HUN–REN–DE
Klasszikus Magyar Irodalmi
Textológiai Kutatócsoport

MTA BTK Lendület
Nyugat-magyarországi irodalom Kutatócsoport

Pálóczi Horváth Ádám művei
Elektronikus kritikai kiadás

HU EN

Impresszum

© HUN–REN–DE Klasszikus Magyar Irodalmi Textológiai Kutatócsoport
© MTA BTK Lendület Nyugat-magyarországi irodalom Kutatócsoport
© Debreceni Egyetemi Kiadó
DOI: 10.5484/Paloczi_Horvath_Adam_muvei

A kiadás a két kutatócsoport együttműködése keretében jött létre.

Szerkesztő
Csörsz Rumen István
Debreczeni Attila

Vezető munkatárs
Tóth Barna

Informatikai fejlesztés
Nyitrai Nóra

A kritikai kiadást sajtó alá rendezte és
a kritikai szövegek TEI–XML adaptációját készítette

Tóth Barna

A kritikai kiadás kötete:
Pálóczi Horváth Ádám verses kiadványai (1787–1796),
sajtó alá rendezte Tóth Barna,
Debreceni Egyetemi Kiadó–Universitas Kiadó, Debrecen–Budapest, 2015.
A könyv beszerezhető: www.prosperod.hu