MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
A Tél.
Mormol dühös szele a’ fagyos északnak,
A zsindellyre vastag jeg*
jég
tsapokat raknak.
El lepik a’ földet sürü fergeteggel
A fojo vizeket meg kötik hideggel.
Mellyeket őszitnek*
<b>őszitnek, az ő ö-ből jav.
a’ havak és Derek
Azok a’ tél fejénn fejérlö púderek.
Zúzmarázos a’ bak tsillámlo szakálla
Tsörög a’ jég miatt minden szöri szála.
Vége felé jár a’ didergö December
Decembert hordoz már minden okos ember
Szellös volna nagyon az ing ’s a paputs ma
Bezzeg betsbe is van a’ bunda ’s a’ kutsma.
’A vékony rokojás Leánynak a’ pöre
Gatyáú légénynek fel áll minden szöre
A Farkasok Medvék ’s Rókák hébe hoba
A sürü erdöbe mennek praedálóba.
A Többi állatok merülvén álomba
Alusznak az összel készített*
kesztett ért. sz. em.
alomba.
A madarak nagyobb része el utaza
Tsak veréb, tsak varjú maratt*
varjú Utólag a sor fölött betoldva, a tsak maratt olvhtl. szavakból jav.
ide haza.
Az is a’ városhoz*
A ro utólag a sor fölé beszúrva.
közelébb szivárog
’S a Diszno torokba*
A k g-ből jav.
öröm notát károg.
Komor minden, minden szomorúnak tettzik
Mihelyt*
A t olvhtl. betűből jav.
a’ tél borzas tsillaga fel tettzik.
Mindent öszve bádjaszt és pu[h]it*
puit A későbbi javítás alapján em.
ostoba
Levegö egével a’ be fütött szoba.
Tsupánn az örvendö fársáng vig zászlója
Lett az el tsüggedt sziv jó vigasztaloja.
Melly víg kiáltással fel emeli fejét
Ugrál az ujj havonn nem talájja hejét.
Öltözik magára sok féle maskarát
Ugros kozák tántzra billegeti farát.
Víg, ebédeket rak teritett asztalánn
Markába petsenye, ’s kulats az oldalánn.
Tantzos szobájába víg musikát penget
Kurjongat ’s a’ búnak adijöt izenget
Szánkázik ’s esik néha ollyan is a’ szánba
A millyet nem igen tennének románba.
Követi sok gavar, tsirippol utánna
Sok öreg biráktól irtódzo Susánna.

Mormolnak*
Jav. ebből: Mormol <dühös>
szelei*
Az s a lap szélén ʃ-ből jav.
a’ fagyos északnak,*
Az s a lap szélén ʃ-ből jav.
A zsindelyre*
zsinde<l>lyre
vastag*
Az s a lap szélén ʃ-ből jav.
jeg*
jég
tsapokat raknak.
El lepik a’ földet sürü*
Az s a lap szélén ʃ-ből jav.
fergeteggel,*
A vessző utólag pótolva.
A’*
A hiányjel utólag pótolva.
folyo*
Az ly a lap szélén j-ből jav.
vizeket meg kötik hideggel.
Mellyeket őszitnek*
<b>őszitnek, az ő ö-ből jav.
a’ havak és derek,*
A d a lap szélén D-ből jav.
A vessző utólag pótolva.
Azok a’ tél’*
A hiányjel utólag pótolva.
fején*
fején<n>
fejérlő*
Az ő ö-ből jav.
púderek.
Zúzmarázos a’ Bak*
A B b-ből jav.
tsillámlo szakálla,*
Az s a lap szélén ʃ-ből jav.
A vessző utólag pótolva.
Tsörög a’ jég miatt minden szőri*
Az s a lap szélén ʃ-ből, az ő ö-ből jav.
szála.*
Az s a lap szélén ʃ-ből jav.
Vége felé jár a’ didergő*
Az ő ö-ből jav.
Detzember,*
A tz c-ből jav.
A vessző utólag pótolva.
Detzembert*
A tz c-ből jav.
hordoz már minden okos ember.*
A pont utólag betoldva.
