely: K 633/I. 178a (153, <141>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Szabad Kőmíves és Rózsakeresztes”
magyarázat: Kijegyzés egy cikkből.
visszalink:

folyóirat: Aurora, eine Zeitschrift aus dem südlichen Deutschland; ; ;448
lelőhely: K 633/I. 194a-b (229-230, <177-178>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Les Incas“
magyarázat: Kijegyzés a folyóiratból.
visszalink:

folyóirat: Jenaische Allgemeine Literatur-Zeitung; ; 141. sz. (06-16); 520
lelőhely: K 633/II. 52b (104)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Wieland”
magyarázat: Kijegyzés a folyóiratból.
visszalink:

folyóirat: Jenaische Allgemeine Literatur-Zeitung; ; 150. sz. (06-27); 586
lelőhely: K 633/II. 52b-53a (105-106)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Französische Sprache – Fordítások”
magyarázat: Kijegyzés a folyóiratból.
visszalink:

folyóirat: Jenaische Allgemeine Literatur-Zeitung – Intelligenzblatt ; ; 1. sz. (01-01); 8
lelőhely: K 633/II. 81b-82a (161-162)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Szent Napóleon”
magyarázat: Kijegyzés egy cikkből.
visszalink:

folyóirat: Jenaische Allgemeine Literatur-Zeitung – Intelligenzblatt; 95; (02);
lelőhely: K 633/II. 82a (163)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Canova Antal”
magyarázat: Kijegyzés egy cikkből.
visszalink:

folyóirat: Jenaische Allgemeine Literatur-Zeitung; ; 117. sz. (05-20); 328
lelőhely: K 633/II. 82a (163)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Versmásolat egy cikkből. Görög vers német fordítása.
visszalink:

folyóirat: Jenaische Allgemeine Literatur-Zeitung – Intelligenzblatt; ; (07);736
lelőhely: K 633/II. 151b (302)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Herder a’ Weimári Superintendens Kőmíves volt”
magyarázat: Kijegyzés egy cikkből.
visszalink:

folyóirat: Jenaische Allgemeine Literatur-Zeitung – Intelligenzblatt; ; (07);620
lelőhely: K 633/II. 152a-152b (303-304)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „A Klopstock Messiásának hollandus fordítója J. Meerman”
magyarázat: Kijegyzés egy cikkből.
visszalink:

folyóirat: Wiener Annalen der Literatur und Kunst; ; (08);
lelőhely: K 633/II. 152b-153a (304-305)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „John Friedrich, Bécsi metsző - láttam 1803 jún. és 1808. octób.”
magyarázat: Kazinczy saját emlékei a rézmetszőről, és kijegyzés egy vele kapcsolatos folyóiratcikkből.
visszalink:

folyóirat: Jenaische Allgemeine Literatur-Zeitung – Intelligenzblatt; ; 76. sz. (07); 628
lelőhely: K 633/II. 154a-156b (307-312)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Russische Sprache”
magyarázat: Recenziókijegyzés – „Geschichte der Aufklaerung bey den Russen”.
visszalink:

folyóirat: Jenaische Allgemeine Literatur-Zeitung – Intelligenzblatt; ; (02); 143
lelőhely: K 633/II. 157b-158a (314-315)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Metricus német versek”
magyarázat: Kijegyzés egy cikkből.
visszalink:

folyóirat: Leipziger Literatur-Zeitung; ; (04) ;
lelőhely: K 633/II. 181a (367)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Herder recenseálva…”
magyarázat: Feljegyzés egy Herder recenzióról.
visszalink:

folyóirat: Jenaische Allgemeine Literatur-Zeitung; ; (07);
lelőhely: K 633/II. 196a (399)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Bücher zum Verkauf”
magyarázat: Kijegyzés egy folyóiratcikkből.
visszalink:

folyóirat: Jenaische Allgemeine Literatur-Zeitung; ; 170. sz. (07-22);
lelőhely: K 633/II. 209b (426)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Mad. de Sévigné. (Sévigny)“
magyarázat: Feljegyzés a szerző életéről és kijegyzés művéről – Lettres de madame de Sévigné à sa fille et à ses amis, Paris, 1806.
visszalink:

folyóirat: Beylage zur Pressburger Zeitung; ; 66. sz. (08-09);
lelőhely: K 633/II. 249a-250a (375-378)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Nyomtatvány-kivágat
visszalink:

folyóirat: Pressburger Zeitung; ; 36. sz. (05-05);
lelőhely: K 633/III. 9a-12b
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Nyomtatvány
visszalink:

folyóirat: Wiener Früh- und Abend Blatt; ; 226-230 (06-11)
lelőhely: K 633/III. 14a-33b
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Nyomtatvány – a folyóirat több száma teljes terjedelemben.
visszalink:

folyóirat: Hazai és Külföldi Tudósítások – Toldalék; ; 4-5. sz.
lelőhely: K 633/III. 38a-43b
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Nyomtatvány
visszalink:

folyóirat: Hazai és Külföldi Tudósítások; ; 12. sz. (01-15)
lelőhely: K 633/III. 44a-47b
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Pataky Mózes halála“
magyarázat: Nyomtatvány – Kazinczy saját kezű jegyzésével az első lapon.
visszalink:

folyóirat: Archiv für Geschichte, Statistik, Literatur und Kunst; ; 22-25. sz. (02-10 – 26)
lelőhely: K 633/III. 48a-55b
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: 51a oldalon: „Hébe 1823“
magyarázat: Nyomtatvány
visszalink:

folyóirat: Allgemeine Theaterzeitung und Unterhaltungsblatt; ; 140. sz. (11-21)
lelőhely: K 633/III. 56a-57b
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: 57a oldalon: „Kisfaludy Károly Auróra 1823“
magyarázat: Nyomtatvány
visszalink:

folyóirat: Pressburger Zeitung;; 99-102. sz. (12-18)
lelőhely: K 633/III. 58a-81b (541-599)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: 541a oldalon: „Napóleonnak Francziák császárjává lett koronázása 1804. deczember 2-dikán“.
magyarázat: Nyomtatvány
visszalink:

folyóirat: Pressburger Zeitung; ; 34-35. sz. (04-29, 05-03)
lelőhely: K 633/III. 74a-81b (601-610)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Nyomtatvány
visszalink:

folyóirat: Beylage zur Pressburger Zeitung – Aus dem Reiche der Todten; ; 44. sz. (05-15, 16)
lelőhely: K 633/III. 82a-85b
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Nyomtatvány
visszalink:

folyóirat: Pressburger Zeitung; ; 44. sz. (06-05)
lelőhely: K 633/III. 86b-89b
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Nyomtatvány
visszalink:

folyóirat: Hallesche Allgemeine Literatur-Zeitung – Intelligenzblatt; ; 21. sz.
lelőhely: K 633/III. 135b-148b (98-123, <86-111>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Shakespears Hamlet, für das deutsche Theater bearbeitet, von Karl Julius Schütz 1806“
magyarázat: Recenziókijegyzés és Schütz válaszának összefoglalója Kazinczytól.
visszalink:

folyóirat: Jenaische Allgemeine Literatur-Zeitung; ; 310. sz. (12-27); 602
lelőhely: K 633/III. 151a (3)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Büchercensur“
magyarázat: Kijegyzés egy cikkből.
visszalink:

folyóirat: Göttinger Gelehrter Anzeige; ; 199. sz. (12)
lelőhely: K 633/III. 152a (5)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Schillers literarische Würdigung“
magyarázat: Kijegyzés egy cikkből.
visszalink:

folyóirat: Jenaische Allgemeine Literatur-Zeitung; ; 299. sz. (12-14); 513
lelőhely: K 633/III. 152b-154a (7-9)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Németre fordított francia Tragoed“
magyarázat: Kijegyzés egy cikkből.
visszalink:

folyóirat: Jenaische Allgemeine Literatur-Zeitung; ; 299. sz. (11-15); 274
lelőhely: K 633/III. 155a-160b (12-22)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Voltair’s Tancred u. Mahomet übs. v. Göthe“
magyarázat: Recenziómásolat
visszalink:

folyóirat: Jenaische Allgemeine Literatur-Zeitung; ; 38. sz. (02-14)
lelőhely: K 633/III. 161a-162b (23-26)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Collin's Regulus“
magyarázat: Kijegyzés egy cikkből.
visszalink:

folyóirat: Jenaische Allgemeine Literatur-Zeitung; ; 172. sz. (07-19)
lelőhely: K 633/III. 163a-165a (27-31)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Botanik“
magyarázat: Kijegyzés egy cikkből.
visszalink:

folyóirat: Vaterländische Blätter; ; (05-15) ;31
lelőhely: K 633/III. 213b-214a (32-33)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Maria Therésiának tulajdon kezével tett írása …a Ratio Educationis etc. Munkára“
magyarázat: Kijegyzés a folyóiratcikkből.
visszalink:

folyóirat: Vaterländische Blätter; ; (06-29);
lelőhely: K 633/III. 214a- 215b (33-36)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Briefwechsel zwischen Kaiser Napoleon und dem Erzherzog Karl 1810“
magyarázat: .Kijegyzés a folyóiratból.
visszalink:

folyóirat: Wiener Annalen der Literatur und Kunst; ; 217 (02)
lelőhely: K 633/III. 224b-225a (364-365)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Flächeninhalt und Volksmenge der Oesterreichischen Staaten nach den Friedenschluss von Wien 14 oct. 1809“
magyarázat: Kijegyzés a folyóiratból.
visszalink:

folyóirat: Vaterländische Blätter; ; 41. sz. (09-28)
lelőhely: K 633/III. 225b-227a (366-369)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Allgemeines Summarium der Seelenbeschreibung der unadelchen Volksmenge alle im Königreich Ungarn und in angehörigen Provinzen befindlichen Personen… im Jahre 1804.”
magyarázat: Kijegyzés a folyóiratból.
visszalink:

folyóirat: Vaterländische Blätter; ; (02-27);
lelőhely: K 633/III. 227b-228a (370-371)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Prof. Schedius Lajos úr előadása“
magyarázat: Kijegyzés a folyóiratból.
visszalink:

folyóirat: Vaterländische Blätter; ; (02-27); 360
lelőhely: K 633/III. 228a (371)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Flaecheninhalt von Ungarn”
magyarázat: Kijegyzés a folyóiratból, és megjegyzés Kazinczytól, hogy ez Lipszky számolása, amely teljes terjedelmében Viczay Antal hédervári könyvtárában található meg.
visszalink:

folyóirat: Beylage zur Allgemeine Zeitung; ; 146. sz. (09-04)
lelőhely: K 633/V. 18a-24a (17-22)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Napoleon“
magyarázat: Kijegyzés egy folyóiratcikkből.
visszalink:

folyóirat: Magyar Kurír; ; ;
lelőhely: K 633/V. 25a-b (24)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Ungvárnémeti Tóth László pajkossága Nagyfalusi Predikátor Terhes Sámuel ellen.”
magyarázat: Nyomtatvány-kivágat Terhes Sámuel nagyfalusi predikátor új könyvekről szóló jelentésével. A kivágathoz Kazinczy részletes megjegyzést fűzött.
visszalink:

folyóirat: Magyar Kurír; ; ; 207
lelőhely: K 633/V. 30a-b (29)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Belgiumi zenebona. 1789. 1790.”
magyarázat: Kijegyzés egy cikkből.
visszalink:

folyóirat: Magyar Kurír; ; ;
lelőhely: K 633/V. 27a-28b (26-27)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Nyomtatvány-kivágat
visszalink:

folyóirat: Magyar Kurír?
lelőhely: K 633/V. 41a
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Rumy Károly György“
magyarázat: Nyomtatvány-kivágat
visszalink:

folyóirat: Uránia; ; 2. sz.; 3
lelőhely: K 633/V. 50a
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Raynál keserve Elisa után“
magyarázat: Hivatkozás a folyóiratban megjelent Elisa című cikkre Raynaltól.
visszalink:

folyóirat: Magyar Kurír; ; ;
lelőhely: K 633/V. 55a (53)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Kitörlött hely a Magyar Kurír Újságleveléből“
magyarázat: Nyomtatvány-kivágat
visszalink:

folyóirat: Hazai és Külföldi Tudósítások; ; ; 159
lelőhely: K 633/V. 62a
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Sallustom felől először szó“
magyarázat: Rövid jegyzet
visszalink:

folyóirat: Hazai Tudósítások
lelőhely: K 633/V. 62a
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Révai születési napja felől“
magyarázat: Rövid jegyzet
visszalink:

folyóirat: Wiener Annalen der Literatur und Kunst; ; (09);
lelőhely: K 633/V. 62a
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Pápay Sám. magy. lit. ismérete“
magyarázat: Rövid jegyzet
visszalink:

folyóirat: Wiener Annalen der Literatur und Kunst; ; (09); 127-136
lelőhely: K 633/V. 62a
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Himfy recens.“
magyarázat: Rövid jegyzet
visszalink:

folyóirat: Wiener Annalen der Literatur und Kunst; ; (09);
lelőhely: K 633/V. 62a
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Verseghy Aglája“
magyarázat: Rövid jegyzet
visszalink:

folyóirat: Kaschauer Wochenblatt; ; 4-5. sz. (04-18)
lelőhely: K 633/V. 84a-87b
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Hunyadi János“
magyarázat: Nyomtavány Kazinczy autográf feliratával.
visszalink:

folyóirat: Hazai Dolgok és Egyéb Toldalékok; ; ;
lelőhely: K 633/V. 88a (45)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Berzeviczy Titus“
magyarázat: Nyomtatvány-kivágat Kazinczy autográf feliratával.
visszalink:

folyóirat: Magyar Kurír; ; (11-30);
lelőhely: K 633/V. 89a
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Melly csúf nevek jutottak a Németeknek”
magyarázat: Nyomtatvány-kivágat Kazinczy autográf feliratával.
visszalink:

folyóirat: Beylage zur Allgemeine Zeitung; ; 146. sz. (09-04)
lelőhely: K 633/V. 95a-96b, 99a- 100b.(89)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Napoleon“
magyarázat: Kijegyzés a folyóiratból. Nem Kazinczy kézírása.
visszalink:

folyóirat: Allgemeine Zeitung; ; 42. sz. (02-11)
lelőhely: K 633/V. 108a-109b (96-97)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Villongások a’ Nyomtatási Szabadság megszorítása felől Párisban, a’ Követek-Kamarájában, 1822”
magyarázat: Kijegyzés egy cikkből.
visszalink:

folyóirat: Tudományos Gyűjtemény; ; (05) ; 63
lelőhely: K 633/V. 110b
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Berzeviczy Gergely“
magyarázat: Rövid kijegyzés a folyóiratból.
visszalink:

folyóirat: Allgemeine Zeitung; ; 43. sz. (02-12);
lelőhely: K 633/V. 111a-112a
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Napóleon Testamentoma“
magyarázat: Kijegyzés egy folyóiratcikkből.
visszalink:

folyóirat: Allgemeine Zeitung; ; 49. sz. (02-18);
lelőhely: K 633/V. 113a
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Párizsi demagógok“
magyarázat: Kijegyzés egy folyóiratcikkből.
visszalink:

folyóirat: Allgemeine Zeitung; ; 50. sz.
lelőhely: K 633/V. 113a-b
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Allgemeine Zeitung No. 50“
magyarázat: Kijegyzés egy folyóiratcikkből.
visszalink:

folyóirat: Conversationsblatt; ; 8-10. sz.
lelőhely: K 633/V. 114a
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Gőthe als Lyriker, beleuchtet von M. Span prof. in Wien“
magyarázat: Kijegyzés egy folyóiratcikkből.
visszalink:

folyóirat: Magyar Kurír; ; ;
lelőhely: K 633/V. 118a-119b
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Nyomtatvány-kivágatok.
visszalink:

folyóirat: Archiv für Geographie, Historie, Staats- und Kriegskunst; ; 62. sz. (05-24)
lelőhely: K 633/V. 120a- 121a
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Nyomtatvány-kivágat: Friedrich Rückert verse.
visszalink:

folyóirat: Magyar Kurír; ; ;
lelőhely: K 633/V. 122a-124a
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Nyomtatvány-kivágat
visszalink:

folyóirat: Magyar Kurír; ; ;
lelőhely: K 633/V. 124b-127b
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „A Vezúv égése, 1822. oct. 21.“ „Cató Zsibón Londonból 1822. Wesselényi Miklós Bécsből Londonba indult 28d. Vissza septemb. 1822.“
magyarázat: Nyomtatvány-kivágatok Kazinczy autográf megjegyzéseivel.
visszalink:

folyóirat: Magyar Kurír; ; ;
lelőhely: K 633/V. 128a
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Magyarországi Chatol. Synodus 1822“
magyarázat: Nyomtatvány-kivágat Kazinczy autográf megjegyzésével.
visszalink:

folyóirat: Magyar Kurír; ; (01-16) ; 25-26
lelőhely: K 633/V. 133a-b
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Redemtoristák“
magyarázat: Nyomtatvány-kivágat Kazinczy megjegyzésével.
visszalink:

folyóirat: Magyar Kurír; ; 36. sz. (05-06);
lelőhely: K 633/V. 142a
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Híd Buda és Pest között”
magyarázat: Nyomtatvány-kivágat. Ugyanez a téma a 94a oldalon.
visszalink:

