MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
[Serkentés a’ Nemes Magyarokhoz]
*
Cím nélkül, a sor fölött, a lap közepén: I. NB. I.
Sebhedtt szívemre millyen Ír! – –
Belőle véres könnyek hemperegnek
Láttára illy’ szörnyű Történeteknek,
A’ mellyeket mind Emberség,
Mind Isten és Vallás ellen*
Három áthúzott sor következik:
<Egy hajdan még
<Híres,> Fényes, [Az áth. szó fölé írva.] de most már tellyesen
Leomlott Nemzet>
A’ hajdan még
Fényes, de most egész Világ’
Csúfjára elallyasodott Frantziaság
Terjeszteni meg nem szűnik.
––––––––––––––––––––––––––––––
*
A sor fölött, középre írva: NB. 2.
De óh az Emberséget mint tiszteljük,
Látván e ’ nagy tekintetet,
Hogy a’ vitéz szív’ gerjedelme,
Hogy a’*
<Király…’>
Haza’ ’s Király’ szerelme*
<szerelme> szerelme Az áth. szó fölé írva.
Éget*
Az É é-ből jav.
sok*
<népeket>
Nemzetet;
’S*
A sor elé betoldva.
hogy*
A H h-ból jav.
észak’ ’s dél’ allyáról
Már minden nép minden határról
Seregbe tódúl a’*
<gyűl sok g…> tódúl a’ Az áth. szavak fölé írva.
Király előtt,
’S körűltte táborsántzot vetvén,
’S az ellenség’ dühét nevetvén,
Megójja őt.