MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
Rut ábrázat ’s Szép ész.
*
Az első sor előtt: + jel.
Azt mondod barátom*
Az o i-ből jav.
hogy én otsmány vagyok
’s*
Utólagos betoldás.
Ortzám fertelmei irtoztato nagyok
Hogy én ha magamnak zőld kantust*
Az u o-ból jav.
vehetnék
Olvasva a’ majmok kőzőtt el mehetnék
És hogy te nem tennél már engemet másnak
Hanem tsak edgy Medgyfán lebegő Tamásnak
Mellyen ha illy tzirmos képpel hirintoznék
A’ Veréb még felém jőni is irtoznék
És*
Jav. ebből: Én
hogy én ne vegyek reám semmi Harát
Magam képe is tud jadzani*
jádzani
Maskarát
Azért igy szol rolam véled sok goromba
Hogy e’ tsak edgy essős időbe nőtt gomba
Hogy edgy lo ganéjon hizott rut pőfeteg
Mellyre tekinteni a’ szemnek viszketeg
De meg álj Barátom! ollyan itéletet
Még Midás vagy ama régi szamár se tett
Meg álly szép ostoba ’s festett fejű szamár
Kiben tsak edgy szora kong a’ kaponya már
Lélektelen szép test és pengő tzimbalom
Hogy lettél tsak tzifra machina fájlalom.
Szép sugárak lábad egyenes szárai*
száraid ért. sz. em. A lap szélén bizonytalan olvasat.
Még szebbeken járnak a’ szarvas borjai*
A lap szélén bizonytalan olvasat.
Sugár derekadat ne tsudáltasd vélűnk
Az Ánglus tsikokba szebbetis szemlélűnk
Bűszke ’s fejér mellyed nem betses portéka
E tsak edgy kotlos sziv pompásabb hajléka
Sima kezeiddel szivűnket ne ragadd
’s A’ mutato fátol e’ diszt meg ne tagadd.
Erős vagy ’s le vered az erősseket is
Erőssebb az őkőr ’s le vér tégedet is
Ne légy márvány nyakad bőv magasztaloja
– Illene rá a’ Cseh lo nyakravaloja
Az igaz fehérlik ortzád igen szépen
A’ ketske hátulja ugy fehérlik épen
Rozsa szinnek mondod veresses pofádát
Még én veressebnek láttam edgy kutyádat
Te a’ főbe tartod minden szépségédet*
szépségedet
Meg nézetem tehát Muzsámmal fejedet
E jollehet tsinos ’s modija mostani
Még sem merne reá a’ tzinke szállani
Eppen*
Éppen
mig még el nem száradt a’ tőrsőkje
Illyen volt a’ Jonás fél érésű tőkje.
Tsak elől is volna edgy keveset lompos
Hordhatná a’ nyájba az elsö kolompos.
(Meg érne nyoltz potrát, meg! edgy illyen forma
Jo izűen esne belé edgy kis torma)
Frisirozott [hajad]*
nyakad Másolási hiba, a többi szövegváltozat alapján ért. sz. em.
hosszan fedi nyakad
Még ez Szép Absolon hát ha tserfán akad.
Illy tarka madárka*
A ka utólag betoldva.
vagy hát te barátom
Ezzel tépett tested már szárnyra botsátom.
Lebegj te a’ felhőn fitogasd magadat
Bűszkén tsattogtatván aranyos szárnyadat.
Én ithon maradok formátlan testemmel
Tőkélletesitvén őtet is eszemmel.
’s*
Utólag betoldva.
Ha ti gyaláztok is majd mondgyák valakik
Kár hogy az a’ szép ész olly rut házba lakik.