MTA-DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

Csokonai Vitéz Mihály összes művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
Propositio A Föld Indulás.
Tsak alig rendült meg a’ föld mélly ürege
Azonnal minden sziv irtózva rettege
Meg rázott oszlopi fundamentomának
Rettentö zugással egybe roskadának
Öszve szakadt háta bé felé omladoz
’s*
Utólag a sor elé betoldva.
A pokolig érö méllységig hasadoz
Mellyböl sustorékol sűrű kénkő lángja
Mint mikor fel lobban az Ethna barlangja
Az égig*
Jav. ebből: égből
ért kevélly Hegyek el sijjednek
Rajtok feneketlen tengerek erednek,
A Varosok*
Városok
rakás kovekbe*
kövekbe
omlanak
Az egböl*
égböl
a’ pompas*
pompás
tornyok*
Az y olvhtl. betűből jav.
le hullanak
Retsegés ropogás hallik minden felé
Bomlik*
Az l b-ből jav.
törik szakad minden ezer felé
A Föld mormol belöl ’s küszködik magával
Kivül Echóztattya a bomlást lármával
Belöll a’ Pokolnak szelelö jukainn
Meg nyilván*
Jav. ebből: nyilva
árviz kint omlanak lángjain
Kivűl az öszve dült Varosok*
Városok
kémennyi*
kéménnyi
Lettek a’ pusztito langoknak örvénnyi
Iszonyito romlas*
romlás
irtosztató tsata
A’ mellyet még semmi toll le nem irhata
A jaj szók sikóltás a’ vidéket teli
Magát a’ tsillagok közzé fel emeli
Honnan Terhesedve a’ nyilt Poklokra űl
Az ott valók kinos jajjával eggyesűl
A’ Halál a’ füstnek ’s pornak közepében
Kevéllyen kovájog véres szekerében
’s Fel ütvén zászloját eggy barna fellegre
Nyilát sűrűnn hánnya e szegény seregre
Hát*
<At> Hát A H h-ból jav.
az Itélletnek millyen lész formája
Ha illyen iszonyu ichnográfiája.

Tsak alig rendült meg a’ föld’*
A hiányjel utólagos betoldás.
méjj*
Jav. ebből: <ll>y
ürege
Azonnal minden sziv irtózva rettege
Meg rázott oszlopi fundamentomának
Rettentö omlással*
<zugással> omlással Az áth. szó fölé írva.
egybe roskadának
Öszve rendűlt*
<szakadt> rendűlt Az áth. szó fölé írva.
háta bé felé omladoz
’s A Tartarus’ gyémánt bóltjáig*
<pokolig érö méllységig> Tartarus’ gyémánt bóltjáig Az áth. szavak fölé írva.
hasadoz
Mellyböl sustorékol sűrű kénkő lángja
Mint mikor fel lobban az Etna*
Jav. ebből: Et<h>na
barlangja
Az Hoddal szomszédos*
<égig [jav. erre: éggel] ért kevélly> Hoddal szomszédos Az áth. szavak fölé írva.
Hegyek le*
Jav. ebből: <el>
sijjednek
Rajtok feneketlen tengerek erednek*
A vessző utólag lehúzva.
A Varosok*
Városok
rakás kovekbe*
kövekbe
omlanak
Az egböl*
égböl
a’ pompas*
pompás
tornyok le hullanak
Retsegés ropogás hallik minden felé
Bomlik törik szakad minden ezer felé
Bömböl*
A sor elé írva.
A Föld*
<mormol>
belöl ’s küszködik magával
Kivül Echóztattya a romlást*
Jav. ebből: bomlást
lármával
Belöll a’ Pokolnak szelelö jukai*
Jav. ebből: jukainn
Meg nyilván árviz kint omlanak lángjai*
Jav. ebből: lángjain
*
A sor elé beszúrva: 1. Ettől a sortól kezdve az eredeti sorrend cseréjének rendjét mutató számok állnak minden sorpár elején. Ezek a következők a kéziraton: 1., 6., 4., 5., 2., 3., 7.
Kivűl az öszve dült Varosok*
Városok
kémennyi*
kéménnyi
Lettek a’ pusztito langoknak örvénnyi
*
A sor elé beszúrva: 2.