Szellős*
Az ő ö-ből jav.
vólna*
Az ó o-ból jav.
nagyon az ing ’s a’*
A hiányjel utólag pótolva.
paputs ma,*
A vessző utólag pótolva.
Bezzeg betsbe is van a’ bunda ’s a’ kutsma.
A*
A hiányjel utólagos betoldás.
vékony rokojás leánynak,*
Az l a lap szélén L-ből jav.
A vessző utólag pótolva.
’s*
Utólag beszúrva.
a’ pöre
Gatyájú*
A j utólagos betoldás.
legénynek*
Jav. ebből: légénynek
fel áll minden szöre.*
Az s a lap szélén ʃ-ből jav.
A pont utólag pótolva.
A’*
A hiányjel utólagos betoldás.
farkasok*
Az f a lap szélén F-ből jav.
medvék*
Az m a lap szélén M-ből jav.
’s rókák*
Az r a lap szélén R-ből jav.
hébe hóba*
Az ó o-ból jav.
A sűrű*
Az s a lap szélén ʃ-ből jav., az ű ü-ből jav.
erdőbe*
Az ő ö-ből jav.
mennek prédálóba.*
A lap szélén az é ae-ból jav.
A’*
A hiányjel utólagos betoldás.
többi*
Az t a lap szélén T-ből jav.
állatok merűlvén*
Az ű ü-ből jav.
álomba
Alusznak az ősszel*
Az ő ö-ből jav.
keszített alomba.
A’*
A hiányjel utólagos betoldás.
madarak’*
A hiányjel utólagos betoldás.
nagyobb része*
Az s a lap szélén ʃ-ből jav.
el útaza,*
Az ú u-ból jav.
A vessző utólag pótolva.
Tsak veréb, tsak varjú maradt*
Jav. ebből: maratt
ide haza.
Az is a’ városhoz*
Az s a lap szélén ʃ-ből jav.
közelébb szivárog,*
Az s a lap szélén ʃ-ből jav.
A vessző utólag pótolva.
’S a’*
A hiányjel utólagos betoldás.
diszno*
A d a lap szélén D-ből, az s ʃ-ből jav.
torokba öröm nótát*
Az ó o-ból jav.
károg.
Komor minden, minden szomorúnak*
Az s a lap szélén ʃ-ből jav.
tünik,*
Jav. ebből: tettzik
A vessző utólag pótolva.
Mihelyt a’ tél’*
A hiányjel utólag pótolva.
borzas tsillaga fel tetszik.*
Jav. ebből: tettzik
Mindent öszve bádjaszt*
Az s a lap szélén ʃ-ből jav.
és puhit*
A h utólag a sor fölé betoldva.
ostoba*
Az s a lap szélén ʃ-ből jav.
Levegö egével a’ be fűtött*
Az ű ü-ből jav.
szoba.*
Az s a lap szélén ʃ-ből jav.
Tsupán*
Tsupán<n>
az örvendő*
Az ő ö-ből jav.
fársáng’*
Az s a lap szélén ʃ-ből jav., az utólag pótolva.
víg*
Az í i-ből jav.
zászlója*
Az s a lap szélén ʃ-ből jav.
Lett az el tsüggedt sziv*
Az s a lap szélén ʃ-ből jav.
meg*
<jó> meg Az áth. szó fölé írva.
vígasztalója.*
Az í i-ből jav., az s a lap szélén ʃ-re jav., az ó o-ból jav.
Melly víg kiáltással*
Az s a lap szélén ʃ-ből jav.
fel emelvén*
Jav. ebből: emeli
fejét
Ugrál az újj*
Az ú u-ból jav.
havon*
havon<n>
nem találja*
A lap szélén jav. ebből: talájja.
helyét.*
Az ly j-ből jav.
Öltözik magára sok*
Az s a lap szélén ʃ-ből jav.
féle maskarát,*
A vessző utólag pótolva.
Ugrós*
Az ó o-ból jav.
kozák tántzra billegteti*
Jav. ebből: billegeti
farát.
Víg*
<,>
ebédeket tart*
<rak> tart Az áth. szó fölé írva.
terített*
Az í i-ből jav.
asztalán*
asztalán<n>, az s a lap szélén ʃ-ből jav.
