MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
Két Szerelmes’ Dalja.
Énekeljünk Tzipriának,*
Utólag, más tintával jav. ebből: Cipriának, a vessző utólag pótolva.
Drága Kints!
Mert ez élet-asszonyának
Párja nints.
Rózsa nyíl ennek*
<nyíl… ennek> Az áth. szó fölé írva más tintával: <kert omlik> Az egész alá újabb tintával: nyíl ennek
nyomában,
Bársony ennek birtokában
A’ bilints.

Énekeljünk Tzipriának*
Utólag, más tintával jav. ebből: Cipriának
Eggyaránt!
Engem is nyájas fijának*
Utólag, más tintával jav. ebből: fijanak
Tegze bánt;
A’ miolta szép szemeddel,*
A vessző utólag, más tintával pótolva.
Rózsaszín tekinteteddel
Tőrbe hánt.

*
A sor fölött más tintával pag. jelzés áll.
Énekeljük felsegítő
Karjait,
’S a’ Szerelmek lelkesítő
Lángjait.*
Utólag, más tintával jav. ebből: Langjait, a sor alatt vízszintes vonal, de nem kezdődik új szakasz.
Vígadozzunk, és magunknak
osszuk édes ajjakunknak*
Utólag, más tintával jav. ebből: Ajjakunknak
Tsókjait.