MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
Serkentés
a’ Nemes Magyarokhoz
Serkentés
a’ Nemes Magyarokhoz
a mostani Országgyűléskor.
kántáta
Wéber Simon Péter által.
Mellyet Muzsikára vett
toszt ferentz.
Magyarúl a’ Muzsikához készített
Csokonai Mihály.
––––––––––––––––––––––––––––––––––

Pressburg,
gedruckt und zu finden in der Michaelergasse
in der Weberischen Buchdruckerey.A’ Magyarok’ Karja.
Hadra, Pajtásim! serényen,
Vágjuk*
Az u ú-ból jav.
a’ Frantzot keményen,
Dölyfös mérgét rontsuk meg!

Eggy Hang.
Számra Hérósok nem néznek,
Eggy valóságos Vitéznek
Bátorság kell, nem sereg.

Kar.
Hadra, Pajtásim! serényen! ’s a’ t.

A’ Történetek’ Múzsája.
(Recitativo.)
Minő Dal ez! – –
Hármóniával zeng az Égen,
Harsog Hegyen, Völgyön, Tseréken,
És minden Embert fel-buzdít.*
A kötőjel utólag betoldva.
Sok szózat ez*
<,>
de eggy a’ hang’*
A szókezdő h a lap szélén H-ból jav.
szere;*
A szókezdő sz a lap szélén Sz-ből jav.
Olly mint midőn Izráel Hadrakészűlőt vere,
Az Úr’ ’s Gedéon’ Fegyvere!

A’ Magyarok’ Karja.
Hadra, Pajtásim! serényen, ’s a’ t.

A’ Történetek’ Múzsája.
(Recitativo.)
Mi borzasztó Dal ez! – –
A’ régi dolgokat*
A szókezdő d a lap szélén D-ből jav.
vizsgálgatám,
’S nem űgyelék a’ máiakra,
Mellyek jobban tartoznak a’ Fiakra,
Midőn a’ Lármahang fülembe hat,
Indúlok, ’s érzek sok bús gondokat*
A szókezdő g a lap szélén G-ből jav.
Nyílt szívembe.*
A szókezdő sz a lap szélén Sz-ből jav.
Eggy hajdon szép Országra nézek fel:
’S ah! tollam’*
A szókezdő t a lap szélén T-ből jav.
illy bús lélekkel*
A szókezdő l a lap szélén L-ből jav.
Fel-végyem*
A kötőjel utólag betoldva.
é, vagy ne!

Aria.
Hallatlan Történetekbe
’S borzasztókba kezdek most;
Vajha véres könnytseppekbe
Márthatnám a’ Pappirost!
Illy gonoszság*
A szókezdő g a lap szélén G-ből jav.
eggy summába*
A szókezdő s a lap szélén S-ből jav.
Nintsen semmi Krónikába.

A’ fiú*
A szókezdő f a lap szélén F-ből jav.
az atyja’*
Az első a a lap szélén A-ból jav.
vérét*
A v a lap szélén V-ből jav.
Itta érzéketlenűl,
Ölte a’ testvér*
A szókezdő t a lap szélén T-ből jav.
testvérét;*
A szókezdő t a lap szélén T-ből jav.
Sőt a’ vétek többre gyűl:
Szomjokat drágábbal óltják,
A’ fel-kentt*
Jav. ebből: fel kent
Királyt elóltják.

A’ Magyarok’ Karja.
Vágjuk e’ Királyölőket,
A’ mi kardunk*
A szókezdő k a lap szélén K-ból jav.
vesse őket
A’ setét pokolba be.

Eggy Hang.
Emberséget színelétek,
A’ midőn azt meg-törétek;*
A nyomtatott kötőjel fölé még egy vonal került.
Véres boszszú verjen le!

A’ Magyarok’ Karja.
Vágjuk e’ Királyölőket, ’s a’ t.