Markába petsenye,*
<s>
kulats az oldalán.*
oldalán<n>
Tántzos*
Az á a-ból jav.
szobájába*
Az s a lap szélén ʃ-ből jav.
víg musikát*
Az s a lap szélén ʃ-ből jav.
penget,*
A vessző utólag pótolva.
Kurjongat,*
A vessző utólag pótolva.
’s a’ búnak ádiőt*
Jav. ebből: adi<j>öt.
izenget.*
A pont utólag pótolva.
Szánkáz,*
Szánkáz<ik>
A vessző utólag pótolva.
’s esik*
Az s a lap szélén ʃ-ből jav.
néha ollyan is a’ szánba,*
Az s a lap szélén ʃ-ből jav.
A vessző utólag pótolva.
A’*
A hiányjel utólag pótolva.
millyet nem igen tennének románba.
Követi sok*
Az s a lap szélén ʃ-ből jav.
gavar, tsirippol utánna
Sok öreg birótól*
Jav. ebből: bíráktól
irtózó*
Jav. ebből: irtó<d>zo
Súsánna.*
Az ú u-ből jav.
A lap szélén egy 20.-as szám áll, ami az itt található sorpárok számát jelöli. Utána a következő bejegyzés olvasható: Lásd a’ Folytatást pag. 16
*
A 98b (Csokonai számozásával 16.) lap tetején ez a cím áll: Tél., majd következik az autográf toldalék.
Balgatag nagy*
Az n a lap szélén N-ből jav.
világ!*
A v a lap szélén V-ből jav.
ez*
Az e a lap szélén E-ből jav.
é a’ Múlatság,*
Az m a lap szélén M-ből jav., az s a lap szélén ʃ-ből jav.
A’ mellyet únalom*
Az ú a lap szélén Ú-ből jav.
követ és fáradság?*
Az f a lap szélén F-ből jav., az s a lap szélén ʃ-ből jav.
Ez é a’*
Utólag beszúrva.
Múlatság?*
Az m a lap szélén M-ből jav., az s a lap szélén ʃ-ből jav.
a’ mellynek utánna
A’ test*
Az s a lap szélén ʃ-ből jav.
még eggy másik*
Az s a lap szélén ʃ-ből jav.
múlatást*
Az s a lap szélén ʃ-ből jav.
kívánna:
Hogy vissza*
Az s a lap szélén ʃ-ből jav.
nyerhesse azt az állapotot,
A’ mellybe addig vólt, míg még nem múlatott.
Lármás Vígasságok! eltikkasztó*
<részegítő> eltikkasztó Az áth. szó fölé írva.
bálok,*
A b a lap szélén B-ből jav.
Bennetek melly kevés örömet*
Az ö a lap szélén Ö-ből jav.
találok!
Adnak é a’ magát*
<újjulást> a’ magát Az áth. szó fölé írva.
meg únt természetnek*
Az s a lap szélén ʃ-ből jav.
Újjúlást,*
Az s a lap szélén ʃ-ből jav.
a’ melyek*
Jav. ebből: mellyek
ezekből szűletnek,*
Az s a lap szélén ʃ-ből jav.
A’ sok*
Az s a lap szélén ʃ-ből jav.
szófi*
Az s a lap szélén ʃ-ből jav.
beszéd,*
Az s a lap szélén ʃ-ből jav.
ki*
<a>ki
tsapongo*
Az s a lap szélén ʃ-ből jav.
Ámor,
Komor álmatlanság,*
Az á a lap szélén Á-ből jav.
’s harmadnapi mámor.*
Az m a lap szélén M-ből jav.
Múlattat é ollyan mis más gyülekezet,*
A g a lap szélén G-ből jav.
Millyet oda tántz,*
<tsak> tántz, Az áth. szó fölé írva.
bor, ’s nem barátság*
Az s a lap szélén ʃ-ből jav.
vezet?
Mert kit baráttá tesz*
Az s a lap szélén ʃ-ből jav.
a’ bál’*
A b a lap szélén B-ből jav.
A hiányjel utólag pótolva.
Tántza*
A t a lap szélén T-ből jav.
