maganak

[MargL. 156/4]
es korsagos vala · es ev vala vpor neveu tÿztelendev embernek felesege · es tartatÿk vala kevlen maganak be rekeztetveen · az ev nagÿ nehez korsagaert · ffogadast tevn ez azzonnak ev vra es baratÿ ·
[MargL. 43/18]
ffelele ezeknek zent margÿt azzon · valakÿ tugÿa magat sokaÿg elnÿ · le zallehon maganak es halogassa holnapozza azt ammÿ myelkedhetneek · En kedeg nem tudom mÿg elek · Es ha keues
[MargL. 177/18]
nehez korsagokban · sok napokban · es ez vtan esek olÿ nagÿ fev faydalmban · hog levn evnen maganak es okossaganak kyvevle · vgÿ hog negy jeles oruos doctorok · kÿk ez kyralyal bannak vala
[MargL. 45/22]
vala · geryedetevsb vala hog nem az elevt · Es az vr istennek felelmebe annera haznala · hog levn evnen maganak jeles nagÿ meg vtaloÿa chudalatos keppen · Mynden ember auagy soror ellen fel kel vala
[MargL. 92/24]
evryzetÿert · vigan zenuedÿ vala el · ez dragalatos zent zvz · kykbevl hÿzÿvk hog ev maganak kereste martyromsagnak erdemeet · Tahat ez tevrtenetnek alatta · az az · ezen jdevnek alatta · Ez
[MargL. 8/17]
es soklasa kevzevt · mÿkeppen nÿluan meg esmerteek · hog olÿha nemÿkeppen ev maganak kevwele ragattatot · es chudalatos siralmas zozatokat mond vala · Soha zent margit azzon kyualt keppen
[MargL. 43/8]
Erre hozattatneek · auag kerettetneek · kenyerevlet keppen · hog ez nagÿ kemenÿ eletben ev maganak le zallehtana az az hog jl kemeny eletet ne viselne · es hog hozzab jdeÿg tevbbet erdemelhetne
[MargL. 74/15]
azzonnak halalarol · El mene olimpiadishoz zent margÿt azzon mesterehez · es ez dolgokat evnen maganak meg monda · Es tahat olimpiadis ez sororral evzve meg terenek az helÿre <o> hol vala zent
[MargL. 43/14]
auagy tevb erdemet gevhthetne · ha ev magaual kevnyerevletevsben mÿelkevdneek · es hog evnen maganak meltosagos voltaert · Ennere magat megne vtalnaÿa ffelele ezeknek zent margÿt azzon ·
[MargL. 57/19]
aranÿat ezevstevt <pezt> penzt aranyas barsont · zent margit azzon ezekben semmit nem akar vala maganak vennÿ · hanem el kevldy az priorissanak egyhaznak dolgara · es egÿ rezebevl kery vala az
[MargL. 86/18]
vala <v> fel ezen clastromban · az zyl dÿznokat · es ez keet sororokal chynaltatot vala maganak zent margÿt azzon keet vÿne zelev · avagy harom harom vÿne zeleven · auag negÿ vÿne
[MargL. 10/12]
testet · nagÿ aÿtatossagal · es nagÿ sÿralmakal · Az elsev mÿset meg halgatÿa vala maganak  · de az nagÿ mÿsen es egyeb zolosmakon mÿndenkoron egyeb sororokal allot es eneclet ·
[MargL. 75/14]
azzon az karban az ev jmadkozo helere · holot zokot vala allanÿ es jmadkoznÿ tÿtkon evnen maganak  · es elevtte valanak ez zent zvznek mÿnden ev zep aranÿas kepeÿ tablaÿ · es

Előfordulások száma: 13


Lehetséges fontkészletek: Arial Tahoma Times New Roman Verdana

M. Nagy Ilona, Boda István Károly, Porkoláb Judit, Varga Teréz, 2011.