A’ Történetek’ Múzsája.
Sőt Teréziánk’ Magzatja,
A’ ki Néki mássa*
A szókezdő m a lap szélén M-ből jav.
vólt,
Lett vad mérgek’*
A szókezdő m a lap szélén M-ből jav.
áldozatja,*
A szókezdő á a lap szélén Á-ból jav.
És gyalázattal meg-hólt.*
A nyomtatott kötőjel fölé még egy vonal került.
Vére ártatlan’ folyt el,
Mérgesenn itták azt fel.

A’ Magyarok’ Karja.
A’ Királyház’ Magzatjáért
Álljunk boszszút,*
A szókezdő b a lap szélén B-ből jav.
’s Tréziáért,
Kit Hazánk most is*
Jav. ebből: most-is
sohajt.

Eggy Hang.
Rettentő ez a’ latorság!*
A szókezdő l a lap szélén L-ből jav.
Állj boszszút,*
A szókezdő b a lap szélén B-ből jav.
Nemes Magyarság!
Fel se vévén semmi Bajt.

A’ Magyarok’ Karja.
A’ Királyház’ Magzatjáért, ’s a’ t.

Eggy Birodalombéli Német.
(Recitativo.)
Ti Népek, – kik nyúgosztok békeségbe,*
A szókezdő b a lap szélén B-ből jav.
Királytok’ árnyékába*
Jav. ebből: Árnyékába
még; –
Óh! lám – minket melly rettentő Inségbe –
Ejtett a’ Frantz kegyetlenség. –
Ím városinkat*
A szókezdő v a lap szélén V-ből jav.
és szép*
<sok> szép Az új változat a lap szélére írva.
mindenünket*
A szókezdő m a lap szélén M-ből jav.
Kegyetlenűl fel – perzselé, –
’S vad*
A szókezdő v a lap szélén V-ből jav.
nemzetként*
A szókezdő n a lap szélén N-ből jav.
– erővel Nemzetünket –
Polgári hadra*
A szókezdő h a lap szélén H-ból jav.
ingerlé. –

Arioso.
Ne hidjetek ketsegtető szavának,
Melly a’ Szabadsággal teli;
’S bérért*
A szókezdő b a lap szélén B-ből jav.
azt tsatsogó*
Jav. ebből: tsatsogó
apostolának,*
A szókezdő a a lap szélén A-ból jav.
Hogy most rablántzon nyögtök ti.
Irígyli, hogy szép békeségbe*
A szókezdő b a lap szélén B-ből jav.
éljen
Országtok állandó időt.*
A szókezdő i a lap szélén I-ből jav.
’S az kell, hogy több boldogtalant szemléljen;
Óh, óh, verjétek viszsza őt!

Két Magyar.
Eggy. Távozz Frantz!*
<hát> Frantz Az új változat a lap szélére írva.
magyar fülünkben*
A szókezdő f a lap szélén F-ből jav.
Tsalfa szód*
A szókezdő sz a lap szélén Sz-ből jav.
kedvet nem lél.
Másik. A’ Királyhűség lelkünkben*
A szókezdő l a lap szélén L-ből jav.
Lángol, ’s még Hazánkban*
Jav. ebből: Hazánkba
él.
Ketten. Népünk ezzel kerget be
Téged Bojnyikfészkedbe.
Kar. Távozz Frantz!*
<hát> Frantz Az új változat a lap szélére írva.
magyar Fülünkben*
Jav. ebből: Fülünkbe
Tsalfa szód kedvet nem lél.

Eggy Tseh.
Eljöttek széleink*
A szókezdő sz a lap szélén Sz-ből jav.
felé
Hóhérdrabanti a’ Pokolnak,
Hogy minket systematice,
’S moraliter majd meg-gyilkolnak.*
A nyomtatott kötőjel fölé még egy vonal került.
Printz Károly Márssal meg-jelent,*
A nyomtatott kötőjel fölé még egy vonal került.
Márs látszott e’ vitéz Személyen:
’S a’ tolvaj Nép mind széllyel-ment.*
A kötőjel utólag betoldva.
Éljen soká Printz Károly! Éljen!

