juue

[MargL. 38/11]
pozto foltokat · es azzal foldozza vala meg kevnteset capÿat · Egÿ nemevnemev napon <jue> juue bela kyral az ev leÿanÿahoz · Mykoron eleeben hyvatta volna az ev leÿanÿat de zent margyt
[MargL. 66/12]
az secrestÿeben · es evnen maga vezen vala magan disciplinat · Mÿnek vtanna kedeg ez zent zvz juue ez bodog azzon clastromaban · gyakorta keri vala az ev tarsat soror evrsebetet olimpiadis
[MargL. 127/7]
azzonnak halala elevt harom eztendevuel · karachon vtan · levn nagÿ ar vÿz · vgÿ hog be juue ez clastromba az zolgalo leanyoknak vduarara az nagÿ vdvarra · Ezen jdevben vyz kerest vtan ·
[MargL. 127/10]
ez clastromba az zolgalo leanyoknak vduarara az nagÿ vdvarra · Ezen jdevben vyz kerest vtan · juue jde ez clastromhoz az jdev bely provincialis frater marcellus · Mykoron be jut volna az
[MargL. 33/1]
meg ev nekÿ akaratÿat · Tahat az provincialis · kÿralne azzonnak parancholatÿa zerent · juue zent margit azzonhoz · es hivata hozza zent margit azont · es meg monda az ev anÿanak jzenetÿt
[MargL. 207/13]
hog kÿ latta vala zent margÿt azzonnak feÿen az tvznek langÿat eegveen · Egy jdevben juue zent margÿt azzonhoz egÿ lean · es lata hog zent margyt azzon jgen meg heruadot · Monda ez
[MargL. 175/3]
es az beteg tellÿesseguel erezveen ev magat egeznek · az ev betegsegenek agyabol fel kele · es juue zent margÿt azzonnak koporsoÿahoz nagÿ sok emberekvel mÿkeppen olÿan nemes ember · es
[MargL. 197/17]
Es vala zent margyt azzonnak mestere · hog kÿ evtet tanehta elevzer deakvl · Annak vtanna el juue zent margÿt azzonual · ez zygetben · es nagy byzonsagot tevn zent <Ja> margyt azzonnak zentseges
[MargL. 111/13]
istennek dichevseges zuleÿe · zenteknek es zent zvzeknek nagÿsok sokassagaual menyorzagbol ala juue  · az hazban mely hazban zent margit azzon betegen fekzÿk vala · es ev kezeeben hoz vala az
[MargL. 143/11]
sugurulasabol · mendenestevl fogua meg za[ba]duluan fel kele · Es zent margÿt azzonnak koporsoyahoz juue  · nagy aytatossaggal es alazatossagal fevldre le teryezkevduen halat ada ez zent zvznek · Es ez

Előfordulások száma: 10


Lehetséges fontkészletek: Arial Tahoma Times New Roman Verdana

M. Nagy Ilona, Boda István Károly, Porkoláb Judit, Varga Teréz, 2011.