Kazinczy hivatkozásai - 1808

Beer, Johann Christoph
Der Hertzogen und Königen in Hungarn Leben, Regierung und Absterben...
lelőhely: K 633/I. 156b (482, <326>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám: 1808
szöveg: „A magyar első vezérek és királyok képei mellyek nálunk annyi nyomorúlt mázolásokban isméretesek, vétettek az itt következő könyvből". Gróf Sztáray Mihály ezen első vezérek képeivel ékesítette fel a Kállói Gyűlési Palotát.”
magyarázat: A kiadványban szereplő metszetek alapján elkészített nagykállói megyeháza képeinek sorsát jegyzi fel Kazinczy 1808-ig.
visszalink:

Haller Gábor
Éloge
lelőhely: K 633/I. 72a (197)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám: 1808
szöveg: „Barcsay Ábrahám”
magyarázat: Versmásolat – Francia vers Barcsay Ábrahám halálára. A kézirat Cserey Farkastól származik. Kazinczy fordításában az utolsó versszak.
visszalink:

Haugen von Feuerstein, Hansen
Chronika der Hungarn, wie sie anfaenglich ins Land gekommen sind...
lelőhely: K 633/I. 146b (456)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám: 1808
szöveg: „Nékem adatott 16f 1808–ban. Vide Denis Buchdrucksgeschit. p. 370.”
magyarázat: Nyomtatvány-kivágat mellette sajátkezű megjegyzéssel.
visszalink:

Kazinczy Ferenc
Barcsay Ábrahám sírkövére
lelőhely: K 633/I. 72a-b (197-198)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám: 1808
szöveg: „Az említett gróf Haller Gábor által megszólítva ezt írtam Széphalmon 1808 júniusában”
magyarázat: Sírkőfelirat. A sírkő nem készült el.
visszalink:

Ismeretlen szerzőjű művek
La clef des langues
folyóirat: Hallesche Allgemeine Literatur-Zeitung; ; 37. sz. (02-12) ;289-296
lelőhely: K 633/III. 94a-135a (15-97)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám: 1808
szöveg: „Allgemeine Sprachkunde“
magyarázat: Recenziómásolat – Jenisch: Philosophisch-kritische Vergleichung…Berlin, 1796. Denina: La clef des langues…Berlin,1804.
visszalink:

folyóirat: Hallesche Allgemeine Literatur-Zeitung; ; 37. sz. (02-12); 289-296
lelőhely: K 633/III. 94a-135a (15-97)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám: 1808
szöveg: „Allgemeine Sprachkunde“
magyarázat: Recenziómásolat – Jenisch: Philosophisch-kritische Vergleichung…Berlin, 1796. Denina: La clef des langues…Berlin,1804.
visszalink:

folyóirat: Hallesche Allgemeine Literatur-Zeitung; ; 37. sz. (02-12); 289-296
lelőhely: K 633/III. 234a-254b (73-116, <203-244>)
hivatkozó szerző: Kazinczy Ferenc
évszám: 1808
szöveg: „Jenischnek ezt a munkáját Brünni fogságomban tanultam ismerni…meglátván a könyv czímjét a Lipsiai vásár catalógusában . megvétettem azt …Kis János barátomnak küldöttem…“
magyarázat: Recenziómásolat – „Allgemeine Sprachkunde” – Jenisch: Philosophisch-kritische Vergleichung, Berlin. Denina: La clef des langues, Berlin, 1804.
visszalink:

Debreceni Egyetemi Kiadó (DOI: 10.5484/Kazinczy_Ferenc_Pandektai)
A kiadás a HUN–REN–DE Klasszikus Magyar Irodalmi Textológiai Kutatócsoport programja keretében jött létre.
A kiadást a K108831. sz. OTKA kutatási program támogatta.