Két Magyar.
Eggyik. Éljen! mert Ő az Hazának
Védelmére állt elő.
Másik. Majd sok ősz*
A szókezdő ő a lap szélén Ő-ből jav.
saját fiának*
A szókezdő f a lap szélén F-ből jav.
Mondja, melly vitéz*
A szókezdő v a lap szélén V-ből jav.
vólt Ő.
Ketten. A’ veszély*
A szókezdő v a lap szélén V-ből jav.
alig jött ránk,
Már segítni jött hozzánk.
Kar. Éljen, mert ő az Hazának,
Védelmére állt elő.

Eggy Belga.
Hát mi hogy ne jajgatnánk,
Belgium’ szegény lakóji!*
A szókezdő l a lap szélén L-ből jav.
Kik tudjuk, mint törtek ránk
Népünknek meggyilkolóji,*
A szókezdő m a lap szélén M-ből jav.
’S adtak, játszván tsalfa színt,
Szabadságfát, ’s Gillotint.

Már nem méltó ez Határ
A’ Sas’ árnyékában*
Jav. ebből: Árnyékába
űlni;
A’ Nyakasság bűntet már,
’S hév buzgóságunk*
A szókezdő b a lap szélén B-ből jav.
kezd hűlni.
Ah, az engedetlenség*
A szókezdő e a lap szélén E-ből jav.
Semmi jót nem szűle még!

A’ Magyarok’ Karja.
Térjetek hát útatokra,*
A szókezdő ú a lap szélén Ú-ból jav.
Rontsatok Tirannustokra,
Hódolván Királyunkhoz.

Eggy Hang.
Hogy ha ismét hívek lésztek,
Tőle boldogságot*
A szókezdő b a lap szélén B-ből jav.
vésztek,
Mellyet bőlts páltzája*
A szókezdő p a lap szélén P-ből jav.
hoz.

Kar.
Térjetek hát útatokra,*
A szókezdő ú a lap szélén Ú-ból jav.
’s a’ t.

Eggy Tirolisi.
A’ dühös Frantz széleinkről
Már felénk is*
Jav. ebből: felénk-is
bé-nyomúlt;*
A kötőjel utólag betoldva.
Ám-de*
A nyomtatott kötőjel fölé még egy vonal került.
roppant bértzeinkről*
A szókezdő b a lap szélén B-ből jav.
Népünk által mind le-húllt.*
A nyomtatott kötőjel fölé még egy vonal került.
A’ kemény stutzpattogásra*
A szókezdő s a lap szélén S-ből jav.
Omlott a’ sok Frantz rakásra.

Néktek hálá jó barátok,*
A szókezdő b a lap szélén B-ből jav.
Kik stutzot*
A szókezdő s a lap szélén S-ből jav.
küldétek ki;
Préda helytt kedves Hazátok’
Oltalmát szerzettük mi.
Mert h’ a’ Frantz Tirolba menne,
Úgy a’ győzés*
A szókezdő g a lap szélén G-ből jav.
súllyosb lenne.

A’ Magyarok’ Karja.
Hogy vitézűl hartzolátok,
Isten terjesszen reátok
Érte bőv áldást*
A szókezdő á a lap szélén Á-ból jav.
alá.

Eggy Hang.
Stuttzot-is*
Jav. ebből: Stutzot-is
, sőt mindenünket
Néktek adjuk, ’s életünket,*
A szókezdő é a lap szélén É-ből jav.
Hogyha szükségtek lesz rá.

Kar.
Hogy vitézűl hartzolátok, ’s a’ t.

A’ Történetek’ Múzsája.
(Recitativo.)*
A nyomtatásban itt következő 9 sor két vonallal áthúzva, mellé NB. megjegyzés került:
<Szívem’ Sebére millyen Ír! – –
Ő vérzik illy Stzénák’ tekíntetére,
A’ mellyektől mindennap könnyez Vére;
’S a’ mellyeket mind Emberség
Mind Isten és Vallás ellen
Eggy hajdan még
Híres, de most már tellyesen
Le omlott Nemzet terjeszt mérgesen
Tsúfjára a’ Világnak.>

Kar.
A’ gaz Frantznál eggy nép is*
Jav. ebből: Nép-is
még,
Méllyebb fenékre nem merűlt:
Légyen dühösségedbe*
A szókezdő d a lap szélén D-ből jav.
vég,*
A szókezdő v a lap szélén V-ből jav.
Mert a’ te bűnöd*
A szókezdő b a lap szélén B-ből jav.
sokra gyűlt.