A’ Halál a’ füstnek ’s pornak közepében
Kevéllyen kovájog véres szekerében
*
A sor elé beszúrva: 3.
’s Fel ütvén zászloját eggy barna felhőre*
<fellegre> felhőre Az áth. szó fölé írva.
Katzagva repűl le a’ vérbe fekvőre*
<Nyilát sűrűnn hánnya e szegény seregre> Katzagva repül le a’ vérbe fekvőre Az áth. szavak fölé írva.
*
A sor elé beszúrva: 4.
A jaj szó*
Jav. ebből: szó<k>
sikóltás a’ levegőt*
<vidéket> levegőt Az áth. szó fölé írva.
teli
Magát a’ tsillagok közzé fel emeli
*
A sor elé beszúrva: 5.
Honnan Terhesedve a’ nyilt Poklokra űl
Styxnél*
<Az ott valók> Styxnél Az áth. szó fölé írva.
kinlódók*
Jav. ebből: kinos
jajjával eggyesűl
*
A sor elé beszúrva: 6.
Iszonyito romlas*
romlás
irtosztató tsata
A’ mellyet még semmi toll le nem irhata
Hát az Itélletnek millyen lész formája
Ha illyen iszonyu ichnográfiája.*
Az utolsó sorpár mellett 16.-os szám jelöli az itt található sorpárok számát. Utána: NB. Lásd a’ többit a’ Toldalékokban pag. 13.
*
A vers az autográf toldalékkal folytatódik a 97a (Csokonai saját számozásával 13.) lapon.
Király! Vitéz! ki most eggy harsogó szóddal
Népeket lántzolsz meg hatalmas békóddal.
’S te elmés Tanátsos! ki ülvén*
A vén olvhtl. betűkből jav.
kormányra,
Eggy Plánummal zavart hánysz sok Tartományra.
Ti, kiktől*
A től nek-ből jav.
rettegnek annyi sok Nemzetek
E’ főld Indúlásnak ha lehet, intsetek.*
A következő csonka sor lehúzva:
<Vessétek tömlötzbe e’>
ÉS*
Jav. ebből: ’S
ha szavatokból semmit el nem követ,
Vessétek tömlötzbe e’ főldi Kénkövet.*
<Menny>követ Az áthúzott rész fölé írva: Kén
Vagy menjetek vitéz táborral ellenek,
Hogy ez*
<az> Az áth. szó fölé írva: <mint> ez
engedetlen lángok el vesszenek.
Vagy*
Vagy <Sőt [jav. ebből: ’S] ha a’ Politika> Az áth. szavak fölé írva.
ha a’ Kabinét jobb módot találhat,
Tán a’ Politika még többet használhat.
’S*
A sor elé írva.
Akkor ha ezt*
<erőtöket ha> ha ezt Az áth. szó fölé írva.
véghez viszi eggy köztetek,
Imádjuk az erőt és az Észt bennetek.
Imádjuk, ha ennyi kintsnek Pusztulását
Ennyi ember társunk keserves Romlását
Isteni erőtök vagy semmivé tészi,
Vagy míg ki nem ütne jól elejét vészi.
Népek’ Joltévőji! Fejedelmek! ha már
Tsak eggy*
Olvashatatlan szóból javítva.
Földrengésből*
A ből jav. ebből: től.
köztünk*
<származhat> köztünk Az áth. szó fölé írva.
ennyi a’*
A sor fölött beszúrva.
kár.
Legalább az illyen köz*
<pusztúlá>
nyomorúságbann
Ti*
<?tsud>
légyetek segéd eggy káros Országbann
Ha rajtatok nem áll hogy az ember*
<vesszen>
húlljon
Leg alább az Árva ’s Özvegy ne kóldúljon.
Kössétek bé minden Nép köztt a’*
<a’ Nép ?fájdalmas> Az áth. szavak fölé írva: <köztűnk az [jav. ebből: a’] esett> minden Nép köztt a’ Az áth. szavak alá írva.
Sebeket
Hogy ép testtel tudjon *
Jav. ebből: tudjunk
szolgálni titeket.*
A lap szélén egy 13.-as szám áll, ami a Toldalékul megírt sorpárok számát jelzi.