MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
A’ Főld-indulásrol.
*
A sor előtt: + jel.
Tsak alig rendűlt meg a’ főld mélly űrege
Azonnal minden sziv irtozva rettege
Meg rázott oszlopi fundamentomának
Rettentő zugással egybe roskadának
Őszve szakad háta be felé omladoz
’s*
Utólagos betoldás.
A’ pokolig érő mélységig hasadoz
Mellyből sustorékol sűrű kénkő langja
Mint mikor fel lobban az Aetna barlangja
Az*
Jav. ebből: a’, Az em.
égig ért kevélly hegyek el silyednek
’s*
Utólagos betoldás.
Rajtok feneketlen tengerek erednek
A’ Városok rakás kővekbe omlanak
Az*
Jav. ebből: a’, Az em.
égből a’ pompás tornyok le hullanak
Retsegés ropogás hallik mindenfelé
Omlik, tőrik, szakad, minden ezerfelé
A’ főld mormol belől ’s kűszkődik magával,
Kivűl echoztatja a’ romlás lármával.
Belől a’ pokolnak szelelő lyukai
Meg nyilván árvizként omlanak lángjai
Kívűl*
Az í i-ből jav.
az őszve dűlt városok kéményi
Lettek ’a pusztito langoknak őrvényi
Iszonyito romlás irtoztato tsata
A’ mellyet még semmi toll le nem irhata
A’ jaj szo sikoltás a’ vidéket teli
Magát a’ tsillagok kőzzé fel emeli
Honnan terhesedve a’ nyilt poklokra űl
’s*
Utólagos betoldás.
Az ott valok kinos jajjával edgyesűl
A’ Halál a’ fűstnek pornak kőzepében
Kevélyen kovályog véres szekerében
’s*
Utólagos betoldás.
Fel űtvén zászloját edgy barna fellegre
Nyilát sűrűn hányja e’ szegény seregre
Hát*
A H h-ból jav.
az ítéletnek millyen lesz formája
Ha illyen iszonyu Ichnográphiája.