Múzsa. (Recitativo.)*
A nyomtatásban itt következő 11 sor két vonallal áthúzva, mellé NB. 2. megjegyzés került:
< De óh az Emberség melly betsbe lészen,
H’ ama’ nagy Stzénát nézzük még;
Hogy a’ vitéz szív’ gerjedelme,
Hogy a’ Haza’ ’s Király’ szerelme
Sok Nemzetekbe ég.
Hogy Észak’ ’s Dél’ Aljáról
Már minden Nép minden Határról
Vitéz Seregbe gyűl a’ Király előtt,
’S körűlte Táborsántzot vetvén,
’S az Ellenség’ dühét nevetvén,
Megójja őt.>

Eggy Magyar.
A’*
Jav. ebből: E’
Felkentt*
Jav. ebből: Felkent
mellett védelműl*
A szókezdő v a lap szélén V-ből jav.
Sok milliók*
A szókezdő m a lap szélén M-ből jav.
mennek tsatába,
Kik élnek bóldog birtokába’,*
Jav. ebből: birtokába
’S az Isten-is; ki trónusába’,*
Jav. ebből: trónusába
A’ nemzetek’*
Jav. ebből: Némzetek
fontjával űl.

Múzsa. (Recitativo.)
Magyar, Tseh és Horváth egészen
A’ mit mostan a’ Bétsi részen*
A szókezdő r a lap szélén R-ből jav.
Olly vígann tészen:
Örökre élnek az Históriába’,*
A hiányjel utólag pótolva.
E’ fényes Tettek*
A szókezdő T-t a lap szélén minden bizonnyal kisbetűre akarta javítani, de ismét T-t írt.
eggy summába.*
A szókezdő s a lap szélén S-ből jav.

Arioso.
Nemes Magyar! hazád’ főldébe még*
<Hazádba még> főldébe még Az új változat az áthúzott rész fölé, mellé írva.
Nem jött a’ had*
A szókezdő h a lap szélén H-ból jav.
’s kegyetlenség;
Nem láttad még a’ gyilkos Frantzok mint pusztítnak,
Még házatok fenn áll, ’s mezőitek virítnak,
E’ bóldogság*
A szókezdő b a lap szélén B-ből jav.
királyi*
A szókezdő k a lap szélén K-ból jav.
mív.*
A szókezdő m a lap szélén M-ből jav.
Óh, halld! királlyod millyen bízva ma hív:*
<kegyes Királyod hív> királyod millyen bízva ma hív: Az áth. szavak fölé írva.
Menj hartzra,*
A szókezdő h a lap szélén H-ból jav.
győzni*
<Hartzra> győzni Az új változat a lap szélére írva.
termett szív!

A’ Magyarok’ Karja.
Semmi minket el nem vét,
Mégyünk víg dobszóval:*
A szókezdő d a lap szélén D-ből jav.
Bár az ellenség*
A szókezdő e a lap szélén E-ből jav.
tüzét*
A szókezdő t a lap szélén T-ből jav.
Ontsa ránk tsomóval.
A’ fegyvertsörgésre*
A szókezdő f a lap szélén F-ből jav.
mars!
Óh ez a’ legvígabb Mars.

Nép. A’ fegyvertsörgésre*
A szókezdő f a lap szélén F-ből jav.
mars!
Óh ez a’ legvígabb Mars.