folyóirat: Auróra; ; ; 260
lelőhely: K 633/V. 143a
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Szalai Beniámin Sonettje. Tollagi Jónás viszontagságaiból. Költött név. Ez Kisfaludy Károly”
magyarázat: Kijegyzés a folyóiratból.
visszalink:

folyóirat: Magyar Kurír; ; ;
lelőhely: K 633/V. 156a-b
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Brassón Miller Ferdinánd Jakab meghalt 1823. nov. 22. élet. 76 eszt.”
magyarázat: Nyomtatvány-kivágat. Kazinczy autográf megjegyzésével.
visszalink:

folyóirat: Magyar Kurír?
lelőhely: K 633/V. 158a
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Budán Csillagnéző a Sz. Gellért hegyén.”
magyarázat: Nyomtatvány-kivágat
visszalink:

folyóirat: Magyar Kurír?
lelőhely: K 633/V. 160b
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Jezsuiták. 1823.”
magyarázat: Nyomtatvány-kivágat
visszalink:

folyóirat: Magyar Kurír; ; ;
lelőhely: K 633/V. 161a
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Biharban, Templom épül 1824.”
magyarázat: Nyomtatvány-kivágat
visszalink:

folyóirat: Magyar Kurír; ; ;
lelőhely: K 633/V. 161b
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Nyomtatvány-kivágat
visszalink:

folyóirat: Magyar Kurír; ; ;
lelőhely: K 633/V. 162a
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Palágyi Kárner László Consiliár. és Ungvári Vice-Ispán. 1824”
magyarázat: Nyomtatvány-kivágat Kazinczy autográf feliratával.
visszalink:

folyóirat: Magyar Kurír; ; ;
lelőhely: K 633/V. 162a
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Generális Csekonicz József + 1824.ápr. 26”
magyarázat: Nyomtatvány-kivágat Kazinczy autográf feliratával.
visszalink:

folyóirat: Magyar Kurír; ; 9.,12. sz. (08-10, 07-30);
lelőhely: K 633/V. 163a
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Consil. Kazinczy Dienes meghal 1824. ápr. 30. Váradon s házát ott nekem hagyja.”
magyarázat: Nyomtatvány-kivágat Kazinczy megjegyzésével.
visszalink:

folyóirat: Magyar Kurír; ; 7. sz. (01-23);
lelőhely: K 633/V. 163b
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Kibéni Péterffi László Szatmárban 1824. ben Pataki Professornak választatik”
magyarázat: Nyomtatvány-kivágat Kazinczy autográf feliratával.
visszalink:

folyóirat: Magyar Kurír; ; 47. sz. (12-09);
lelőhely: K 633/V. 164b
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Cserey Farkas Kamarás és Majór”, „Vajda-Hunyad képe”
magyarázat: Nyomtatvány-kivágat Kazinczy autográf feliratával.
visszalink:

folyóirat: Magyar Kurír; ; ;
lelőhely: K 633/V. 165a
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Abaúj Vármegyei Restaurátió 1824. máj. 31.”
magyarázat: Nyomtatvány-kivágat Kazinczy autográf feliratával.
visszalink:

folyóirat: Magyar Kurír; ; ;
lelőhely: K 633/V. 164b
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Döbrentei Gábor Provinciális al-comissárius lesz a Budai Kerületben 1824”
magyarázat: Nyomtatvány-kivágat Kazinczy autográf feliratával.
visszalink:

folyóirat: Magyar Kurír; ; ;
lelőhely: K 633/V. 166a
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Nyomtatvány-kivágat.Vajdahunyad váráról készült metszet hirdetése.
visszalink:

folyóirat: Magyar Kurír; ; ;
lelőhely: K 633/V. 167a
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Nyomtatvány-kivágat. Magyarországi metszetsorozat Jaschke nyomán.
visszalink:

folyóirat: Magyar Kurír; ; 41. sz. (05-25);
lelőhely: K 633/V. 168a-171b
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Klobusiczky József borsodi főispán”
magyarázat: Nyomtatvány-kivágat. Kazinczy autográf feliratával.
visszalink:

folyóirat: Íris; ; (10-10);
lelőhely: K 633/V. 174a
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Íris. 1826. d. 10. October.“
magyarázat: Nyomtatvány-kivágat Kazinczy autográf feliratával.
visszalink:

folyóirat: Hasznos Mulatságok; ; 10. sz. (02)
lelőhely: K 633/V. 175a-176a
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Bolíviai Constitutió. Hasznos Múlatság 1827. No. 10“
magyarázat: Kijegyzés a folyóiratból.
visszalink:

folyóirat: Hirdetések a Hazai ’s Külföldi Tudósításokhoz; ; 44. sz.
lelőhely: K 633/V. 180a-b
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Nyomtatvány-kivágat.
visszalink:

folyóirat: Hirdetések a Hazai ’s Külföldi Tudósításokhoz; ; 37. sz.
lelőhely: K 633/V. 182b
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Nyomtatvány-kivágat: Figura-rajzolás, és Kép-faragás’ Oskolája.
visszalink:

folyóirat: Magyar Kurír?
lelőhely: K 633/V. 182a
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Tornai Restaurátió 1828.”
magyarázat: Nyomtatvány-kivágat Kazinczy feliratával.
visszalink:

folyóirat: Der Spiegel für Kunst, Eleganz und Mode; ; 21. sz. (03-12);
lelőhely: K 633/V. 206a
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Göthe“
magyarázat: Nyomtatvány-kivágat Kazinczy autográf feliratával.
visszalink:

folyóirat: Allgemeine Literatur-Zeitung; ; 58. sz.
lelőhely: K 633/VI. 3b
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Plan de la chambre des députés a Paris”
magyarázat: Rajz és szöveg magyarázat.
visszalink:

lelőhely: K 633/VI. 6a-b
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Nemzetiség a lengyeleknél“
magyarázat: Nyomtatvány-kivágat.
visszalink:

folyóirat: ; ; (11-07) ;
lelőhely: K 633/VI. 7a
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Nyomtatvány-kivágat Kazinczy dátumával. Arról, hogy a köznép hangján írott énekeket össze kellene gyűjteni.
visszalink:

folyóirat: Allgemeine Literatur-Zeitung; ; 262. sz. (08-22)
lelőhely: K 633/VI. 40b
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: 1815. október 20. Lasztócz
magyarázat: Kijegyzés egy folyóiratcikkből: Homer’s Werke von J. H. Voss, Altona, 1793.
visszalink:

folyóirat: Honnyi Levelek, Tudósítások és Egyebek; ; 9. sz.;
lelőhely: K 633/VI. 44a-46b (40-44)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Wieland halála s temetése megholt 1813 január 20d. Eltemettetett Osmanstädtben “
magyarázat: Nyomtatvány-kivágat, Kazinczy autográf feliratával.
visszalink:

folyóirat: Erdélyi Múzeum; ; 7. sz. (07); 17
lelőhely: K 633/VI. 63a
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Rövid feljegyzés
visszalink:

folyóirat: Erdélyi Múzeum; ; 8. sz. (12); 100
lelőhely: K 633/VI. 63a
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Rövid feljegyzés.
visszalink:

folyóirat: A Bétsi Magyar Merkurius
lelőhely: K 633/VI. 66a-69b
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Nagy-Váradi Predik.Szaklányi Sigmond a Magyar Merkúrba 1795”
magyarázat: Nyomtatvány-kivágat.
visszalink:

folyóirat: Magyar Kurír; ; (09);
lelőhely: K 633/VI. 70a-71b
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „I. Ferencz Pesten 1820. septemb. – A Magyar Kurír levele“
magyarázat: Nyomtatvány-kivágat.
visszalink:

folyóirat: Magyar Kurír; ; (06-02);
lelőhely: K 633/VI. 72a
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Károly Lajos Spanyol-országi Infans és Lukkai herceg – magyarul tud. Ennél van Deáky Zsigmond ki olasz nyelven írt Magyar Grammaticát és Rómában ki is adta.”
magyarázat: Nyomtatvány-kivágat Kazinczy autográf feliratával.
visszalink:

lelőhely: K 633/VI. 73a-75a
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Atilának titulusa felől Prof. Szombathy János 1803”
magyarázat: Nyomtatvány-kivágat Kazinczy autográf feliratával.
visszalink:

folyóirat: Hazai és Külföldi Tudósítások; ; 31.sz. (04-13); 244-246
lelőhely: K 633/VI. 77a-78b (79-81)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Nyomtatvány
visszalink:

folyóirat: Hazai és Külföldi Tudósítások; ; 30. sz. (04-11) ;236-238
lelőhely: K 633/VI. 79a-80b (83-85)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Nyomtatvány
visszalink:

folyóirat: Hazai és Külföldi Tudósítások; ; 29. sz. (04-08);128-134, 239-242, 247-250
lelőhely: K 633/VI. 81a-88b (87-101)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: 88b lap alján: „Németre fordítva megjelent az Annalen der Literatur und Kunst in der Oester. Kaiserthum 1812. october.“
magyarázat: Nyomtatvány- kivágat: Kazinczy „Festés, Faragás nálunk című folytatásokban közölt írása összefűzve, autográf megjegyzések.
visszalink:

folyóirat: Aurora, eine Zeitschrift aus dem südlichen Deutschland; ; 4.sz.
lelőhely: K 633/VI. 127a-b (237-239)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Wappen der Familie Buonaparte“
magyarázat: Kijegyzés több, Napoleonra vonatkozó cikkből Kazinczy saját megjegyzéseivel.
visszalink:

folyóirat: Hallesche Allgemeine Literatur-Zeitung – Intelligenzblatt; ; ; 104
lelőhely: K 633/VI. 128b (240)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Heinrich Gräffer Lipsiában 1807 hármat ajánl a publicumnak“
magyarázat: Napóleonról készült képekről szóló újsághirdetésre vonatkozó feljegyzés.
visszalink:

folyóirat: Hallesche Allgemeine Literatur-Zeitung; ; 151. sz. (06-25);
lelőhely: K 633/VI. 129a (241)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Manuscrits de Mr. Necker publiés par sa fille. An XIII s.49“
magyarázat: Rövid kijegyzés a Necker művéről szóló recenzióból.
visszalink:

folyóirat: Kurpfalzbaierische Staats-Zeitung von München; ; 293-294.sz (12-10); 1220-1226
lelőhely: K 633/VI. 132b-136b (249-256)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Napóleon tiszteletben tartotta a magyarok kedves uralkodó Királynéjokat, Maria Theresiát, lássd az ide ragasztott Müncheni újságlevelet az 1220dik lapon.“
magyarázat: Nyomtatvány Kazinczy autográf megjegyzéseivel.
visszalink:

folyóirat: Pressburger Zeitung
lelőhely: K 633/VI. 137a (237)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Franczia-Ország 1804.ben a Pozsonyi újság szerént.“
magyarázat: Nyomtatvány-kivágat Kazinczy autográf feliratával.
visszalink:

folyóirat: Hallesche Allgemeine Literatur-Zeitung; ; 176.sz. (07); 162
lelőhely: K 633/VI. 149a (<395>, <427>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „PH és J. Karl Gustav von Brinckman Filosophische Ansichtenjeinek Recensiójában“.
magyarázat: Rövid kijegyzés egy folyóiratrecenzióból.
visszalink:

folyóirat: Hallesche Allgemeine Literatur-Zeitung; ; 193. sz. (08); 298
lelőhely: K 633/VI. 149b (428, <396>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Báró“
magyarázat: Rövid kijegyzés egy cikkből.
visszalink:

folyóirat: Leipziger Literatur-Zeitung; ; (03) ; 588
lelőhely: K 633/VI. 168a-169a (397-399)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Buchholz (Friedrich) Kleine Schriften historischen und politischen Inhalt. Berlin, 1808“ „Elisabeth, Essex und Baco von Verulam“,Ignatz Loyola“
magyarázat: Buchholz művéről szóló rencenzió-részlet.
visszalink:

folyóirat: Leipziger Literatur-Zeitung – Intelligenzblatt ; ; (03);
lelőhely: K 633/VI. 239a
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Luther“
magyarázat: Versmásolat.
visszalink:

lelőhely: K 633/VI. 239b (158)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Nyomtatvány-kivágatok: „Warum vergrüsset man so verschiedenlich in der Welt“, „Biographie”(Lord George Digby), „Die Vorrede“.
visszalink:

folyóirat: Hazai Dolgok és Egyéb Toldalékok; ; (08-11);
lelőhely: K 633/VI. 241a (301)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Válasz arra amit itt lap 280.állott”, Magyar Kurír XII. aug 11. 1820. „Vettem ezt a Magyar Kurír levelében Aug. 18dikán.
magyarázat: Nyomtatvány-kivágat Kazinczy autográf megjegyzéseivel: „Az ismértlen Utazóhoz” című Kazinczy vers.
visszalink:

folyóirat: Gemeinnützige Blättern zur vereinigte Ofner und Pester Zeitung; ; 49.sz. (06);
lelőhely: K 633/VI. 253a-b (319-320)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Hunyady László V. felvonásban. Szerzette Primóczi Szent Miklósy Aloyz. Pesten. Trattnernél. 1820.“
magyarázat: Recenzió-részlet.
visszalink:

folyóirat: Tudományos Gyűjtemény; ; (06) ; 41.old
lelőhely: K 633/VI. 253b (320)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Jadra, Zádor“
magyarázat: Rövid kijegyzés.
visszalink:

lelőhely: K 633/VI. 259a (425)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Drevenyák Ferenc megholt dec18d. 1818.“
magyarázat: Nyomtatvány-kivágat Kazinczy autográf feliratával.
visszalink:

folyóirat: Magyar Kurír; ; (12-05) ;
lelőhely: K 633/VI. 259b (426)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Magyar Kurír 5 Decembr 1820“, „Lásd itt lap 468“
magyarázat: Nyomtatvány-kivágat Kazinczy autográf feliratával.
visszalink:

folyóirat: Hazai Dolgok és Egyéb Toldalékok; ; (08-11);
lelőhely: K 633/VI. 260a-b (439-440)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Nyomtatvány-kivágat.
visszalink:

lelőhely: K 633/I. 82b (250, 198)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Versmásolat
visszalink:

lelőhely: K 633/V. 82a-83a
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat:
visszalink:

folyóirat: Jenaische Allgemeine Literatur-Zeitung; ; 14. sz. (01-16); 105-112
lelőhely: K 633/II. 197a-209b (401-426)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Recenziómásolat – „Bouterwek’s Aesthetik Ier. Theil. Allgemeine Theorie der Schönen in der Natur und Kunst: Theorie der Schöne Künste – Leipzig, 1806.”
visszalink:

folyóirat: Hallesche Allgemeine Literatur-Zeitung – Intelligenzblatt; ; ;
lelőhely: K 633/I. 138a (433, <479>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Kijegyzés a könyv megjelenéséről: Neue Ausgabe in 117 Bde. Luther Senior, Hannover.
visszalink:

lelőhely: K 633/III. 186a-196b
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Első Ferenc Római császár frankfurti koronázása 1745 október 4. A Bécsi kalendáriumból 1746.“
magyarázat: Nyomtatvány
visszalink:

lelőhely: K 633/V. 145b
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Könyvcím feljegyzés.
visszalink:

lelőhely: K 633/I. 173b (144, <132>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Herder felől Degérando”
magyarázat: Kijegyzés a könyvből.
visszalink:

lelőhely: K 633/I. 140a (437, <483>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Kazinczy által összeírt könyvjegyzék tétele – könyvkereskedői katalógusból kiírt magyar vonatkozású könyvek
visszalink:

folyóirat: Jenaische Allgemeine Literatur-Zeitung; ; 202. sz. (08-29); 385
lelőhely: K 633/II. 211b-240a (430-487)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Recenziómásolat.
visszalink:

lelőhely: K 633/I. 142a-143a (441-444)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Kazinczy által összeírt könyvjegyzék tétele – könyvkereskedői katalógusból kiírt magyar vonatkozású könyvek.
visszalink:

lelőhely: K 633/I. 160a
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Nyomtatvány-kivágat – Binznél lévő könyvújdonságok.
visszalink:

lelőhely: K 633/I. 160a
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Nyomtatvány kivágat – Mösslénél lévő könyvújdonságok.
visszalink:

lelőhely: K 633/V. 145a
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Nyomtatvány-kivágat. Magyar nyelvű könyvekről szóló hirdetés.
visszalink:

lelőhely: K 633/V. 204a-205b
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Nyomtatvány kéziratos javításokkal.
visszalink:

lelőhely: K 633/V. 145a
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Könyvcím kijegyzés.
visszalink:

lelőhely: K 633/VI. 220b-222a (354-358)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Kijegyzés a műből.
visszalink:

lelőhely: K 633/VI. 243a-b (173-174)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Fordítás“, „Voss“, „A Conversations Lexikonból– minthogy az enyém még csak az S betűig érkezett meg – kiírva.“
magyarázat: Kijegyzés a műből.
visszalink:

lelőhely: K 633/VI. 245a-248a (179-182)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: “Sprache“, „Allgemeine oder philosophische Sprachlehre“, „Solecismus, Barbarismus“
magyarázat: Kijegyzések a könyvből.
visszalink:

lelőhely: K 633/V. 51/a
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Spinoza von prof. Schaller in Magdeburg“
magyarázat: Kijegyzés valószínűleg a „Der Biograph“-ban megjelent Spinozáról szóló életrajzból Kazinczy saját megjegyzéseivel.
visszalink:

lelőhely: K 633/I. 64a-71b (181-196)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Utalás Kazinczytól a műre a K633/I. 62a Történetek Kalendárioma végén is.
visszalink:

folyóirat: Jenaische Allgemeine Literatur-Zeitung; ; 29-30. sz. (02); 225-238
lelőhely: K 633/VI. 252a-252b
hivatkozó szerző:
évszám:
szöveg:
magyarázat: Recenziórészlet nem Kazinczy írásával.
visszalink:

folyóirat: Jenaische Allgemeine Literatur-Zeitung; ; 135-137. sz. (06-10 – 12)
lelőhely: K 633/I. 94a-105b (293-316)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Des Qu. Horatius Flaccus Werke von Joh. Heinr. Voss, Heidelberg, 1806”
magyarázat: Recenziómásolat
visszalink:

lelőhely: K 633/I. 145a (453,<495>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „(11f 30x együtt) a 3dik kötet maga 4f 15x)”
magyarázat: Könyvlistában szereplő tétel.
visszalink:

folyóirat: Jenaische Allgemeine Literatur-Zeitung; ; 18. sz. (01-21); 137-144
lelőhely: K 633/I. 161a-162a (489-491, <333-335>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Philosophisches Gemählde”
magyarázat: Kijegyzés a recenzióból.
visszalink:

lelőhely: K 633/I. 171b (140, <128>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Klagegesang von der edlen Frauen des Asan-Aga aus dem Morlakisch – Göthe ezt valóban fordította. Originálját e könyvben lelte.”
magyarázat: Kijegyzés a műből.
visszalink:

folyóirat: Leipziger Literatur-Zeitung; ; 143. sz.
lelőhely: K 633/II. 181b (368)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Csokonai Dorottya recens. Rumi által”
magyarázat: Rövid feljegyzés.
visszalink:

lelőhely: K 633/I. 155b (480, <324>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Nyomtatvány-kivágat
visszalink:

folyóirat: Jenaische Allgemeine Literatur-Zeitung; ; 232. sz. (10-05); 28-29
lelőhely: K 633/II. 194b-196a (397-399)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Büschenthal (L.M.) Gedichte, 1806”
magyarázat: Recenziókijegyzés
visszalink:

folyóirat: Jenaische Allgemeine Literatur-Zeitung; ; 143. sz. (06-18)
lelőhely: K 633/II. 52b-57a ((104-113)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Französische Sprache”
magyarázat: Recenziómásolat.
visszalink:

lelőhely: K 633/VI. 49a-57a
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Nyomtatvány-kivágat
visszalink:

folyóirat: Jenaische Allgemeine Literatur-Zeitung; ; 104. sz. (05-01); 201-229
lelőhely: K 633/VI. 171a-198a (247-301)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Handbuch der Metrik von Gottfried Herrmann“
magyarázat: Recenziómásolat Kazinczy megjegyzéseivel.
visszalink:

lelőhely: K 633/V. 193a-194b
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Nyomtatvány. Az Orvosi Tár című folyóirat megindulásáról szóló felhívás.
visszalink:

lelőhely: K 633/I. 178a ( 154, <142>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Rudolph I. Habspurg”
magyarázat: Kijegyzés a műből.
visszalink:

folyóirat: Hallesche Allgemeine Literatur-Zeitung; ; 85. sz. (03-24); 673-676
lelőhely: K 633/I. 177b (152, <140>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Magyar-Ország a franczia háborúban” – „Vide Recens. Hist. critic. R. Hung. Steph. Katona”
magyarázat: Kijegyzés Geleji Katona István Historia critica Regum Hungariae című könyvéről szóló recenzióból.
visszalink:

folyóirat: Jenaische Allgemeine Literatur-Zeitung; ; 60. sz. (03-11); 473- 480
lelőhely: K 633/I. 106a-111a (317-327, <627-637>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Homers Werke von Joh. Heinrich Voss, dritte verbesserte Ausgabe, Tübingen, Cotta, 1806”
magyarázat: Recenziómásolat
visszalink:

lelőhely: K 633/V. 76b
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Nyomtatvány-kivágat. Újsághirdetés a kiadványról.
visszalink:

folyóirat: Jenaische Allgemeine Literatur-Zeitung; ; 229. sz. (09-24) ;577-581
lelőhely: K 633/III. 166a-170a (33-41)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Kalligone von J.G. Herder, Leipzig, 1800“
magyarázat: Recenziómásolat.
visszalink:

lelőhely: K 633/V. 196b-197a
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Nyomtatvány-kivágat.
visszalink:

folyóirat: Jenaische Allgemeine Literatur-Zeitung; ; 246. sz. (10-21);142-143
lelőhely: K 633/II. 194a-b (395-396)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Recenziókijegyzés –„Kisse, aus dem Latein des Joh. Secundus. Übersetzt von Franz Passow, 1807, Leipzig”.
visszalink:

lelőhely: K 633/I. 187b-188b (212-214, <308-310>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Gallicisme”
magyarázat: Kijegyzés a műből.
visszalink:

folyóirat: Jenaische Allgemeine Literatur-Zeitung; ; 13. sz. (01-15);103-104
lelőhely: K 633/V. 69a-b (68)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Recenziókijegyzés – Les tombeaux de l' Abbaye de St.-Denis / par M. Treneuil. - 2. éd., revue, corr. et augmentée. - Paris : Giguet & Michaud, 1806
visszalink:

lelőhely: K 633/I. 88b-93b (282-292, <225-234>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Eperjesi hóhérlások 1687”
magyarázat: Kijegyzés. Rezik János „Lauiena Eperiesiensis“ című, 1688-as írásának Kazinczy által magyarra fordított változatában.
visszalink:

lelőhely: K 633/V. 195a-b
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Nyomtatvány. Karacs Ferenc rézmetsző előfizetési felhívása „Magyar Átlásra másodszori és meghatározott idejű előfizetői jelentés” címmel.
visszalink:

lelőhely: K 633/V. 146a
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Jankovich Miklós birtokában. Egyedúthi adta ki…”
magyarázat: Feljegyzés a könyvről.
visszalink:

folyóirat: Hallesche Allgemeine Literatur-Zeitung; ; 111. sz. (04-20)
lelőhely: K 633/III. 171a-172b (43-46), 181a- (47-50)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Hallische Allg. Lit. Zeitg. 1809“
magyarázat: Recenziómásolat – Kazinczy F. Magyar Régiségek és ritkaságok, Pest, 1808. (A kijegyzés megszakad, majd folytatódik néhány lappal arrébb.)
visszalink:

lelőhely: K 633/I. 149a-b(461-462, <369>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Edition de Paris”
magyarázat: Nyomtatvány-kivágat. Párizsi könyvkiadói katalógus Rosseau és Voltaire köteteinek újabb kiadásáival.
visszalink:

lelőhely: K 633/VI. 165b (508)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „szűkület“ „tusa“
magyarázat: Rövid kijegyzések.
visszalink:

lelőhely: K 633/V. 189a-192a
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Nyomtatvány Kazinczy autográf kiegészítésével.
visszalink:

folyóirat: Hallesche Allgemeine Literatur-Zeitung; ; 79. sz. (04-02);12-14
lelőhely: K 633/I. 184a (205, <301>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „A Mi Atyánk törökül, A Mi Atyánk arabul”
magyarázat: Kijegyzés a recenzióból magyarul és versmásolatok
visszalink:

lelőhely: K 633/II. 244a-245b (495-498)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Nyomtatvány-kivágat
visszalink:

lelőhely: K 633/VI. 77a
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Írta nem tudom kicsoda I. Leopold császár idejében“
magyarázat: Versmásolat
visszalink:

folyóirat: Jenaische Allgemeine Literatur-Zeitung; ; 21. sz. (01-24);168
lelőhely: K 633/II. 177b-178b (354-356, <684-685>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Pericles. De l’influence des beaux arts sur la felicité des peuples. Németre gróf Benzel, Gotha 1806.“
magyarázat: Kazinczy észrevételei és recenziókijegyzés.
visszalink:

lelőhely: K 633/I. 141a (439, <485>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Kazinczy által összeírt könyvjegyzék tétele – könyvkereskedői katalógusból kiírt magyar vonatkozású könyvekről.
visszalink:

folyóirat: Jenaische Allgemeine Literatur-Zeitung – Intelligenzblatt; ; 11. sz. (01-13); 81
lelőhely: K 633/II. 158a-177b (315-354, <645-684>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Ugyan-az ugyanott a recenziók köztt“
magyarázat: Recenziókijegyzés – Rom, einer Elegie von Schlegel, Berlin 1805.
visszalink:

folyóirat: Hallesche Allgemeine Literatur-Zeitung;; 107. sz. (05-06); 233-248
lelőhely: K 633/III. 148b-149b (124-126, <112-114>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Nestor“
magyarázat: Recenziórészlet – Nestor: Russische Annalen in ihrer slavonischen Grundsprache… übersetzt und erklaert von Schlösser. Göttingen, 1802-1805.
visszalink:

folyóirat: Íris; ; 94. sz. (08-08); 375
lelőhely: K 633/V. 173a
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Íris. 1826. Nro 94. d. 8. Aug. s. 375“
magyarázat: Nyomtatvány-kivágat Kazinczy autográf feliratával.
visszalink:

folyóirat: Jenaische Allgemeine Literatur-Zeitung; ; 185. sz. (08-10)
lelőhely: K 633/II. 75b-81a (150-161)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Sallusts Werke”
magyarázat: Kijegyzés egy recenzióból és észrevételek – Sallusts Werke ford. Schlüter, München, Waldeck,1806. Sallusts Werke ford. Hellbauer, Leipzig, Schwickart, 1806.
visszalink:

lelőhely: K 633/I. 128a (395)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Nyomtatvány-kivágat
visszalink:

lelőhely: K 633/V. 135a-136a
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Kijegyzés Casanova Mémoires-járól, és a XVIII. századi francia libertinage-ról németül és franciául.
visszalink:

lelőhely: K 633/VI. 5a-b
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „A kezdők hibás különösségei“
magyarázat: Kijegyzés a könyvből.
visszalink:

folyóirat: Jenaische Allgemeine Literatur-Zeitung; ; 196. sz. (08-22); 353-360
lelőhely: K 633/II. 58a-75a (115-149)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Recenziómásolat – Kolbe: Über den Wortreichtum der deutschen und französischen Sprache 1806, Lipcse.
visszalink:

folyóirat: Jenaische Allgemeine Literatur-Zeitung; ; 46.sz. (02-23);361-365
lelőhely: K 633/II. 151a (301)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg: „Kant Über die Paedagogik... Königsberg, bey Nicolovius 1803“
magyarázat: Recenziókijegyzés.
visszalink:

lelőhely: K 633/I. 140b (438, <484>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Kazinczy által összeírt könyvjegyzék tétele – könyvkereskedői katalógusból kiírt magyar vonatkozású könyvek.
visszalink:

lelőhely: K 633/V. 151b
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Nyomtatvány-kivágat. Bécsben kapható folyóiratok jegyzéke.
visszalink:

lelőhely: K 633/V. 152a-153b
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Könyvkatalógus lapszéli jegyzetekkel.
visszalink:

lelőhely: K 633/I. 146a (455)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Könyvlistában szereplő tétel. – Hinrichs katalógusa alapján?
visszalink:

lelőhely: K 633/V. 59b
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám:
szöveg:
magyarázat: Kazinczy térképrajza a mű alapján.
visszalink:

Debreceni Egyetemi Kiadó (DOI: 10.5484/Kazinczy_Ferenc_Pandektai)
A kiadás a HUN–REN–DE Klasszikus Magyar Irodalmi Textológiai Kutatócsoport programja keretében jött létre.
A kiadást a K108831. sz. OTKA kutatási program támogatta.