HUN–REN–DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

MTA BTK Lendület
Nyugat-magyarországi irodalom Kutatócsoport

Pálóczi Horváth Ádám művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN
IX. hasonló – A’ Barátságról.
(levél formában)

A’ mit a’ Társaság törvénnyel tílt ’s tészen,
Az arany időben őnként ment, és készen
De, hogy egy törsökben mind bűnösök lettünk
És nem tsak vétkeztünk, hanem úgy születtünk;
Be-jővén a’ Bűnnel a’ másik ellenség,
Úgy-mint, a’ magával jól-tehetetlenség,
Nem pótoltathatik egy-más’ segítsége
Nélkűl akarkinek akarmi szüksége.
Társaságban áll hát a’ réz’ ’s vas’ ideje,
Mellyben, mivel közös ez a’ bűn’ ereje,
Egy-másnak fejére szabtunk törvényeket,
’S a’ szerént büntetjük az ellenségeket.
Csak az igaz szívek, ’s jó Barátok között,
Ha kikbe lakozni nagy Lélek kőltözött
Maradt-meg, az arany idő’ ki-kelete,
Mellynek semmi felhő homályt nem vethete
Itt, a’ hol egy-máshoz törvény nélkűl hívek,
És hihetnek Tanú nélkűl a’ nagy szívek.
Több ez, és ezerszer nemesebb indúlat,
Mint a’ melly, a’ fösvény kintsek közöt múlat.
Több, mint a’ kevélly rang, ’s a’ Nagy Méltóságok,
Mellyek arany békók tsak, ’s tzifra rabságok.
Több, mint a’ tilosba tsapongó szerelem,
Melly a’ mikor leg-jobb ízű-is, gyötrelem.*
gyrelem Sajtóhiba, em.