Kar. Már tudod dühös Frantz agy,*
A szókezdő a a lap szélén A-ból jav.
Hogy ha szemközt hajtunk,
Bátor számunk nints is*
<->
nagy,
Van Magyar kar*
A szókezdő k a lap szélén K-ból jav.
rajtunk.
Görbe kardunk*
A szókezdő k a lap szélén K-ból jav.
hány ezert
A’ nyeregből*
A szókezdő n a lap szélén N-ből jav.
már le-vert?*
A kötőjel utólag pótolva.

Nép. Görbe kardunk*
A szókezdő k a lap szélén K-ból jav.
hány ezert
A’ nyeregből*
A szókezdő n a lap szélén N-ből jav.
már le-vert?*
A kötőjel utólag pótolva.

Kar. Majd h’*
<’S Hogyh’> Majd h’ Az új változat a lap szélére írva.
a’ nemzet*
A szókezdő n a lap szélén N-ből jav.
öszve jő,
’S hadra*
A szókezdő h a lap szélén H-ból jav.
fog ki-szállni:*
A kötőjel utólag pótolva.
Büszke tsúfolóin*
A szókezdő t a lap szélén T-ből jav.
ő
Nagy boszszút*
A szókezdő b a lap szélén B-ből jav.
fog állni;
És fog adni dupla bért,
Vakmerő rablásodért.

Nép. És fog adni dupla bért
Vakmerő rablásodért.

Kar. Majd meg bünteténdi ez
Sok kegyetlenséged’,
Míg örökre porba vesz
Tsúnya dölyfösséged.
Sírva nézed szerte szét
A’ Magyarok’ Istenét!

Nép. Sírva nézed szerte szét,
A’ Magyarok’ Istenét!

Múzsa, Tseh, Tírolisi.
Múzsa. Rajta hát, Magyar fiak!*
A szókezdő f a lap szélén F-ből jav.
Istenben hartzolni!
Tseh. Míg tsak a’ kemény Frantz nyak*
A szókezdő n a lap szélén N-ből jav.
Meg nem kezd hajolni;
Tírolisi. És az Árnyékkép nem kell,
Melly belé dölyföt lehell.
Hárman. És az Árnyékkép nem kell,
Melly belé dölyföt lehell.

Múzsa. Hírt*
<Fényes> Hírt Az új változat a lap szélére írva.
pálmát*
A szókezdő p a lap szélén P-ből jav.
nyerjetek
Rólok e’ tsatában;*
Jav. ebből: Tsatába
Tseh. Tudja jó Fej’delmetek,
Hogy minden Bajában*
Jav. ebből: Bajába
Tírolisi. Óltalmúl, mihelyt tsak szólt,
A’ ti bátorságtok*
A szókezdő b a lap szélén B-ből jav.
vólt.
Hárman. Óltalmúl, mihelyt tsak szólt,
A’ ti Bátorságtok vólt.

Múzsa. Óh! miként hálál meg Ő
Mindent hajdanában;*
Jav. ebből: hajdanába
Tseh. Mondván:*
<Úgy mond:> Mondván: Az új változat a lap szélére írva.
Leg-több*
A kötőjel utólag pótolva.
Kedvem nő
A’ Magyar hazában.*
Jav. ebből: Hazában
Tírolisi. Mert vitézi szíve*
A szókezdő s a lap szélén S-ből jav.
nagy,
És szerelme meg nem fagy.
Hárman. Mert vitézi szíve*
A szókezdő s a lap szélén S-ből jav.
nagy;
És szerelme meg nem fagy.

Az egész Kar a’ néppel*
A szókezdő n a lap szélén N-ből jav.
eggyütt.
Nem; nem hír,*
A szókezdő h a lap szélén H-ból jav.
nem bér,*
A szókezdő b a lap szélén B-ből jav.
tsak tiszt*
A szókezdő t a lap szélén T-ből jav.
Serkent védelmezni:
Eggy Magyart tsupán e’ kiszt
Vérrel is*
Jav. ebből: vérrel-is
fedezni
A’ Királyt és az*
Jav. ebből: a’
Hazát,
E’ kettőért hartzra*
A szókezdő h a lap szélén H-ból jav.
hát!