’s bora,
Az*
Jav. ebből: A’
nem barát, hanem tsak pajtás*
A p a lap szélén P-ből jav.
’s tzimbora.*
A t a lap szélén T-ből jav.
De a’ tántz?*
A t a lap szélén T-ből jav.
– Hát úgy jő vissza egésségünk,
Ha előbb a’ tántzba*
A t a lap szélén T-ből jav.
el vész*
Az s a lap szélén ʃ-ből jav.
frisseségünk?*
Az s a lap szélén ʃ-ből jav.
Úgy vídít meg a’ bor,*
A b a lap szélén B-ből jav.
A vessző utólag pótolva.
ha délig*
A d a lap szélén D-ből jav.
hortyogva*
A helyesírást érintő későbbi lapszéli javítások ennél a sornál megszakadnak.
Fekszünk Crápulába Virradtátol*
A V a-ból jav.
fogva.
Úgy megy*
megy<en>
majd*
A sor fölött beszúrva.
gyomrunkba jól a’ Concoctio
Ha mind dosztig*
<nem rakásra> mind dosztig Az áth. szavak fölé írva.
esszük a’ Bálba, a’ mi jó.
Igaz, van Retzipe: megterhelt és heves
Gyomrunknak új*
A sor alatt beszúrva.
erőt ád a korhel*
<káposzta> korhel Az áth. szó fölé írva.
leves.
’S a’ nem alvás utánn jól esik az álom
*
<Eleget>
Lehet más nap estig aludni. Sajnálom.
Osztánn a’ báll nem áll tsupánn dobzódásba
Ivásba evésbe tántzba ugrálásba.
Ha az ember magát illyenbe nem ártja
Van Dáma beszéllni*
Sorrendcsere történt, ezt számozással jelzi, eredetileg: Van beszéllni Dáma
van játszani Kártya.
Igaz de ezekért mennyi esztelenek
Eggymásnak*
A sor alatt beszúrva.
Kőtséget*
A szó vége olvashatatlan betűkből javítva.
s lármát szereztenek.*
szereztenek Tollhiba
Mit ér a’ Kártya pénz? Kétséges*
<Nem betses> Kétséges Az áth. szavak fölé írva.
nyereség
Mit ér a’ Báldáma? Másé a’ Feleség.
A’*
<mulató>
fűlekbe illy szó mennyiszer ütközött
A’ Dámázók között ’s a’ Kártyázók között.
Ni a’ Huntzfut tőlem*
<?Bar> Az áth. szó fölé beszúrva: <ugyan>
Trézit elragadta
Hiszen*
<há>
nem is Pikket adott az – atta.
’S ez a’ szép Múlatság így mégyen előre,
Lármáról, szitokra, ’s végre Gyíklesőre.
De hadjuk el: ’s a’ Bál Istent ne gúnyoljuk,
Mert a’ Nagy Világnak orrát felborsoljuk.
Hadjuk el: már is*
<És e’ nagy Istennek> Hadjuk el: már is Az áth szavak fölé írva.
sok Bál’*
A sor fölött beszúrva.
Papja ’s Nimfája
*
<A’ köz>
Szentség törő*
Jav. ebből: ?törés
Muzsám’ excommunikálja.*
Az első betűk olvashatatlan betűkből jav.
Sok*
<politus>
ifjú Gavallér szid öszve engemet
’S Ki veti a’ Kaput zsebjéből könyvemet.
Sok módi Kis Asszony, mint paraszt verseket,
A’ Toalettéről le*
Olvhtl. betűből jav.
szórja ezeket.
De méltóztassanak megengedni kérem
Hogy*
A H h-ból jav.
e’ Tekíntetes lármát nem ditsérem.
Reménylem az Urak többet is találnak.
A’ Kik*
<még>
nem hajtottak még térdet a Bálnak.
Langauszra Vojtára Puntsra nem mehetek,
Két Barátom van itt vélek beszéllgetek,
Szerelmeskedni is Poppal vagy Gesznerrel
Jobban esik mint*
mint<sem>
ott sok pajzány Stutzerrel.*
A lap szélén egy 28.-as szám áll, ami a Toldalékul megírt sorpárok számát jelöli.