MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
Magyar hajnal hasad
*
Az első sor előtt + jel.
Vigadj Magyar haza ’s ne tagadd meg tőmőtt
Javaidtol azt a’ valodi őrőmőt
A’ mellyért vig hangal echozik a’ Mátra
Az egész hazában harsogo Vivátra
Már le hasadoztak a’ hajdani gyásznak
Komor fedelére vont fekete vásznak
Mellyeket a’ fényes világosság előtt
Az el mult időknek mostoha keze szőtt
Rongyos szőnyegének rongyainál fogva
Edgy nyájasabb hajnal virit mosolyogva
Sugarait minden felé botsátgattya
Mellyel a’ meg rőgzőtt homállyt meg szaggatja
Biztattya hazánkat ketsegtető képe
Hogy már a’ Magyarok napja is ki lépe
’s Rővid időn fel hág egűnk dél pontjára
’s Meg világositja főldűnket sugára
Kelj fel azért Magyar álmodbol serkenj fel
Már ortzájidra sűt e’ nyájas égi jel
Kelj fel ’s Asiai Muzsáddal kőszőntsed
Elibe hálálo indulatid őntsed.
Őrvendj hogy el mulván a’ hosszu éjtzaka
Meg nyilt a’ napkelet bársonyos ablaka
Ez által […]*
A folytatás (107–108. lap) hiányzik. A kitépett lapok után – tévesen – a 110. lap következik.